2022. február 28., 19:22
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 2 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
Polgármesteri Kabinet
Protokoll és kulturális referens
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2000 Szentendre, Városház tér 3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Előkészíti, megszervezi, lebonyolítja és értékeli a városi rendezvényeket és eseményeket, szükség szerinti koordinációval más személyekkel és szervezetekkel. A polgármester és alpolgármesterek programjában levő protokolláris feladatok ellátása, támogatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat, illetve a helyi költségvetési rendelet 52.000,- Ft-os illetményalapot megállapító rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és andragógus, művelődésszervező felsőfokú szakképesítés.,
 • a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány megléte, amely igazolja, hogy a közszolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű,
 • kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
 • jó szervező készség,
 • jó kommunikációs készségek szóban és írásban,
 • rendezvények szervezésében jártasság,
 • önálló munkavégzés és rugalmasság,
 • Google Workspace alkalmazásokban való jártasság (Dokumentumok, Táblázatok, Diák és Űrlapok).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzati területen szerzett tapasztalat
 • közigazgatási alapvizsga, szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal
 • motivációs levél
 • iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2022. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Karas László nyújt, a 06/26-785-250 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton, Karas László kabinetvezető részére a karas.laszlo@szentendre.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:
2022. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Próbaidő: 6 hónap.