2021. február 8., 16:22

A szentendrei vállalkozók iparűzési adó kedvezménnyel kapcsolatos álláspontját Magyar Judit képviselő, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke egy online kérdőívben mérte fel, melyet a hivatalos Facebook oldalán is megosztott.
A válaszolók többsége úgy ítélte meg, hogy a polgármester forduljon felhívással a szentendrei vállalkozókhoz, hogy – aki megteheti –, fizesse be az önkormányzati rendelet szerinti iparűzési adóját.

Ha valaki már nyilatkozott adóelőleg-kedvezménye érvényesítéséről, akkor is támogathatja a várost,
a Szentendréért Közalapítványon keresztül. Számlaszám: 11742087-20073857

Fülöp Zsolt polgármester levele: 

 

 

Tisztelt Szentendrei Vállalkozó!

2020-ban, finanszírozási szempontból, nehéz évet zárt a vállalkozások többsége. Csakúgy, mint Szentendre önkormányzata.

Talán Ön is tudja, hogy a városnak, pénzügyi egyensúlya megtartása érdekében, már tavaly is jelentősen csökkentenie kellett a felújításokra, beruházásokra szánt keretét. Egy beszédes adattal tudjuk ezt a legjobban érzékeltetni: 2020-ban 783 millió forinttal kevesebből kellett a kötelező és vállalt feladatait megfelelő színvonalon ellátnia az önkormányzatnak. Ebből a kiesett bevételből, csak a kormányrendeletek okozta bevételkiesés több mint 220 millió forint volt.

Idén a kormány további megszorításokkal sújtja az önkormányzati gazdálkodást: a mikro-, kis- és középvállalkozások helyi iparűzési adójának (IPA) az önkormányzatoktól való részleges elvonásával, a gépjárműadó elvonásával, az ingyenes parkolással, hogy csak a jelentősebb tételeket említsem.
A vállalkozások terheinek csökkentésére kitalált, bevételalapú IPA-adóelvonás azonban, nagy valószínűséggel a vállalkozások többségének nem nyújt érdemi támogatást. Szentendre bevételein viszont óriási sebet ütne, ha minden mikro-, kis- és középvállalkozás élne ezzel a lehetőséggel, hiszen így 468 millióval tovább csökken a már eddig is szűkös bevétel.

ipa+gépjárműadó elvonása

A kieső IPA kompenzációjának módja – ahogy a miniszterelnök bejelentette – diszkriminatív, mert különbséget tesz állampolgár és állampolgár között aszerint, hogy 25 ezer fő feletti vagy alatti lélekszámú településen élnek-e. Holott minden állampolgár megérzi, ha önkormányzata – a forráselvonások miatt -, nem tudja a közfeladatokat megfelelő színvonalon ellátni.

Az állami normatívát kiegészítve, az önkormányzatnak hozzá kell járulnia az óvodák, a bölcsőde és a gondozási központ működéséhez is, ami évente további több száz millió forint kiadást jelent.

Kiadásainkat természetesen folyamatosan felülvizsgáljuk, tovább csökkentjük költségeinket, és mindent megteszünk, hogy ne essen le a megszokott szolgáltatások színvonala.

Városunk a fenti okok miatt nehéz finanszírozási helyzetben van. Ezért fordulok Önhöz, bízva Szentendre iránti elkötelezettségében. Ha vállalkozásának helyzete megengedi, akkor kérem, hogy továbbra is az önkormányzati rendeletben előírt mérték szerint fizesse be iparűzési adóját.

Amennyiben Ön február 25-ig nem él az elektronikus nyilatkozat benyújtásának lehetőségével, akkor ezzel arról is döntést hoz, hogy továbbra is az önkormányzati rendeletben előírt mérték szerint fizeti be a helyi iparűzési adóját. Ezen gesztusával Ön fontos közfeladatok ellátásához járul hozzá városunkban, Szentendrén.

Ha Ön már nyilatkozott a helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóelőleg-kedvezménye érvényesítéséről, akkor is dönthet úgy, hogy fontos, városi közcélokat támogat. A Szentendréért Közalapítvány várja az Ön városnak szánt segítségét, legyen az a IPA 1%-nak megfelelő összeg, vagy az Ön személyi jövedelemadójának 1%-a, majd az adóbevalláskor.


A Szentendréért Közalapítvány számlaszáma:
11742087-20073857


Az Ön segítségével – a további megtakarítások mellett – csökkenteni tudjuk a városunkat sújtó, drámai bevételkiesés hatásait. Mindannyian azt szeretnénk, azon dolgozunk, hogy szeretett városunk, Szentendre, ne veszítsen vonzerejéből, hogy továbbra is értékekkel teli, fejlődő település maradhasson.

Köszönöm, hogy Ön is tesz Szentendréért!

Üdvözlettel,

Szentendre, 2021. február 4.

Fülöp Zsolt