2023. augusztus 26., 09:34

Egész életemben játszottam, de ez titkos! − mondta pályájára visszatekintve Pethő Zsoltné Németh Erika könyvtáros, számos helytörténeti kiadvány szerzője, a szentendrei közélet ismert alakja a 80. születésnapja alkalmából tartott rendezvényen.

2023. augusztus 20-án töltötte be 80. életévét Pethő Zsoltné Németh Erika, akinek szakmai pályája és magánélete több mint fél évszázadon át fonódott össze Szentendre történetével. Ez alkalommal köszöntötték tisztelői egykori munkahelyén, a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárban. Az ünnepségre Vass Bence kísérte el, akit Erika fogadott fiaként emleget.

„Erikát úgy ismertem meg, hogy királynő volt” – mondta Szarvas Rita tanárnő a program kezdetén, utalva az ünnepelt királynői tartására, mindig játékos, ám a játékot nagyon is komolyan vevő életszemléletére és jelenség mivoltára. Ő ugyanis az a kalapos hölgy a Szentendrét bemutató filmekben, akit szinte minden kamera megtalált a városban az utóbbi évtizedekben. A Szentendrére érkező vendégeknek, küldöttségeknek gyakran ő mutatta be a várost. Szarvas Rita Áprily Lajos: Királyasszony kertje című versét mondta el az ünnepeltnek.

Az ünnepséget Biczák Péter, Erika volt igazgatója a Pest Megyei Könyvtárban, Gaján Éva helytörténésszel együtt szervezte, az eseménynek dr. Tóth Máté, a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár igazgatója adott otthont. Szentendre város nevében Fülöp Zsolt polgármester köszöntötte Pethőné Németh Erikát.

Játékosság és helytörténet

A polgármester a gyerekkönyvtárosi lét játékosságának és a helytörténeti munkák komolyságának kettősségéről beszélt Erika pályájával kapcsolatban. De ez az ellentmondás csak látszólagos – mondta. „Nem lehet kíváncsi tekintetek, odafordulás és mosoly nélkül megtudni a régi történeteket. Szentendre története így alakul, hogy egymással beszélgetve ismerjük meg a régi történeteket. (…) Erika néni példa mindannyiunknak: mosolygó szemek, őszinte kíváncsiság a másikra, ez a titka annak, hogy elő tudjuk csalogatni egymásból az emlékeket. Köszönöm, hogy ennek részese lehettem. Nagy megtiszteltetés, hogy Szentendre polgármestereként köszönthetlek téged” – mondta Fülöp Zsolt, emléklappal és virágcsokorral köszöntve az ünnepeltet.

Ezután Pethőné Németh Erika szólt az egybegyűltekhez. Elmondta, hogy végzett pedagógusként került Szentendrére, de tanári állást nem kapott, a gyerekkönyvtárba került. Pedagógusmunka volt ez is: én oldottam meg a házi feladatokat – mondta nagy derültséget keltve. Visszaemlékezéséből kiderült, az iskola után a gyerekek számára az ő gyerekkönyvtára egyszerre jelentette a tudás várát, izgalmas kalandok helyszínét és mindennapi menedéket.

Biczák Péter, Erika egykori könyvtárigazgatója beszélt az ünnepelt pályájáról, kiemelve annak meseszerű elemeit, misztikus jellemzői.

Mese és valóság

„Csodálatos dolog megélni a 80 évet, de Erika nem lenne Erika, ha nem rukkolt volna elő még néhány meglepetés évfordulóval. Kereken 50 éve, 1973-ban lett gyerekkönyvtáros a szentendrei Városi-Járási Könyvtárban, melynek jogutódjaiban, a Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtárban és a Pest Megyei Könyvtárban dolgozott kereken 40 esztendeig. Ekkor, 2013. februárjában végképp nyugdíjba ment, aminek kereken 10 esztendős évfordulója van. És ez nem mese, ez a valóság.”

Biczák Péter felidézte, hogy gyerekkönyvtárosi munkája második évében már cikk jelent meg a Pest Megyei Hírlapban Erikáról, aki hamar felkeltette a környezete figyelmét. „Különleges ismertetőjele még: mindig töri valamin a fejét, s ha kiötöl valamit – márpedig kiötöl – annak a végére is jár” – írták róla, értékelve, hogy a szűkös körülményeken felülemelkedve változatos, érdekes programokat, helytörténeti vetélkedőket, olvasótáborokat szervezett a gyerekeknek, miközben a „Nem térkép e táj” országos akció sikerén felbuzdulva tíz leghűségesebb olvasójával nagyszabású honismereti munkába kezdett. Nem egészen egy év leforgása alatt 341 szentendrei utcanév történetét dolgozták fel.

„Előhalászta a város utcajegyzékeit, beazonosította az elnevezéseket, városházi jegyzőkönyvekben utánanézett az elnevezések indoklásának. Ha személyről nevezték el az utcát, közölte, hogy ki volt a névadó, ha földrajzi névről volt szó, leírta mit jelent, honnan származik a szó. Igazi kincsnek számít a könyvben, hogy az utcában álló nevezetes épületeket, az utcához kötődő, közszájon forgó régi, ízes történeteket is leírja.”

Helytörténet olvasmányosan

1986-ban a gyerekkönyvtár beköltözött a PMKK főépületébe, Erika pedig helyismereti könyvtáros lett. Ezzel új fejezet kezdődött az életében. Nemcsak gondos helytörténeti könyvtárossá vált, hanem kötelességének érezte a könyvtár gazdag gyűjteményére alapozva a ma már nélkülözhetetlen forrásművek megjelentetését – mondta Biczák Péter. „Kiváló érzékkel nyúlt olyan témákhoz, melyek nem csupán hiánypótlóak voltak, hanem ahol kiélhette mesélő kedvét is. Munkái így lettek a bennük megbúvó hatalmas ismeretanyag mellett rendkívül olvasmányosak, érdekesek. A város történetének megismerésében alapműnek számítanak a Sín Edittel írt Írók, költők Szentendrén, a Szentendre utcanevei 2. javított, bővített kiadása, a Szentendrei arcképcsarnok két kötete, a Kortársaink és az Elődeink, a Szentendre iskolái 104?-2005, a Szentendre sajtótörténete, Sírok és temetők Szentendrén, és még hosszan lehetne sorolni a művek címét, melynek ő a szerzője, illetve amelyek munkálataiban társszerzőként részt vett.”

Pethőné Németh Erika rendszeresen publikált a helyi és a megyei sajtóban. Cikkei fontos adalékok a megye, a város és a Dunakanyar helytörténetéhez. „Több civil szervezet tagja, különösen az Izbégi Baráti Kör volt kedves számára. Szentendre e fontos városrészének történetéről is rendszeresen publikált, hozzájárulva Izbég múltjának megismeréséhez.”

Biczák Péter visszaemlékezését követően részletet mutattak be az Izbégi Parktábor, Szentendre, 1983 című filmből, majd Gaján Éva beszélgetett az ünnepelttel mindennapjairól, amelyek a Covid óta már egy mendei otthonhoz kötik őt. Erika megelégedettséggel beszélt jelenlegi életéről és víg történetek mesélésével idézte fel szentendrei munkáséveit. Ezután a „fogadott fiú”, Vass Bence tartott vetítést az Erika könyveiben szereplő épületekről.

Negyven munkapéldány

Az esemény fénypontjaként Gaján Éva bemutatta Erika legújabb könyvét, a Kastélyok – kúriák – villák és lakóik Szentendrén címűt, amit eddig a szerző is csak kéziratban látott, nyomtatott formában számára is meglepetés volt. A munka még nem teljes, mégis úgy döntöttek, Erika születésnapjára korlátozott példányban nyomtatásban is megjelentetik. „Egyelőre ugyan nem készült el 100 %-osan, de Vass Bence anyagi támogatásával ebben az állapotban, mintegy 25 példányban megjelentetjük, és ezzel lepjük meg Erikát” – mondta Gaján Éva.

Miközben a sokak összefogásával, polgármesteri ajánlással megjelent műből a meghívottaknak dedikált az ünnepelt, behozták a születésnapi tortát, majd egyéni köszöntésekkel, pezsgős koccintással zárult az esemény.

(Fotó: Szentendre.hu / Takács Judit)