2015. június 8., 18:04
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 9 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Gratulálunk az idei díjazottaknak:

  • Városi Pedagógus Díj: Mészáros Lukács (Ferences Gimnázium),
  • Apáczai Csere János-díj: dr. Cseriné Andirkó Éva (Móricz Zsigmond Gimnázium),
  • Pedagógus Szolgálati Emlékérem: dr. Beregnyei Józsefné (Templomdombi Általános Iskola).

A Városházán, 2015. június 5-én rendezett ünnepségen adták át városunk pedagógusainak az idei Pedagógus napi kitüntetéseket, emléklapokat, okleveleket, díszdiplomákat.

„Ha élet zengi be az iskolát,
Az élet is derűs iskola lesz.” (Ady Endre)

Az ünnepségen dr. Török Balázs alpolgármester mondott köszöntőt, aki kiemelte városunk pedagógusainak áldozatos munkáját, aminek megbecsülését a városvezetés kiemelten fontosnak tart. A díjak átadása előtt Csepreginé Volosinovszki Mária, a KLIK Szentendrei Tankerület igazgatója mondott ünnepi beszédet, majd Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színésznőnk Kosztolányi Dezső és Weöres Sándor legszebb költeményeiből adott át színes csokrot a hallgatóságnak Négyessy Katalin gordonkaművész zenei aláfestésével. Az ünnepségen vidám délszláv dallamokat játszott balalajkán és tangóharmonikán Zetelaki Gáspár és Dániel, valamint Eredics Vince. Felkészítő tanáruk Eredics Gábor Kossuth-díjas művész és pedagógus volt. Az ünnepi műsort Kóbor Edit protokoll vezető moderálta.

A Városi Pedagógus Díjat idén Mészáros Lukács, a Ferences Gimnázium biológia tanára nyerte el.

Középiskoláit az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban végezte, ahol nem csak a keresztény és ferences lelkületet szívta magába, hanem tanárai egyénisége is meghatározó lett számára. Érettségi után a Ferences Hittudományi Főiskolára került, majd biológia-földrajz szakos tanári diplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán, és 1998-ban szerzett PhD fokozatot.

Tagja a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének és számos tudományos bizottságnak. Kutatásai az őslénytan, az állattan, az ökológia és a természetbölcselet témaköréhez kapcsolódnak. 1995 óta 11 nemzetközi, vagy országos jelentőségű projekt vezetője vagy résztvevője volt. Az elmúlt 20 évben megjelent, magyar vagy angol nyelvű tudományos és ismeretterjesztő publikációit a legrangosabb nemzetközi folyóiratokban is idézik a szakemberek.

1993-ban kezdett tanítani a szentendrei Ferences Gimnáziumban, ahol ma is dolgozik. Munkáját csak egy évre szakította meg, amikor 1995-ben Németországban végzett tudományos munkát.

Eddig elnyert elismerései között olyan kitüntetések szerepelnek, mint a Magyar Tudományos Akadémia Szádeczky–Kardoss Elemér díja és Pedagógus Kutatói Pályadíja vagy a Rátz Tanár Úr Életműdíj.

A Ferences Gimnáziumban elsősorban biológiát tanít, valamint az ELTE Természettudományi Karán is oktat. Legfőbb feladatának az egészséges, környezettudatos életszemlélet kialakítását, valamint Assisi Szent Ferenc nyomán a teremtett világ ismeretének, tiszteletének és szeretetének átadását tekinti, emellett nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra is. Diákjai számos versenyen értek el kiváló eredményeket, vagy jutottak el ösztöndíjasként rangos tudományos intézetekbe, illetve a diákokat kutatói munkájába is bevonja.

Dr. Cseriné Andirkó Éva, a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium történelem-francia szakos tanára az idén Apáczai Csere János-díjat kapott.

Dr. Cseriné Andirkó Éva 1982-ben szerezte történelem – francia nyelv szakos középiskolai tanári diplomáját a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen, és 1987 óta tanít Szentendrén a Móricz Zsigmond Gimnáziumban. Pedagógiai munkáját kimagasló színvonalon végzi kollégái és diákjai elismerése mellett, ezt jelzi az is, hogy a tavalyi évben az iskola diákjainak szavazatai alapján az Év Tanára volt.

Számos hazai és franciaországi továbbképzésen vett részt, az iskolában a Salon de Provence-i testvériskolai kapcsolatok gondozója, rendszeres közéleti szereplőként és szervezőként vett részt a szentendrei testvérvárosi kapcsolatok ápolásában, francia delegációk fogadásában. Francia tanítványai komoly sikereket érnek el különböző versenyeken.

Dr. Cseriné Andirkó Éva szerepel az országos vizsgáztatói névjegyzéken, rendszeres vizsgáztató, az intézményi pályázatok aktív megvalósítója, tantervfejlesztésben részt vevő szakember és új oktatási módszerek kidolgozója.

Dr. Beregnyeiné Józsefné, a Templomdombi Általános Iskolából most nyugdíjba vonuló igazgató az Emberi Erőforrások Minisztériumának Pedagógus Szolgálati Emlékérmét nyerte el. A kitüntetés mellé Szentendre Város nevében dr. Török Balázs alpolgármester nyújtott át egy festményt dr. Beregnyei Józsefnének az ünnepségen.

Dr. Beregnyei Józsefné pedagógiai és vezetői munkájára egyaránt magas színvonalú szakmai tudás, igényesség és alaposság jellemző. Idén szeptember 1-jén lesz, hogy 40 éve dolgozik pedagógusként.

25 évvel ezelőtt egyike volt azoknak, akik megalapították Szentendrén a Templomdombi Általános Iskolát, melynek azóta is vezetője, irányítója, emblematikus egyénisége. Lelkes pedagógusként és vezetőként hisz abban, hogy ha valaki nagyon akar valamit, akkor azt meg is tudja valósítani; tantestülete tagjait is erre ösztönzi. Bátran él a lehetőségekkel, hogy céljait elérje, tanul, tovább képezi magát, személyes példamutatással kollégáit is ebbe az irányba tereli, személyiségjegyei az iskola egész életében nyomon követhetők, hatással vannak a mindennapi munkára.

Lelkes pedagógus és vezető, kiváló kommunikátor és menedzser-szemléletű vezető. Elkötelezett munkájának és innovációinak köszönhetően a Templomdombi Iskola a környezeti nevelés elismeréseként kétszer nyerte el az Ökoiskola címet, majd 2011-ben az az Örökös Ökoiskola címet; 2007-től kezdődően az Oktatási minisztériumtól négy év alatt kétszer is kiváló minősítést kapott. Az iskola tantestülete az 1998/1999-es tanévben elnyerte a „Gyermekközpontú modellintézmény” címet, amelyet az országban mindössze 29 iskola tudhat magáénak.

Ez a magas színvonalú pedagógia munka a helyi közösség számára is példamutató. 2006-ban a szülők kezdeményezésére dr. Beregnyei Józsefné és a nevelőtestület Szentendre Város Önkormányzatától megkapta a Pro Urbe Emlékérmet, az igazgatónő pedig 1999-ben megkapta Szentendre Város Pedagógiai Díj-át.

Az ünnepségen nemcsak őt, de a Templomdombi Általános Iskola teljes tantestületét is köszöntötték, hiszen a családias, gyermekközpontú intézmény miniszteri elismerő oklevelet nyert el ebben az évben!

Városunk gyémánt- és aranydiplomás pedagógusait is ez alkalommal köszöntötték:

Erdősi Lászlóné Magyar Irén óvónő – aranydiploma

A Soproni Óvónőképző Intézetben végzett 1965-ben, s ettől az évtől kezdett Szentendrén dolgozni óvónőként. 1989-től a Hold utcai óvoda vezetője volt nyugdíjazásáig. 1988-ban Kiváló Munkáért kitüntetésben részesült, 2000-ben megkapta Szentendre város Pedagógiai Díját.

Kócsy Gézáné Benkovits Ibolya tanítónő – aranydiploma

1965-ben a budapesti Tanítóképző Intézetben végzett. 1965-től tanított Szentendrén az akkori Rákóczi úti iskolában majd a Móricz Zsigmond Általános Iskolában 2003-ig, nyugdíjazásáig. 1982-ben MÚSZ dicsérő oklevelet, 1984-ben Kiváló Munkáért oklevelet, 1995-ben a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet, 2003-ban Pedagógus Szolgálati emlékérmet vehetett át munkája elismeréseként

Molnár Bertalanné Győri Mária tanítónő – gyémántdiploma

A Szarvasi Tanítóképzőben végzett, 1955-ben. 1979-től tanított Szentendrén 1990-ig. 1983-ban Minisztériumi Oklevélben, 1989-ben Pedagógusi Szolgálati emlékérem kitüntetésben részesült. Aranyoklevelét 2005-ben vette át.

Juhász Imréné Matzek Mária, tanítónő – gyémántdiploma

1955-ben végzett Budapesten az Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskolán, történelem-ének szakon. 1972-től 1987-es nyugdíjazásáig a szentendrei szigeten, Szigetmonostoron dolgozott.

Péter Mihályné Rimóczi Olga, óvónő – gyémántdiploma

A Budapesti Brunszvik Teréz Óvónőképző Intézetben végzett 1955-ben. Szentendrén dolgozott 1955-től 1992. évi nyugdíjazásáig. Minisztériumi kitüntetést vehetett át kiemelkedő munkájáért. Aranyoklevelét 2005-ben kapta.

Pécsvári Mária Magdolna, tanítónő – gyémántdiploma

1955-ben végzett a Cinkotai Állami Tanítónőképzőben. 2005-ben aranydiplomát kapott.

Nyugdíjba vonulása alkalmával emléklapot és az Emberi Erőforrások Minisztérium, Pedagógus Szolgálati Emlékérem miniszteri kitüntetést vehetett át:

Lakatosné Balogh Emma óvónő (Bimbó utcai Tagóvoda)

Lakatosné Balogh Emma gondolata negyven évvel ezelőtt az volt, hogy olyan hivatást válasszon, ahol a gyerekekért tehet, és a gyerekekkel foglalkozhat. Szülésznőként ott állt az édesanyák mellett a legszebb pillanatban. Óvodapedagógusként pedig szeretettel óvta, fejlesztette a rábízott gyerekeket. Értéket közvetített, a magyar népi kultúra értékeit, vele együtt érte el az óvoda a Néphagyomány-őrző Mesteróvodai” címet.

Bereznai Péterné óvónő (Bimbó utcai Tagóvoda)

Bereznai Péterné, az a pedagógus, aki évtizedeken keresztül szeretettel, kiegyensúlyozottan, derűsen fordult a gyerekek felé. Finom humor, művészi érzékenység kísérte végig óvodapedagógusi pályáját. Nem megtorpant ember, folyamatosan képes volt megújulni, korszerű módszereket elsajátítani. Az idézet befejező része pedig egész személyiségét jellemzi, „… a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a jövőbe vetett hit optimizmusa.”

Mezei Mária, óvónő (Izbégi Óvoda)

Negyven évig nagy szakmai tudással, gyermekszeretettel végezte munkáját. Az elmúlt évtizedek különösen jelentősek voltak tevékenységében, mert olyan motiváltságról, pozitív szemléletről tett tanúbizonyságot, amely minden szempontból inspiráló volt. Informatikai ismeretei fejlesztése mellett ötvözte a hagyományokat és az innovációt a tervezésekben és a megvalósításokban.

Papp Zsuzsa óvónő (Szivárvány Óvoda)

1976 óta dolgozik Szentendrén óvónőként és a Villasori Óvodában óvodavezetőként is. Folyamatosan képezte magát, személyes példamutatása, innovatív személyisége meghatározóvá vált. Kiemelt szerepet tulajdonított a magyar népi kultúrának, népszokásoknak, évtizedek óta tagja a Szentendrei Óvónők Hagyományéltető Munkaközösségének, és a „Filibili”népdalkörnek. 1989-ben Miniszteri Dicsérettel ismerték el kiemelkedő munkáját.

Nyugdíjba vonulásuk alkalmával kaptak ebben az évben emléklapot:

Demeterné Butykai Julianna óvónő (Hold utcai Tagóvoda)

Közel húsz éve óvónő Szentendrén. Munkáját család és gyermekvédelmi továbbképzésen, valamint kézműves továbbképzésen is fejlesztette, így kreatív ötletekkel segítette a gyerekeket ábrázoló kedvük és kézügyességük fejlődésében. Sok óvodán kívüli programot szervezett az kicsiknek, a szülőkkel is nagyon jó kapcsolatot ápolt.

Lajos Ferencné óvónő (Hold utcai Tagóvoda)

Kiváló pedagógus, akinek gyerekszeretete példás. Ő az, akihez a gyerekek sok év múlva is szeretettel térnek vissza, látogatják meg az óvodában. Munkatársainak hiányozni fog bölcsessége, szakmai tudása, segítsége a mindennapokban, az óvoda saját bevallása szerint sokat köszönhet neki.

Paska Lajosné dajka (Szivárvány Tagóvoda)

Marika néni közel harminc esztendőn át dolgozott dajkaként, először a Borsos Villa Óvodában, majd a Szivárvány Tagóvodában, ahol immáron huszonöt esztendeje dolgozik. Tapasztalt, megbízható, őszinte, határozott, és rutinos munkaerő. Csoportjáért, az óvodáért minden tőle telhetőt megtett, öregbítvén az intézmény jó hírnevét, főként a Maci csoportosok, de leginkább az óvó nénik fogják hiányolni.

Dukainé Teszárik Erzsébet pedagógus (Barcsay Jenő Általános Iskola)

Negyven év után búcsúzik a pedagógus pályától, melyet budapesti iskolákban kezdett, majd 1997 óta a Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskolában folytatott. Ő az a „klasszikus pedagógus”, aki a precíz ismeretátadáson túl fáradhatatlanul, rendkívüli érzékenységgel és emberismerettel megáldva segítette tanítványait a személyiségfejlődés útján. Tanár kollégái körében teherbírása, maximalizmusa és megbízhatósága és lelkisége miatt mindig elismerésnek örvendett.

Pajkos László testnevelő tanár (Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola)

Kleszky Katalin, logopédus (Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentendrei Tagintézménye)

Szeretettel gratulálunk pedagógusainknak!