2023. február 14., 10:50
Pályázati felhívás a Vándor utcai 9176 és a 9178 hrsz.-ú üdülő övezeti ingatlanok együttes értékesítésére. A pályázat hamarosan újra kiírásra kerül, de addig is várják az érdeklődők jelentkezését a vagyongazdalkodas@szentendre.hu email-címen.

FELHÍVÁS

Szentendre Város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére:

 • A telkek együttes bruttó eladási ára: 40 M Ft
 • Teleknagyság (telekösszevonás útleadás után): 1641 m2
 • Beépíthetőség: 10%
 • Övezet: üdülő
 • Közművesítettség:
  • Villany:nincs
  • Víz: utcában
  • Csatorna: nincs
  • Gáz: nincs

A meghirdetett telek két ingatlanból áll. A 9178 hrsz.-ú ingatlan jelenleg 999 m2 nagyságú, a 9176 hrsz.-ú ingatlan pedig 812 m2 amelyet útszélesítés érint. Az útleadás után kb: 642 m2 nagyságú telekrész marad. A két ingatlan együttesen eladó, melyhez a vevőnek kell vállalnia a telekösszevonás költségeit, melynek során a végleges teleknagyság 1641 m2 lesz.

A pályázatot a megadott határidőig a Hivatal Iktatójába kérjük zárt borítékban a pályázati részletek szerint megadott módon benyújtani. A pályázat érvényességének feltétele a pályázati biztosíték befizetése és a befizetés igazolásának becsatolása a pályázati ajánlat mellékleteként.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2023. március 7. 10 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodán (Szentendre, Városház tér 3. Rákóczi Ferenc utcai bejáratnál) vehető át (hétfőn 13-17 óra valamint szerdán 8-12 és 13-16.00 óra között), vagy fentebbi webcímekről letölthető.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-087 vagy E-mailen: alfoldine.petenyi.zsuzsanna@szentendre.hu-n

Fülöp Zsolt
polgármester