2023. május 3., 10:44

A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében forgalomtechnikai és városfejlesztési ügyintéző munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
– az önkormányzat által, közlekedési és forgalomszabályozási kérdésekben tervezési tanácsadással megbízott közlekedési mérnökkel együttműködve a forgalomszabályozási kérdések egyeztetése, döntésre való előkészítése és a döntések végrehajtásának nyomonkövetése.
– forgalomtechnikai szakértővel, Városfejlesztési Bizottsággal való kapcsolattartás, azzal kapcsolatos testületi előterjesztések készítése
– forgalomtechnikai változások nyomonkövetése, a Városi Szolgáltatóval való végrehajtási projekt menedzselése, naprakész tájékoztatás.
– A Magyar Közúttal, helyi közútkezelővel való kapcsolattartás.
– egyéb forgalomtechnikai, útügyi beruházás projektmenedzselés.
– forgalomtechnikai és útügyi beruházásokhoz szükséges engedélyek beszerzéséről való gondoskodás, az irodavezető iránymutatása szerint egyeztetés az érintett hatóságokkal.
– A Városfejlesztési Iroda projektjeiben közreműködés; adminisztrációs feladatok ellátása, iktatási,
postázási feladatok, iratok karbantartása, rendezése.

Betöltendő állás szakmacsoportja: közlekedés, önkormányzat
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Szentendre

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Próbaidő: 6 hónap.
Heti egy nap home office, amelyhez a technikai feltételek biztosítottak.

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra (cafetéria, munkába járás támogatása)
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzat, illetve a helyi költségvetési rendelet 63 000.- Ft-os illetményalapot megállapító rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:
– érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség,
– általános képzési programok, tovább nem bontható, műszaki, közszolgálati, vagy egyéb szakirányú középiskolai végzettség
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 2

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
– A kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány megléte (a Kttv. 39. § (1) bek. c) pontjára hivatkozva kérve), amely igazolja, hogy a jelentkező büntetlen előéletű.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
– felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
– általános műszaki (mérnöki) képzés, m.n.s., felsőfokú szakirányú végzettség

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

Egyéb pályázati előnyök:
– hasonló területen szerzett tapasztalat
– közigazgatási területen szerzett munkatapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
– motivációs levél
– fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1. sz. melléklete alapján
– adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. 05. 18., 23:59
A pályázat benyújtásának módja: Szili Mónika részére az allas@ph.szentendre.hu e-mail címen keresztül. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. 05. 26., 16:00
Az állás tervezett betöltésének időpontja: 2023. 06. 01.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.