2023. június 7., 12:06

Energetikai ügyintéző munkakör/feladatkör betöltésére közszolgálati jogviszony keretében pályázatot hirdet a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. A pályázat benyújtásának határideje 2023. június 18. 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Energetikai beruházásoknál az intézkedési tervek segítése, kapcsolattartás az intézményekkel, – energetikai beszerzések, – az energetikai és egyéb beruházások, fejlesztések során operatív feladatok (ajánlatkérés, megrendelés, szerződés előkészítés, engedélyek kérése, hatósággal egyeztetés, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése), – a helyi közösségi közlekedés, illetve ivóvíz- és szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetés koordinálása és egyeztetés a közszolgáltatókkal, megállapodások előkészítése.

Betöltendő állás szakmacsoportja: műszaki
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: határozatlan, 40 óra, általános, teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Szentendre, Városház tér 3.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Próbaidő: 6 hónap.
Heti 1 nap home office, amelyhez a technikai feltételek biztosítottak.

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra (cafetéria, munkába járás támogatása) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzat, illetve a helyi költségvetési rendelet 63 000.- Ft-os illetményalapot megállapító rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Magyar állampolgárság
– Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
– Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:
– Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), műszaki, ipari és építőipari  képzések, m.n.s., felsőoktatásban szerzett műszaki, építész, közszolgálati vagy gazdaságtudományi szakképzettség

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

Egyéb pályázati előnyök:
– közigazgatási területen szerzett tapasztalat
– közigazgatási alapvizsga, szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
– végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
– motivációs levél
– fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1. sz. melléklete alapján
– adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 18., 23:59
A pályázat benyújtásának módja: Szili Mónika részére az allas@ph.szentendre.hu e-mail címen keresztül.

A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 23., 17:00
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023. július 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.