2020. január 23., 15:59
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 4 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Szentendre Város Önkormányzat az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság megbízásából pályázatot hirdet a 100%-os önkormányzati tulajdonú AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői feladatainak ellátására. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 15.

Pályázati felhívás az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségének betöltésére

Szentendre Város Önkormányzat (2000 Szentendre, Városház tér 3.; képviseli: Fülöp Zsolt polgármester) az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság megbízásából pályázatot hirdet a 100%-os önkormányzati tulajdonú AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői feladatainak ellátására.

Az ügyvezetői tisztség határozatlan időre szóló munkaszerződéssel, három hónap próbaidővel létesíthető.

A munkáltató adatai

Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

cégjegyzékszám: 13-09-108616

székhely: 2000 Szentendre, Kálvária út 16. C épület

adószám: 13753069-2-13;

tulajdonos: Szentendre Város Önkormányzat

2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám: 18 fő

2018. évi éves nettó árbevétel: 202.649 e Ft

A társaság feladata

A társaság tevékenysége az önkormányzati tulajdonú V-8 Uszoda és Szabadidőközpont üzemeltetése. Az uszodaépület területén wellness, fitness, szauna, jakuzzi, szolárium, konditerem, masszázs szolgáltatás, konferenciaterem, parkolóház, valamint egyéb bérbe adható helyiségek és üzletek is vannak.

Az ügyvezető feladata

Az Aquapalace Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása különösen:
– a társaság innovatív, eredményes, hatékony és gazdaságos működtetése a hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően, és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása;
– a munkáltatói jogok gyakorlása a társaság munkavállalói tekintetében;
– a társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben;
– Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felé üzleti terv készítése, és a testület által elfogadott éves üzleti tervben meghatározott célok megvalósítása;
– szakmai és pénzügyi beszámoló készítése Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete számára a célok megvalósításáról;
– a társaság vagyonának megőrzése, gyarapítása;
– teljes szellemi felkészültséggel, szakmai tapasztalattal a társaság célszerű és hatékony működésének elősegítése, továbbá elvárható intézkedés megtétele a társaság gazdasági érdekeinek megvalósulása, és az uszoda műszaki fejlesztése érdekében;
– fürdőturizmus fejlesztése, kapcsolódva Szentendre idegenforgalmának növeléséhez;
– a tulajdonossal való együttműködés és kapcsolattartás;
– saját vezetői és szakmai ismeretek fejlesztése;
– kapcsolattartás külső szervekkel, személyekkel, üzleti partnerekkel;
– mindazon kötelezettségek teljesítése, feladatok ellátása, amelyeket a Ptk, egyéb jogszabályok, a társaság alapítóokirata, a munkáltató belső szabályzatai, valamint a munkaszerződés az ügyvezető feladati közé sorol.

A pályázat feltétele:
– felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettség;
– a feladat ellátására vonatkozó koncepció benyújtása, mely nem több, mint 3 oldal (a koncepció térjen ki a kulcs elvárásban megfogalmazott célokra);
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– fizetési igény megjelölése;
– magyar állampolgárság;
– büntetlen előélet;
– teljes cselekvőképesség.

Kulcs elvárás:
– A társaság ügyvezetőjétől kulcs elvárás, hogy a fenntartótól minél kevesebb önkormányzati forrást vegyen igénybe a létesítmény működtetéséhez, továbbá az uszoda optimális kihasználtságú üzemeltetése, különös tekintettel az egyesületekre és az iskolai úszásoktatásra.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– helyismeret,
– gazdasági felsőfokú végzettség;
– hasonló területen szerzett vezetői tapasztalat;
– egyéb üzleti/gazdasági területen szerzett vezetői tapasztalat;
– hasonló területen/feladatkörben szerzett szakmai tapasztalat;
– sportmenedzseri képesítés;
– munkakör ellátása során hasznosítható, legalább tárgyalóképes szintű angol vagy egyéb nyelvismeret.

A pályázathoz csatolni kell:

– végzettséget és nyelvismeret igazoló dokumentumok másolatát;

– szakmai önéletrajzot; – motivációs levelet;

– a pályázó szakmai elképzeléseit tartalmazó összefoglalót;

– hatósági erkölcsi bizonyítványt;

– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálására nyilvános Képviselő-testületi ülésen kerüljön sor;

– nyilatkozatot, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;

– összeférhetetlenségi nyilatkozat arról, hogy az ügyvezetői igazgatói feladatok ellátásának nincsen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti akadálya.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 15.

A pályázat elbírálásának határideje: a Képviselő-testület 2020. márciusi ülése

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton, Szentendre Város Önkormányzat 2000 Szentendre, Városház tér 3. Központi Iktató címre kell eljuttatni. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítóját: „Aquapalace Kft. ügyvezető”.

Pályázattal kapcsolatosan további információ beszerezhető:

Kubatovics Áron

+36 30 / 231 9713

kubatovics.aron@szentendre.hu