2015. május 18., 08:00


banner 250x239Szentendre arculata megújul

Városi logó pályázat

I. A pályázat háttere

A vizuális identitás az, amit egy város mind a belső, mind a külső érintettek felé megmutat magából. Az arculat, a logó, a színkészlet, a betűtípus, a szlogen és az online megjelenés mind egyazon gondolat szerint kell, hogy megépüljön, mert egyidejűleg kell reflektálniuk az itt élők igényeire és az ide látogatók elvárásaira. A 2015 elején indult Párbeszéd Szentendréért városi konzultáció során is hangsúlyos szerepet kapott a szentendrei arculat megújítására vonatkozó lakossági igény. Minthogy az arculati elemek közül a logó az építkezés első és legfontosabb eleme és ez az, amellyel legelőször találkozunk, ezért – első lépésben – Szentendre Város Önkormányzata pályázatot hirdet új városi logó tervezésére.

II. A pályázat tárgya

A kiíró a pályázóktól olyan logóterveket vár, melyek egyedi módon tükrözik Szentendre különleges értékeit (természeti-, épített környezet, kulturális örökség). A pályázók pályázhatnak bármilyen típusú tervvel (szöveges-, ikonikus- és vegyes logóval), de kiíró – jelen pályázat keretei között – elsősorban az (grafikai) ábra/embléma típusú pályaművekre kíváncsi.

III. Szempontok:

 • könnyen azonosítható;
 • egyszerű és könnyen felismerhető;
 • egyedi “aláírás”, mely azonnal megkülönböztethető bármi mástól;
 • kilép a sablonok világából, merész;
 • szín- és formavilága (és tipográfiája) figyelemmel van a különböző megjelenési módozatokra (nyomtatott: színes és fekete-fehér, digitális)
 • trendkövető, de időtálló.

IV. A pályázat jellege, formája

a./ A pályázat jellege: nyílt, egyfordulós

b./ A pályázaton bárki elindulhat, külön korhatár- vagy egyéb megkötés nélkül.

c./ A pályázat benyújtási formája: névaláírásos,a pályázathoz csatolni szükséges a pályázó adatait

d./ A pályázat lebonyolítása jelen pályázati kiírás előírásai szerint történik

e./ A pályázat nyelve: magyar

V. Pályázati feltételek

a./ Nevezési díj nincs.

b./ Egy pályázó maximum 3 pályatervet nyújthat be.

c./ A pályázat során kiosztható összeg 300.000 ft, amely összeg az ÁFA-t már tartalmazza. Nyertes pályázatok száma: maximum 3 db. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a nyertes pályaművek között a rendelkezésre álló összeget nem egyenlő arányban osztja el.

d./ A pályázat nyerteseivel – a szakmai bíráló bizottság döntése alapján –Szentendre Város Önkormányzata felhasználási szerződést köt, az elnyert összeget a művek nyilvános megjelenéséért felhasználási díjként fizeti ki.

e./ A kiíró a pályázati folyamat nyilvánosságát biztosítandó a bíráló bizottság döntését követően az összes beadott pályázat anyagát közzé teszi a http://www.szentendreihirek.hu/honlapon.

f./ A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a pályázat eredményhirdetését, illetve az értesítést követő 3 napon belül a teljes pályázati anyagot átadja. A pályázati díj ezután kerül átadásra.

g./ A kiíró döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

VI. A beadandó pályázati anyag tartalma

Logótervek

a./ minimális használható méret: 50 mm

b./ logóterveket vektoros (EPS, AI) és kép formátumban (JPEG, GIF, PNG) is kérjük beküldeni.

Pályázati adatlap

A 2015. május 18-tól letölthető pályázati adatlapot – amely tartalmazza a pályázó személyi adatait és elérhetőségeit- a kiíró bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. A pályázati adatlapot PDF formátumban kérjük beküldeni névaláírással. (Csak a nyomtatott példányon.)

Pályázati adatlap letöltése: pályázati_adatlap_2015

VII. A pályázatból való kizárás esetei

A bíráló bizottság a pályázatból kizárja:

a./ a beérkezési határidő után érkezett pályaművet,

b./ amelyet határidőben, de nem a megadott címre vagy formátumban nyújtották be,

c./ a bírálatból a kötelező formai követelményeket nem teljesítő, hiányos pályaművet,

d./ az olyan pályaművet, ami sérti az emberi/ kisebbségi jogokat.

e./ amely nem valós adatokat tartalmaz.

Hiánypótlásra a pályázati beadási határidő után nincs mód.

VIII. A pályázat beadása és elbírálása

a./ A pályázóknak a pályaművet – bármilyen típusú adathordozóra rögzítve – a pályázati anyaggal (lezárt borítékban) 2015. június 30. (kedd) 10:00 óráig beérkezően kell benyújtani a Szentendre Város Önkormányzatához (2000 Városház tér 3.) „városi logó” megjelöléssel. A határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek a bíráló bizottság elé.

b./ A pályázat elbírálása egy fordulóban történik. A zsűri a beérkezett pályázati anyag áttanulmányozása után a pályázókat szükség esetén egyenkénti zártkörű konzultációra hívhatja be.

c./ A zsűri legkésőbb 2015. július 15-ig hirdeti ki döntését.

d./ A döntés ellen jogorvoslati lehetőség nincs.

e./ A döntésről valamennyi pályázó értesítést kap, a nyertesek listáját a http://www.szentendreihirek.hu/ internetes oldalon tesszük közzé.

A megvalósítandó műveket kiválasztó zsűri:

 1. Vincze Ottó, Munkácsy-díjas képzőművész, a Szobor Bizottság tagja
 2. Csontó Lajos, Munkácsy-díjas médiaművész, az Eszterházy Károly Főiskola docense, a Vizuális Művészeti Tanszékének tervezőgrafika szakfelelőse
 3. Pindroch Ferenc, kommunikációs tanácsadó

Szerzői és felhasználói jogok

a./ A pályázó vállalja, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használ fel.

b./ A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyaga saját műve, amellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a díjat (tárgynyereményt) a pályázó köteles visszaadni.

c./ A pályázat benyújtója hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályázat nyilvánosságát biztosítandó és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályázati anyagot, valamint a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja a pályázó nevének feltüntetése mellett.

d./ A pályázat kiírója a nyertes pályázat felhasználására teljes és kizárólagos jogot szerez, a logót szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázat anyagát és pályázó nevét nyilvánosságra hozhatja.

e./ A pályázat kiírója dönthet úgy, hogy a nyertes pályázat elemeit teljes egészében, részben, az egyes elemeket megváltoztatva vagy egyáltalán nem használja fel.

Pályázati tájékoztatás

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon vagy személyesen munkaidőben, az alábbi elérhetőségeken biztosítunk.

Szentendre Város Önkormányzat

Email: sajto@szentendre.hu

Tel.: 0620 429 3858 


 

Városi szlogen pályázat

I. A pályázat háttere

A vizuális identitás az, amit egy város mind a belső mind a külső érintettek felé megmutat. Az arculat, a logó, a színkészlet, a betűtípus, a szlogen és az online megjelenés mind egyazon gondolat szerint kell, hogy megépüljön, mert egyidejűleg kell reflektálniuk az itt élők igényeire és az ide látogatók elvárásaira. A 2015. elején indult Párbeszéd Szentendréért városi konzultáció során is hangsúlyos szerepet kapott a szentendrei arculat megújítására vonatkozó lakossági igény. Az arculati elemek közül a logó az építkezés első és legfontosabb eleme, de ezt megerősítendő, Szentendre Város Önkormányzata pályázatot hirdet új városi szlogen megalkotására.

II. A pályázat tárgya

A kiíró a pályázóktól olyan szlogenterveket vár, melyek egyedi módon tükrözik Szentendre különleges értékeit (természeti-, épített környezet, kulturális örökség). A frappáns jelmondat segíti az arculati elemekkel történő azonosulást, világossá teszi, hogy a szentendreiek mit gondolnak magukról, városukról. A pályázók pályázhatnak bármilyen típusú tervvel (akár szöveges vagy vegyes logóval is), de kiíró – jelen pályázat keretei között – elsősorban szövegre koncentráló pályaművekre kíváncsi.

III. Szempontok:

 • egyedi;
 • kifejezi Szentendre különleges értékeit;
 • a megszokott statikus városszlogenekkel szemben dinamikus, cselekvésre késztető;
 • rövid és egyszerű, de akár kétértelmű (asszociációra késztető);
 • jól beazonosítható és megkülönböztethető;
 • könnyen megjegyezhető;
 • a logikára (is) és az érzelmekre (is) hat;
 • előnyös színben tünteti fel a várost.

IV. A pályázat jellege, formája

a./ A pályázat jellege: nyílt, egyfordulós.

b./ A pályázaton bárki elindulhat, külön korhatár- vagy egyéb megkötés nélkül.

c./ A pályázat benyújtási formája: névaláírásos,a pályázathoz csatolni szükséges a pályázó adatait.

d./ A pályázat lebonyolítása jelen pályázati kiírás előírásai szerint történik.

e./ A pályázat nyelve: magyar.

V. Pályázati feltételek

a./ Nevezési díj nincs.

b./ Egy pályázó maximum 3 pályatervet nyújthat be.

c./ A pályázat során kiosztható összeg 60.000 Ft, amely összeg az ÁFA-t már tartalmazza. Nyertes pályázatok száma: maximum 3 db. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a nyertes pályaművek között a rendelkezésre álló összeget nem egyenlő arányban osztja el.

d./ A pályázat nyerteseivel – a szakmai bíráló bizottság döntése alapján –Szentendre Város Önkormányzata felhasználási szerződést köt, az elnyert összeget a művek nyilvános megjelenéséért felhasználási díjként fizeti ki.

e./ A kiíró a pályázati folyamat nyilvánosságát biztosítandó a bíráló bizottság döntését követően az összes beadott pályázat anyagát közzé teszi a http://www.szentendreihirek.hu/ honlapon.

f./ A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a pályázat eredményhirdetését, illetve az értesítést követő 3 napon belül a teljes pályázati anyagot átadja. A pályázati díj ezután kerül átadásra.

g./ A kiíró döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

VI. A beadandó pályázati anyag tartalma

Szlogenterveket

a./ szöveges tervet doc. és/vagy pdf formátumban,

b./ vegyes (logóval vegyített) tervet vektoros (EPS, AI) és kép formátumban (JPEG, GIF, PNG) is kérjük beküldeni.

Pályázati adatlap

A 2015. május 18-tól letölthető pályázati adatlapot – amely tartalmazza a pályázó személyi adatait és elérhetőségeit- a kiíró bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. A pályázati adatlapot PDF formátumban kérjük beküldeni névaláírással. (Csak a nyomtatott példányon.)

Pályázati adatlap letöltése: pályázati_adatlap_2015

VII. A pályázatból való kizárás esetei

A szakmai bíráló bizottság a pályázatból kizárja:

a./ a beérkezési határidő után érkezett pályaművet,

b./ amelyet határidőben, de nem a megadott címre vagy formátumban nyújtottak be,

c./ a bírálatból a kötelező formai követelményeket nem teljesítő, hiányos pályaművet,

d./ az olyan pályaművet, ami sérti az emberi/ kisebbségi jogokat,

e./ amely nem valós adatokat tartalmaz.

Hiánypótlásra a pályázati beadási határidő után nincs mód.

VIII. A pályázat beadása és elbírálása

a./ A pályázóknak a pályaművet – bármilyen típusú adathordozóra rögzítve – a pályázati anyaggal (lezárt borítékban) 2015. június 30. (kedd) 10:00 óráig beérkezően kell benyújtani a Szentendre Város Önkormányzatához (2000 Városház tér 3.) „városi szlogen” megjelöléssel. A határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek a bíráló bizottság elé.

b./ A pályázat elbírálása egy fordulóban történik. A szakmai zsűri a beérkezett pályázati anyag áttanulmányozása után a pályázókat szükség esetén egyenkénti zártkörű konzultációra hívhatja be.

c./ A zsűri legkésőbb 2015. július 15-ig hirdeti ki döntését.

d./ A döntés ellen jogorvoslati lehetőség nincs.

e./ A döntésről valamennyi pályázó értesítést kap, a nyertesek listáját a http://www.szentendreihirek.hu/ internetes oldalon tesszük közzé.

A megvalósítandó műveket kiválasztó szakmai zsűri:

 1. Vincze Ottó, Munkácsy-díjas képzőművész, a Szobor Bizottság tagja
 2. Csontó Lajos, Munkácsy-díjas médiaművész, az Eszterházy Károly Főiskola docense, a Vizuális Művészeti Tanszékének tervezőgrafika szakfelelőse
 3. Pindroch Ferenc, kommunikációs tanácsadó

IX. Szerzői és felhasználói jogok

a./ A pályázó vállalja, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használ fel.

b./ A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyaga saját műve, amellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a díjat (tárgynyereményt) a pályázó köteles visszaadni.

c./ A pályázat benyújtója hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályázat nyilvánosságát biztosítandó és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályázati anyagot, valamint a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja a pályázó nevének feltüntetése mellett.

d./ A pályázat kiírója a nyertes pályázat felhasználására teljes és kizárólagos jogot szerez, a szlogent szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázat anyagát és pályázó nevét nyilvánosságra hozhatja.

e./ A pályázat kiírója dönthet úgy, hogy a nyertes pályázat elemeit teljes egészében, részben, az egyes elemeket megváltoztatva vagy egyáltalán nem használja fel.

X. Pályázati tájékoztatás

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon vagy személyesen munkaidőben, az alábbi elérhetőségeken biztosítunk.

Szentendre Város Önkormányzat

Email: sajto@szentendre.hu

Tel.: 0620 429 3858

« 2022. augusztus » loading...
h K s c p s v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
vas 07

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
vas 07

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
vas 07

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
vas 07
vas 07

Vas István emlékkiállítás

június 24. - szeptember 25.
vas 07
vas 07
vas 07
vas 07

GyerekTeátrum 2022 – Mutasd magad!

augusztus 7.. 10:00 - 11:30
sze 10
csü 11

Barokk fesztivál Szentendre belvárosában

augusztus 11.. 08:00 - augusztus 14.. 17:00
pén 12

Római kori dunai őrhajó Szentendrén

augusztus 12. - augusztus 13.
szo 13

Galaxisok koncert a Barlangban

augusztus 13.. 20:00 - 22:00
sze 17

Teátrum 2022 / A feleség negyvennél kezdődik

augusztus 17. - augusztus 18.
sze 17
csü 25

Teátrum 2022 / Hárman a padon

augusztus 25. - augusztus 26.
pén 26