2015. március 18., 21:42

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖTLETPÁLYÁZATA HÉV ALULJÁRÓ ÁTALAKÍTÁSÁRA – PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Szentendre Város Önkormányzata városfejlesztési koncepciójának egyik célja, hogy működő és előremutató közszolgáltatásokat nyújtson a város lakói felé és az idelátogatóknak is, mindeközben kulturális szempontból is izgalmas, kreatív és fiatalos várossá váljon a meglévő kulturális és művészeti értékek megőrzése mellett.

A pályázati kiírás célja, hogy a város egyik nagy forgalmú közterületét, a HÉV-aluljárót olyan módon újítsa fel, hogy ezen előbb említett szempontok érvényesüljenek a gazdálkodási szűkösségre is figyelemmel.

Tájékoztató adatok

A pályázattal kapcsolatos határidők: A pályázat meghirdetése 2015. március 17.

A beküldés határideje: 2015. április 15, 24.00 óra

A pályaművek leadása: elektronikus úton és papír alapon

A pályázat zsűrizése 2015. április 30.

Eredményhirdetés: azonnal.

1. A pályázat tárgya:

A hamarosan felújításra kerülő Szentendre, HÉV megállónál lévő aluljáró és közvetlen környezetének kreatív megújítása, a főbb elemek koncepció szintű megtervezése. A pályázat a következő felületek kreatív kialakítására vár ötleteket:

 • az aluljáró padlója, oldalfala és mennyezete, felszíni korlátjai
 • az aluljáró lépcsősora és világítása,
 • az aluljáró és a HÉV sínek közötti gyalogos közlekedősáv kialakítása, tekintettel arra is, hogy az aluljáró lépcsősora mellett lévő egyik telefonfülkéből könyvmegálló létesülne, ülőhelyek kialakításával.
 • az aluljáró és a Kossuth Lajos utcai  közparkkal való kapcsolat kialakítása

(A park átépítése nem része az ötletpályázatnak.)

2. Szempontok

Nincs megkötött tematika, a pályázatban megfogalmazott elképzeléseknek az alábbiakra kell reflektálniuk:

 • barátságos, világos megjelenés,
 • utaljon Szentendre belvárosára, értékeire /pl. római katonai tábor, a város művészeti és kulturális hagyománya/,
 • utaljon Szentendre, mint a Pilis-Dunakanyar kapuja szerepre,
 • legyen figyelemfelkeltő, látványos,
 • legyen lehetőség a városba érkezők üdvözlésére, a centrum felé igyekvők útbaigazítására. (elsősorban a lépcsősorral szemközti védőkorlát felületén)
 • törekedjen a költségtakarékos kialakításra, nem átépítés, szerkezeti elemek átépítése, hanem felújítás a cél,
 • akár a minimal art akár a street art/3D ötletek, mottó: „Egyszerűen nagyszerű!”

Szentendre Város Önkormányzata  a megvalósítás előtti beruházási terv kialakításához kívánja a beérkezett ötleteket felhasználni, a legjobb ötleteket adó pályázók pénzjutalomban részesülnek,

3. A pályázaton való részvétel feltételei

A pályázaton várjuk a Szentendre arculatáért elhivatottságot érző képzőművészek, alkotócsoportok, építészek elképzeléseit, kreatív ötleteit. Szívesen fogadjuk továbbá a téma iránt érdeklődő magyar felsőoktatási intézmények képző-, iparművész, formatervező és építész hallgatóinak ötleteit is. Emellett várjuk minden szentendrei polgár és a fiatalok koncepciójavaslatait is!

A pályázaton saját szellemi munkájával részt vehet minden olyan természetes személy, csoport, aki azzal, hogy a pályaművét benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadja, és akivel szemben kizáró ok nem áll fenn.

Kizáró okok: Összeférhetetlen és nem vehet részt a pályázati eljárásban pályázóként a kiíró által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

4. Pályázat tartalma

Alapadatok:

Elhelyezkedés: HÉV állomás, Dunakanyar körút alatti aluljáró

A koncepciópályázati anyagban a külső környezet kialakítására is tegyenek vázlatos javaslatokat a környezetbe illesztésének céljával.

 1. A munka leírása, amely részletesen kitér a projekt mondanivalójára, pontokba szedve, mit vár a pályázó a sikeresen kivitelezett ötlettől. Maximum 1 oldalon.
 2. A munka vázlata kézirajzban, fotón vagy animációval. Minimum 1, maximum 3 kép jpeg. formátumban (képenként maximum 1MB). Mozgókép esetén mpeg. formátumban, maximum 25 másodperc (maximum 30 MB).

 3. Javaslat a kivitelezésre, amely tartalmazza a kivitelezéshez javasolt technikát és anyaghasználatot.

 4. Pénzügyi terv, amely tartalmazza a gyártás és kivitelezés költségeit.

5. A pályázat lebonyolítása

5.1. A pályázati kiírás és mellékleteinek kiadása

A pályázaton való részvétel ingyenes, de a pályamunkák beküldése regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a kosztek.gabi@ph.szentendre.hu e-mail címre küldött „HÉV aluljáró” tárgyú email küldésével lehet. Regisztrációs adatok: név, e-mail, telefonszám, szakma: pl. építész, ipar- képzőművész, egyetemi hallgató, alkotócsoport, egyéb tevékenység megnevezése

A regisztráció után a válaszlevélben a pályázó megkapja a koncepció elkészítéséhez szükséges térképeket, fotót, stb.

5.2. A pályázattal kapcsolatos kérdések feltevésének határideje és módja

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket írásban lehet feltenni a kiíró felé, 2015. április 10-ig e-mailen keresztül. A kérdéseket feltehetik: Szentendre Város Önkormányzat: kosztek.gabi@ph.szentendre.hu e-mail címre.

5.3. A pályaművek benyújtási határideje és módja

A koncepcióterveket elektronikus úton, PDF formátumban és papír alapon is be kell nyújtani. A képméret A2, álló, vagy fekvő lapméret. Max. 2 db tervlap.

A beküldés határideje: 2015. április 15. 24.00 óra

e-mail cím: kosztek.gabi@ph.szentendre.hu

cím: Szentendre Város Önkormányzat Iktató (2000 Szentendre, Városház tér 3.)

5.4. A pályaművek díjazása

A koncepcióművek díjazására és megvételére bruttó 150.000 Ft áll rendelkezésre. A zsűri joga, hogy megfelelő számú és színvonalú pályamű beérkezése esetén a teljes összeget kiadja. A zsűri az első 3 helyezettet kívánja díjazni, egyenlő mértékben.

5.5. A pályaművek elbírálása, eredményhirdetése

A pályázók azzal, hogy a pályaművüket benyújtották, a pályázati kiírás feltételeinek és a bírálóbizottság döntésének alávetik magukat. A Kiíró a győztes pályaművek készítőjével, vagy felkért tervezővel szerződést köthet a kiviteli tervek elkészítésére.

A bírálóbizottság a bírálatból a határidő után benyújtott pályaműveket kizárja.

A bírálóbizottság – fentiek figyelembevételével – a pályaműveket legkésőbb 2015. április 30.-ig elbírálja és a Kiíró a kihirdeti a pályázat eredményét. A Kiíró az eredményhirdetés időpontjáról és helyszínéről a pályázókat és érdeklődőket, a regisztráció alapján, illetve a www.szentendre.hu honlapon értesíti. Az eredményhirdetést követően a díjazottak névsorát a honlapon is közzéteszi.

5.6. A pályaművek bemutatása, felhasználása

A díjazott és megvételben részesített, valamint a nem nyert pályaművek kiállítás keretében bemutatásra kerülhetnek, mely helyéről és időpontjáról a pályázókat írásban a további érdeklődőket pedig a www.szentendre.hu honlapon értesítjük. A díjazásban részesített, illetve megvásárolt pályaművek a közlési jog tekintetében is a Kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja. A pályázó pályaműve benyújtásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben díjazást, illetve megvételt nyer, akkor az őt megillető valamennyi anyagi szerzői jogról, továbbá bármilyen más jogcímen támasztott, a szellemi alkotással kapcsolatos jogáról, valamint tulajdoni igényéről és bármilyen jogcímen támasztott kötelmi jog igényéről a Kiíró javára a pályázati díjazás, illetve megvétel fejében lemond.

5.7. A pályázat bírálóbizottsága

A bírálóbizottság szakmai titkára Kosztek Gabriella pályázati koordinátor.

A bírálóbizottság tagjai:

 • BME egyetem Urbanisztikai Tanszék tanszékvezető Dr. Benkő Melinda
 • Magyar Képzőművészeti Egyetem,  Festő Tanszék Kósa János egyetemi docens,
 • Kolozs János főmérnök, Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
 • Aba Lehel főépítész, Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal

A bírálóbizottság munkáját szakértőként segíti Verseghi-Nagy Miklós Szentendre polgármestere és dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármestere.

5.8. Bírálati szempontok

 • A fő bírálati szempontok az alábbiak (fontossági sorrend nélkül):
 • Szentendrei helyspecifikusság, egyediség, kreativitás,
 • Megvalósíthatóság
 • Fenntarthatóság, működtethetőség
 • Esztétikai és funkcionális megfelelés

6. A pályázati hirdetmény mellékletei

6.1. Kiadásra kerülő térképek, képek:

 • Helyszíni fotók
 • térkép

 • 6.2. Adatlap

  A pályázati anyaghoz csatolva, a pályázaton részt vevőktől a következő adatokat kérjük:

  Név, e-mail, telefonszám

  Szakma: pl.: építész, ipar- képzőművész, esetleg egyetemi hallgató, alkotócsoport, egyéb tevékenység megnevezése

  « 2023. szeptember » loading...
  h K s c p s v
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  vas 24

  P’Art Mozi – filmszínházi programok

  2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
  vas 24

  A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

  2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.
  vas 24

  Mozdulj, Szentendre!

  szeptember 2. - szeptember 30.