2014. augusztus 13., 09:35
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 10 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Tisztelt Választópolgárok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy Köztársasági Elnök Úr az önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve a Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának időpontját időpontját október 12-re, vasárnapra tűzte ki. Szentendre város hivatalos honlapján, a www.szentendre.hu internetes felületen a főoldalon a „Városháza” címszó alatt a „Választás 2014 – Helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás” és a „Választás 2014 – Nemzetiségi önkormányzati képviselő választás” menüpontban fontos tudnivalókat, hasznos információkat találhatnak a választással kapcsolatban.

Tisztelt Választópolgárok!

Az önkormányzati képviselők és polgármesterek választására, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására október 12-én kerül sor. A választás kapcsán szeretném a figyelmüket felhívni néhány fontos tudnivalóra.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgároknak továbbra is lehetőségük van a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmük benyújtására.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti
a) nemzetiséghez tartozásának
b) szavazási segítség iránti igényének,
c) személyes adatai kiadása megtiltásának bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.

a) Nemzetiséghez tartozás
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár 2014. január 1-től kérheti nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba
vételét. A választópolgár azon a településen szerepelhet a nemzetiségi szavazóköri névjegyzékben, ahol a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának szavazóköri névjegyzékében szerepel.
A nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételt szeptember 26. (péntek) 16 óráig kérhetik a választópolgárok.

b) Szavazási segítség iránti igény
A fogyatékkal élő választópolgár 2014. január 1-től kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
• az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon a szavazás napján,
• akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.
A Braille írással ellátott szavazósablon igénylésének határideje október 3. (péntek) 16 óra, míg egyéb szavazási segítség iránti kérelem október 10. (péntek) 16 óráig nyújtható be. Az ezt követően beérkező kérelem hatálya már csak a következő általános vagy időközi választásra terjedhet ki.

c) Személyes adatok kiadásainak megtiltása
A jelölő szervezetek és a független jelöltek kérhetik, hogy a választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a választási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai választási kampánycélokra átadásra kerüljenek, 2014. január 1-től adatainak kiadását a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.

Ezen kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan átjelentkezési kérelmet, illetve mozgóurna iránti kérelmet is benyújtani.

Szavazás a lakóhelytől távol, a bejelentett tartózkodási helyen
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet CSAK az a választópolgár nyújthat be, akinek a 2014. június 23-ig létesített tartózkodási helye érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb a október 10-én (péntek) 16.00 óráig kell megérkeznie a lakcíme szerinti vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához.
Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja korábbi szándékát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni, október 10-én (péntek) 16.00 óráig kérheti az átjelentkezés szerinti helyi választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme módosítását.

Szavazás mozgóurnával
Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.
A kérelmet a október 10-én (péntek) 16.00 óráig a helyi választási irodához, a szavazás napján, október 12-én 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban kérhető adatai pontos feltűntetésével (családi és utónév, születési név, születési hely, anyja neve, személyi azonosító, igénylés), az igénylés indokával és aláírásával ellátott bejelentésben.

A fenti kérelmek benyújthatók
• személyesen a lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodába,
• levélben, a választás hivatalos honlapján, illetve ügyfélkapun keresztül a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.

A kérelemnyomtatványok elérhetők a www.szentendre.hu / Városháza / Választás 2014 oldalon, valamint a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu) is.

A szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló értesítők választópolgárok részére történő postázásának határideje augusztus 25.

A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal választási irodája hétfőtől péntekig 8.00-16.00 óra között fogadja a tisztelt választópolgárokat. A választással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi személyekhez fordulhatnak:
Dr. Molnár Ildikó, HVI vezető (26) 503-365
Bartha Enikő, HVI vezető-helyettes (26) 503-324

Dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző
HVI vezető