2014. október 9., 07:35

Tisztelt Választópolgárok! Az önkormányzati képviselők és polgármesterek választására, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására 2014. október 12-én kerül sor.

Az alábbiakban szeretném felhívni szíves figyelmüket a választáshoz kapcsolódó néhány fontosabb tudnivalóra.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgároknak továbbra is lehetőségük van a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmük benyújtására.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti
a) nemzetiséghez tartozásának
b) szavazási segítség iránti igényének,
c) személyes adatai kiadása megtiltásának bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.

a) nemzetiséghez tartozás
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár 2014. január 1-jétől kérheti nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételét. A 2014. október 12-i nemzetiségi önkormányzati képviselők választására kiterjedő hatállyal a nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vétel igénylésének határideje 2014. szeptember 26-án lejárt, nyilvántartásba vételt már csak a későbbi választásokra kiterjedően lehet kérni.

b) szavazási segítség iránti igény
A fogyatékossággal élő választópolgár 2014. január 1-jétől kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
• az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon a szavazás napján,
• akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.
A Braille írással ellátott szavazósablon igénylésének határideje 2014. október 3. (péntek) 16-óra, míg egyéb szavazási segítség iránti kérelem 2014. október 10. (péntek) 16 óráig nyújtható be. Az ezt követően beérkező kérelem hatálya már csak a következő általános vagy időközi választásra terjedhet ki.
c) személyes adatai kiadása megtiltása
A jelölő szervezetek és a független jelöltek kérhetik, hogy a választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a választási iroda adja át részükre.
Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai választási kampány célokra átadásra kerüljenek, 2014. január 1-jétől adatainak kiadását a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.
Ezen kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan átjelentkezési kérelmet illetve mozgóurna iránti kérelmet is benyújtani.

Szavazás a lakóhelytől távol, a bejelentett tartózkodási helyen

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet CSAK az a választópolgár nyújthat be, akinek a 2014. június 23-ig létesített tartózkodási helye érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb a 2014. október 10-én (péntek) 16.00 óráig kell megérkeznie a lakcíme szerinti vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához.
Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja korábbi szándékát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni, 2014. október 10-én (péntek) 16.00 óráig kérheti az átjelentkezés szerinti helyi választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme módosítását.

Szavazás mozgóurnával

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.
A kérelmet a 2014. október 10-én (péntek) 16.00 óráig a helyi választási irodához, a szavazás napján, 2014. október 12-én 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban kérhető adatai pontos feltűntetésével (családi és utónév, születési név, születési hely, anyja neve, személyi azonosító, igénylés), az igénylés indokával és aláírásával ellátott bejelentésben.

A fenti kérelmek benyújthatók

• személyesen a lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodába,
• levélben, a választás hivatalos honlapján, illetve ügyfélkapun keresztül a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.
A kérelemnyomtatványok elérhetők a www.szentendre.hu / Városháza / Választás 2014 oldalon, valamint a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu) is.

Az alábbiakban szeretném felhívni figyelmüket a szavazás menetével kapcsolatban.

A választás napján, 2014. október 12-én 6-órától 19-óráig van lehetőségük a választópolgároknak az urnákhoz járulni. Szavazni kizárólag személyesen lehet a választópolgár lakóhelyén vagy – ha lakóhelye mellett legkésőbb 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített, és ha az átjelentkezési kérelmét a Helyi Választási Iroda jóváhagyta – bejelentett tartózkodási helyén.
A szavazóhelyiségben kizárólag az a választópolgár szavazhat, aki a szavazóköri névjegyzéken szerepel, ezért a választópolgároknak személyazonosságukat, valamint lakcím vagy személyi azonosítójukat igazolni kell.
Ehhez feltétlenül vigyék magukkal a
a.) lakcímigazolványt és személyazonosító igazolványt vagy útlevelet vagy vezetői engedélyt vagy
b.) lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolványt.

Szavazás 01-20. számú szavazókörökben:

Amennyiben a szavazásnak akadálya nincs, az SZSZB átadja a választópolgár részére a polgármesteri, egyéni választókerületi és megyei közgyűlési szavazólapokat.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy jelöltre, egy listára, a jelölt neve melletti, illetve lista feletti körbe tollal két, egymást metsző vonallal lehet.
A vegyes választási rendszerben a választópolgár érvényesen csak egy polgármesterre, egy egyéni választókerületi jelöltre és egy megyei listára szavazhat.
Ha ennél több jelöltre adja le szavazatát, akkor a szavazatszámlálás során a Szavazatszámláló Bizottság a teljes szavazólapot érvénytelennek fogja tekinteni.

Szavazás a 800. számú nemzetiségi szavazókörben:

Szentendrén települési szinten horvát, görög, lengyel, roma, román, szerb, szlovák nemzetiségi választásra kerül sor, területi szinten német, roma, román, szerb, szlovák, míg országos szinten görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák nemzetiségi választásra kerül sor.
A személyazonosság igazolását követően, amennyiben a szavazásnak akadálya nincs, az SZSZB átadja a választópolgár részére a nemzetiségének megfelelő szavazólapokat.
Települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelöltek esetében a választópolgár a szavazólapon 1, 2, de legfeljebb 3 jelöltre szavazhat.
Ha háromnál több jelöltre adja le szavazatát, az leadott valamennyi szavazatának érvénytelenségét vonja maga után.
A területi és országos nemzetiségi önkormányzati szavazólapon szereplő listák közül a választópolgár érvényesen csak egyet választhat.

A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal választási irodája hétfőtől péntekig 8-16-óra között fogadja a tisztelt választópolgárokat.

A választással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi személyekhez fordulhatnak:
dr. Molnár Ildikó, HVI vezető 26/503-365
Bartha Enikő, HVI vezető-helyettes 26/503-324

dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző
HVI vezetője

« 2022. augusztus » loading...
h K s c p s v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
pén 12

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
pén 12

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
pén 12

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
pén 12
pén 12

Vas István emlékkiállítás

június 24. - szeptember 25.
pén 12
pén 12
pén 12

Barokk fesztivál Szentendre belvárosában

augusztus 11.. 08:00 - augusztus 14.. 17:00
pén 12

Római kori dunai őrhajó Szentendrén

augusztus 12. - augusztus 13.
pén 12
szo 13

Galaxisok koncert a Barlangban

augusztus 13.. 20:00 - 22:00
sze 17

Teátrum 2022 / A feleség negyvennél kezdődik

augusztus 17. - augusztus 18.
sze 17
csü 25

Teátrum 2022 / Hárman a padon

augusztus 25. - augusztus 26.
pén 26
vas 28