2016. augusztus 16., 13:59

Tisztelt Választópolgárok! Mint az Önök előtt is ismert, Köztársasági Elnök Úr 2016. október 2. napjára, vasárnapra tűzte ki az országos népszavazás időpontját a következő kérdésben: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?” 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény által létrehozott központi névjegyzék tartalmazza a választópolgárok adatait valamint a választásokkal kapcsolatosan tett külön nyilatkozatait.

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti

  1.  szavazási segítség iránti igényének,
  2.  személyes adatai kiadása megtiltásának

bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.

 

a) szavazási segítség iránti igény

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére

  • a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
  • az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
  • a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon a szavazás napján,
  • akadálymentesített szavazóhelyiségben

A Braille-írással ellátott szavazósablon igénylésének határideje 2016. szeptember 23. (péntek) 16.00 óra, míg egyéb szavazási segítség iránti kérelem 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig nyújtható be.

 

b) személyes adatai kiadásának megtiltása

A kezdeményezés szervezői továbbá a kezdeményezésben részt nem vevő, de országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok kérhetik, hogy választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a Nemzeti Választási Iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy személyes adatai választási kampány célokra átadásra kerüljenek, az adatkiadást a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.

Fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan a külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet, átjelentkezési kérelmet illetve mozgóurna iránti kérelmet is benyújtani.

 

Szavazás külföldön

Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, legkésőbb 2016. szeptember 24. (szombat) 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.

Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően módosítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon szeretne szavazni, legkésőbb 2016. szeptember 24. (szombat) 16.00 óráig kérheti a külképviseleti névjegyzékből való törlését és a lakóhely szerinti szavazóköri névjegyzékbe történő visszavételét.

 

Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol

Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elő.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

 Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja korábbi szándékát és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy más település szavazóhelyiségében szeretne szavazni, 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig kérheti a helyi választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme módosítását vagy visszavonását.

 

Szavazás mozgóurnával

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.

A kérelmet 2016. szeptember 30 (péntek) 16.00 óráig a helyi választási irodához, a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban kérhető adatai pontos feltüntetésével, az igénylés indokával és aláírásával ellátott bejelentésben!

 FONTOS SZABÁLY, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő településen és mozgóurnával szeretne szavazni, az a kérelmét a szavazás napján csak a kijelölt szavazókörben adhatja le, mert szavazni csak ebből a szavazókörből tud hozzá a szavazatszámláló bizottság két tagja mozgóurnával kimenni.

 

 

A fenti kérelmek benyújthatók

  • személyesen a lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában,
  • levélben, a választás hivatalos honlapján, illetve ügyfélkapun keresztül a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.

 

A kérelemnyomtatványok elérhetők a www.szentendre.hu / Városháza / Választások / Országos népszavazás 2016. menüpont alatt valamint a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu) is.

 

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével 2016. augusztus 15-ig tájékoztatja a választópolgárokat a szavazóköri névjegyzékbe vételükről. Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt vagy azt elvesztette, a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet.

A népszavazás kitűzésétől a névjegyzék 2016. szeptember 30-i lezárásáig a szavazóköri névjegyzékek adatait a törvényben meghatározott adatok kivételével bárki megtekintheti a helyi választási irodában.

 

A választással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi személyekhez fordulhatnak:

 

Gerendás Gábor, HVI vezető                               26/785-033

Bartha Enikő, HVI vezető-helyettes                  26/785-035

Budai Mónika, HVI munkatárs                          26/785-034

 

 

Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy Szentendre Város Önkormányzat Képvelő-testülete a 193/2016. (VII.21.) Kt. sz. határozatában a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 22. §-ában biztosított hatáskörében eljárva a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazástól a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig működő Pest megye 03. sz. országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjait és póttagjait megválasztotta.

Az OEVB 2016. július 27-én megtartotta alakuló ülését és megkezdte munkáját.

 

Tagok:

Jolsvai Arisztidné – elnök

Stáry Kálmán – elnökhelyettes

Horváth Ákos

 

Póttagok:

Csapóné dr. Baráth Katalin

Barna Attiláné

 

A Pest megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerülethez tartozó települések tekintetében hatáskörrel rendelkező OEVB az alábbi címen érhető el:

 

2000 Szentendre, Városház tér 3.

Telefonszám: 26/785-033

Fax: 26/816-144

E-mail: jegyzo@szentendre.hu

 

 

Gerendás Gábor

jegyző

 

 

« 2022. augusztus » loading...
h K s c p s v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
szo 20

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
szo 20

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
szo 20

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
szo 20
szo 20

Vas István emlékkiállítás

június 24. - szeptember 25.
szo 20
szo 20
csü 25

Teátrum 2022 / Hárman a padon

augusztus 25. - augusztus 26.
pén 26
pén 26
vas 28
vas 28