2015. május 29., 19:19
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 9 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Májusban országszerte 400 iskola flashmobokkal hívja fel a figyelmet a diákokat fenyegető problémákra

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) támogatásával látványos táncos flashmobot rendeztek fővárosi iskolások a Szent István Bazilika előtti téren. Májusban az ország valamennyi tankerületében több mint 400 hasonló figyelemfelkeltő eseményre kerül sor, hogy a diákokat leginkább érintő problémák megelőzésének fontosságát hangsúlyozzák. A tanárok, diákok és szülők közös munkájával megvalósuló programok legfontosabb üzenete, hogy a jól működő iskolai és diákközösségek létrehozása a legjobb recept a fiatalokat érő fenyegetések, az iskolai erőszak, a kábítószer és a túlzott online-jelenlét ellen.

Hétszáz diák perdült táncra a fővárosi Szent István Bazilika előtti téren. A környéken sétáló budapestieket és turistákat is alaposan meglepte a váratlan látványosság, amelynek hatására rövid időn belül kisebb tömeg gyűlt össze, a bátrabbak még a táncolókhoz is csatlakoztak. A Budapest V. kerületi Szent István Általános Iskolából és több más fővárosi intézményből – összesen 13 kerületből – érkezett, moldvai csángó néptáncot járó fiatalok nem öncélúan keltették a feltűnést. Olyan, komoly problémák megelőzési lehetőségeire hívták fel a figyelmet, mint az iskolai erőszak vagy éppen a fiatalkori droghasználat.

Az állami iskolákat fenntartó KLIK felismerte, hogy az iskolásokat leginkább érintő problémák elleni harc sokkal eredményesebb tud lenni, ha a károk enyhítése helyett a megelőzésre összpontosítanak. A fenntartó módszertani támogatásával széles körű, az ország valamennyi tankerületének több száz iskoláját bevonó program indult, amelynek célja, hogy elébe menjen a problémák kialakulásának, valós alternatívát nyújtva a gyerekek számára.

Az iskolák szabadidős rendezvények egész sorát szervezték a tavasszal, amelyek mindegyike a KLIK által középpontba helyezett hat téma – az iskolai erőszak, a dizájnerdrogok, a gyermekszegénység, a családi konfliktusok, a túlzott internethasználat és a fiatalok közösségi aktivitásának hiánya – valamelyikéhez kapcsolódott. Összekötötte őket a problémára adandó pozitív válasz, a közösségek erősítése, az együttműködési lehetőségek megtalálása. Tanárok, diákok, szülők, egyesületek és más civil szervezetek közös erővel mutatták meg, hogy van más út.

A KLIK változatos iskolai kezdeményezéseket támogat, ahol minden esetben a diákok vannak a középpontban: részt vesznek a programok kitalálásában, megszervezésében, megvalósításában. Saját, a képességeikhez illeszkedő feladatokat kapnak, amelyek teljesítése közben megtanulnak felelősséget vállalni és sikereket érnek el. Még ennél is fontosabb, hogy az eredményeket társaikkal együtt, közösen dolgozva érik el, megismerve a közösség fontosságát, a benne rejlő erőt.

Az április-májusban megtartott több száz közösségi program hátterét a KLIK „Köznevelés az iskolában” című európai uniós programja biztosította, amely lehetővé tette, hogy a fenntartó több száz, preventív célú rendezvényhez nyújthasson szakmai támogatást. Ennek köszönhetően az elmúlt hónapokban az ország valamennyi szegletébe eljutott a programok híre, a látványos flashmobokkal több tízezren találkoztak.

A „Köznevelés az iskolában” uniós forrásból megvalósuló kiemelt projekt átfogó célja, hogy javítsa az állami köznevelési intézményekben folyó munka minőségét, hatékonyságát, s ennek eredményeként a gyermekeknek kiegyensúlyozott, fenntartható oktatási rendszert teremtsen.

A fejlesztések öt jelentős területen zajlanak: intézményi fejlesztés, módszertani innováció, partnerség és hálózatosodás, szervezetfejlesztés, valamint rendszerszervezés.

A projektről bővebb információ a www.klik.gov.hu/kozneveles-az-iskolaban oldalon olvasható.