A városi közösségi együttélés szabályait gyűjti össze és tárgyalja témákra bontva a most megjelent Szentendre Városi Rend című kiadvány. A tájékoztató célja, hogy a városban élőket segítse a közösségi alkalmazkodásban, a szabályok betartásában.

 

A nyomtatott és digitális formában is elérhető színes füzet közérthető nyelvezettel, röviden mutatja be Szentendre  városi rendjét, az egyes tárgykörökre vonatkozó szabályokat. Az önkormányzattal szemben a rend, az írott és íratlan szabályok betartatására a Párbeszéd Szentendréért konzultációsorozaton fogalmazódott meg jelentős lakossági igény. Ennek nyomán született döntés egyfajta „szentendrei házirend” megalkotására. A szabálygyűjtemény, mely a helyi önkormányzati határozatokon (és természetesen a vonatkozó törvényeken) alapszik, egyben azok egyszerűsített kivonata, illetve rövid  magyarázata.

A kiadványból egyebek mellett tájékozódni lehet a helyi parkolási szabályokról, az adózás rendjéről, a hulladékgyűjtés és –szállítás szabályairól, az állattartás normáiról. Teljes részletességgel nem tartalmazza a szabálygyűjtemény a megfelelő helyi rendeleteket, azokat részletesen továbbra is a közigazgatási portálon lehet megtalálni.

A Szentendre Városi Rend elérhető a város hivatalos honlapján, vagy 2015. november 25. szerdától nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatali portáján, a Városi Ügyfélszolgálaton és a SZEI-ben is.