2024. január 23., 20:56

Szentendre Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2024. január 31-én, szerdán 15:00-kor kezdődik a Városháza dísztermében. Az ülést – a 2019 novemberében bevezetett gyakorlat szerint – az önkormányzat élőben közvetíti a város Facebook oldalán.

 

Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő
1. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. élelmezési nyersanyag beszerzéséről
A Mötv. 46.§ (2) bekezdése c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Fehér Zoltán
2. Az Aquapalace Kft. késedelmi kamatfizetési kötelezettségéről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Kiss Ilona
3. A V8 Uszoda és Szabadidőközpont energetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
 Csemeczki Zita
4. A 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről Előterjesztés dr. Schramm Gábor
jegyző
dr. Remele Antónia
5. A Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatói pályázat kiírásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Szili Mónika
6. A háziorvosi ügyeleti ellátás OMSZ  részére történő átszerződéséről – érintett helyszín: Rákóczi utca 10. szám alatti (2418 hrsz) önkormányzati tulajdonú ingatlan
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja
alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Bükki Orsolya
7. A Galóca utca Szentendre Építési Szabályzata szerinti szélesítése érdekében történő területcseréről, a Kaptató u. 10094 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésre való kijelöléséről, telekalakítással vegyes adásvételi szerződésről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Alföldiné Petényi Zsuzsanna
8. Az Egres utat és a Sztaravodai utat összekötő út kiépítésének lehetőségéről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Csemeczki Zita
9. Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Németh Szilvia
10. A közösségi buszközlekedés szerződéseinek módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
 Csemeczki Zita
11. Szentendre Város 2024-2029. közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Szontagh Istvánné
12. A Bükkös patakon átívelő izbégi híd elnevezéséről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Harasztiné Szabó Krisztina
13. A Postás strandon lévő ingatlanegyüttes hasznosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Párth Szilvia
14. A Dumtsa Jenő utca 12. szám alatti 3. lakás használatáról, lakásállományból történő kivonásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Mészáros Orsolya
15. A Kő-hegyi 0185 hrsz-ú mezőgazdasági ingatlan megközelítésével kapcsolatos megkeresés tárgyában Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Csemeczki Zita
16. Az önkormányzati adóhatóság 2024. évi ellenőrzési tervéről Előterjesztés dr. Schramm Gábor
jegyző
Siklósi-Dutkay Csilla
17. A TOP PLUSZ 3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések pályázat benyújtásához, Szentendre humánfejlesztése tárgyban, „Professzionális humánfejlesztési programok Szentendrén” címmel Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Szöllősy-Meggyes Ildikó
18. A külkapcsolati tanácsnok munkájáról 2023. szeptember 10. – 2024. január 15. közötti időszakban Beszámoló Helyes Imre Mihály
képviselő
Helyes Imre Mihály
19. A „RenoPont Energetikai Otthonfelújítási Központ” projekt tevékenységéről a 2023. évben Beszámoló Fülöp Zsolt
polgármester
Szöllősy-Meggyes Ildikó
20. Két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről
(2023. december 9.-2024. január 23.)
Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Fülöp Zsolt
21. Lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról Jelentés Fülöp Zsolt
polgármester
Kondacsné
Nagy Ágnes
22. A SPAR Projekt előrehaladásáról a 2023. december 1. és 2024. január 23. közötti időszakban Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Karas László
23. Közérdekű lakáspályázat eredményéről
Az Mötv. 46. § (2) bek. c) pontja alapján ZÁRT ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Alföldiné Petényi Zsuzsanna
24. Interpelláció, kérdés      
25. Egyebek