2023. szeptember 12., 20:30

Szentendre Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2023. szeptember 13-án, szerdán 15:00-kor kezdődik a Városháza Dísztermében. Az ülést – a 2019 novemberében bevezetett gyakorlat szerint – az önkormányzat élőben közvetíti a város Facebook-oldalán.

Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő
1. A 2023. évi Városrészi Költségvetés program beszámolójáról, illetve a 2024. évi Városrészi Költségvetési program indításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Kiss Barna, Hámornyikné Csemeczki Zita
2. Az Aquapalace Kft. 2023. évi üzleti tervének módosításáról és saját tőke rendezéséről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Juhász László
3. Az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási NKft-vel megkötött szerződésekről
A Mötv.46.§ (2) bekezdése (c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Kada-Huszár Adrienn
4. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenységének 2023. év I. félévi beszámolójáról Beszámoló Fülöp Zsolt
polgármester
Mandula Gergely
5. A távfűtési üzletág gazdálkodási helyzetéről 2023. I. félév Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Répánszky Júlia
6. A villamosenergia beszerzésről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Hámornyikné Csemeczki Zita
7. A Szentendre Város Önkormányzat Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervének (SECAP) elfogadásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Szöllősy-Meggyes Ildikó
8. Az Interreg Magyarország – Szlovákia Program 2021-2027 a HUSK-2302 sz. felhívás – pályázatról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Szöllősy-Meggyes Ildikő
9. A Fő tér 15., 2335 hrsz alatti üzlethelyiség – egykori posta – hasznosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Alföldiné Petényi Zsuzsanna Bükki Orsolya
10. A Szentendre Városház tér 4. (2332 hrsz) önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításáról
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Alföldiné Petényi Zsuzsanna Bükki Orsolya
11. A Paprikabíró utca 22. hrsz 1075/2/A, 1075/6/A alatti épület felújításának bérbeszámítási többletköltségek elfogadásáról-Bérlő Panificio Kft. Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Alföldiné Petényi Zsuzsanna
12. Az önkormányzati tulajdonban lévő dömörkapui 0583/7 hrsz-ú ingatlan értékesítésre való kijelöléséről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Alföldiné Petényi Zsuzsanna
13. Az Alkony közben található 7472/1 hrsz-ú és a 7472/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok értékesítésre való kijelöléséről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Bükki Orsolya
14. A Kedves Kávézó Kft-vel kötendő, Szentendre Fő tér 16. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó helyiségbérleti szerződésről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Alföldiné Petényi Zsuzsanna
15. Önkormányzati 6860, 6862 hrsz-ú, K- Ák/4 övezeti besorolású ingatlanok értékesítésre való kijelöléséről Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Párth Szilvia
16. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Novák Andrea Pászti Anita
17. A településkép védelméről szóló 1/2018. (I.22.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Kiss Gabriella
18. A szentendrei lokálpatriotizmus erősítéséről szóló 19/2017. (V.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés FIDESZ FRAKCIÓ Laárné Szaniszló Éva, Zakar Ágnes, Boda Anikó, Kiss Károlyné, Szabados András
19. A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Németh Szilvia
20. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Kokovai Szilvia
21. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt., az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. és a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Lantos Anna
22. Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester dr. Bartha Enikő
23. Fogyatékos személyek nappali ellátásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Bartha Enikő
24. A Külkapcsolati tanácsnok munkájáról 2023. június 15. – 2023. szeptember 10. közötti időszakban Beszámoló Helyes Imre Mihály képviselő Helyes Imre Mihály
25. Két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Fülöp Zsolt
26. Lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról Jelentés Fülöp Zsolt
polgármester
Kondacsné Nagy Ágnes
27. A Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a benyújtott pályázatok vonatkozásában Tájékoztató Fülöp Zsolt polgármester Szöllősy-Meggyes Ildikő
28. A Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2023. május 02. – 2023. augusztus 02. közötti időszakban Tájékoztató Fülöp Zsolt polgármester Kokovai Szilvia
29. A SPAR Projekt előrehaladásáról a 2023. június 13. és 2023. szeptember 5-e közötti időszakban Tájékoztató Fülöp Zsolt polgármester Karas László
30. A Rezsinövelés miatti Operatív Törzs (ROT) tevékenységéről a 2023. június 13. és 2023. szeptember 5. közötti időszakban Beszámoló Fülöp Zsolt polgármester Karas László
31. A központi háziorvosi ügyeleti ellátásról Tájékoztató Fülöp Zsolt polgármester dr. Bartha Enikő
32. A Szentendre Mobil Applikáció Projektről Tájékoztató Fülöp Zsolt polgármester Karas László
33. Közérdekű lakáspályázat eredményéről
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester dr. Kálucz Nóra
34. Városi kitüntető díjak és Szentendre Város Mecénása Díj adományozásáról Az Mötv. 46. § (2) bezedés a) pontja alapján zárt ülés! Előterjesztés Fülöp Zsolt polgármester Király Enikő
35. Interpelláció, kérdés
36. Egyebek

Letölthető előterjesztések >>