2023. november 13., 09:35

Szentendre Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2023. november 15-én, szerdán 15:00-kor kezdődik a Városháza Dísztermében. Az ülést – a 2019 novemberében bevezetett gyakorlat szerint – az önkormányzat élőben közvetíti a város Facebook-oldalán.

Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő
1. Szentendre Város 2020 és 2023 közötti eddigi fejlesztéseiről
II. forduló
Tájékoztató Pilis Dániel alpolgármester Pilis Dániel
2. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. tagi kölcsönéről
Az Mötv.46.§ (2) bekezdése c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Kiss Ilona
3. A VSZ NZrt. követeléseinek elidegenítéséről
Az Mötv.46.§ (2) bekezdése c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Kiss Ilona
4. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. élelmezési nyersanyag beszerzéséről
Az Mötv. 46.§ (2) bekezdése c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Fehér Zoltán
5. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. folyószámlahitel szerződéséről
Az Mötv.46.§ (2) bekezdése (c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Kiss Ilona
6. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. faápolási feladatok ellátása tárgyú közbeszerzéséről
Az Mötv.46.§ (2) bekezdése (c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Mandula Gergely
7. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. változásbejegyzéséről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Mandula Gergely
8. A Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. gazdálkodásáról és szabályozottságáról készített összefoglaló elfogadásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Borbély-Tardy Anna
9. A Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. módosított üzleti tervének elfogadásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Borbély-Tardy Anna
10. A Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. ügyvezetéséről szóló 156/2023. (IX.07.) Kt. sz. határozat módosításáról
A Mötv. 46.§ (2) bekezdése b) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Remele Antónia
11. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Novák Andrea
12. Folyószámla hitel szerződés megkötéséről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Novák Andrea
13. A közterület-használatának rendjéről szóló 25/2016. (X. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Frei Erika
14. SZÉSZ szerinti telekalakítási eljárásról a Barackos út 6964-6953/3 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában Előterjesztés Előterjesztés Alföldiné Petényi Zsuzsanna
15. SZÉSZ szerinti telekalakítási eljárásról a Barackos út 7280 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában Előterjesztés Előterjesztés Alföldiné Petényi Zsuzsanna
Kiss Gabriella
16. Pest Vármegyei Kormányhivatal Pirkadat utcával kapcsolatos javaslatáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Remele Antónia
17. A SZESZOLG Kft.-vel helyiségbérleti díj tartozás megfizetése iránti perben kötendő egyezségéről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Alföldiné Petényi Zsuzsanna
18. A V8 Uszoda és Szabadidőközpont geológiai és geotermikus vizsgálatáról Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Nagy Sándor
19. A Képviselő-testület által a Polgármesterre-népjóléti igazgatás területén-átruházott hatáskörbe tett intézkedésről a 2023. augusztus 2.-2023. november 2. közötti időszakban Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Kokovai Szilvia
20. Két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Fülöp Zsolt
21. Lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról Jelentés Fülöp Zsolt
polgármester
Kondacsné
Nagy Ágnes
22. A SPAR Projekt előrehaladásáról a 2023. október 3. és 2023. november 6. közötti időszakban Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Karas László
23. A Városrészi Költségvetés program kapcsán megvalósult fejlesztésekről Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Kiss Barna
24. Interpelláció, kérdés
25. Egyebek

Az előterjesztések innen letölthetők >>>