2023. március 16., 15:19
Szentendre Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2023. március 22-én, szerdán 15:00-kor kezdődik a Városháza Dísztermében. Az ülést – a 2019 novemberében bevezetett gyakorlat szerint – az önkormányzat élőben közvetíti a város Facebook-oldalán.
NAPIREND
Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő
1. A Szentendrei Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásának betöltésére tett javaslat, valamint körzeti megbízotti kinevezésre tett javaslat véleményezéséről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Bartha Enikő
2. SPAR Magyarország Kft-vel kötendő szerződésről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester

Kiss Gabriella

Alföldiné Petényi Zsuzsanna

3. A SPAR Projekt előrehaladásáról a 2023. február 11. és 2023. március 10. közötti időszakban Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Karas László
4. A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti tervének elfogadásáról  Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Lakatos Judit
5. A 2023. évi összesített közbeszerzési terv elfogadásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Lantos Anna
6. Forgalomszabályozási, közúti fejlesztési kérdésekre vonatkozó javaslatok tárgyában Előterjesztés Pilis Dániel
alpolgármester
Bodoki Margit
7. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. és a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének közös földgáz beszerzéséről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Répánszky Júlia
8. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
fűtőművének energiahatékonysági korszerűsítése céljából indított
közbeszerzési eljárásának lezárásáról
A Mötv. 46.§ (2) bekezdése c) pontja
alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Répánszky Júlia
9. A Mezőkövesd, belterület 6849/8 helyrajzi számú, Kisfa utca 6. szám
alatti ingatlan kezelői jogáról
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Mandula Gergely
10. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. „Kaszálási feladatok ellátása” közbeszerzési eljárásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Kada-Huszár Adrienn
11. A 0181/6 hrsz önkormányzati tulajdonú ingatlan „Gyógynövény és fűszernövény programkert” fejlesztési tervének kivitelezéséről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Hazai Attila Gyula
12. Bogdányi út 41. szám alatti műemlék épület részleges felújítási munkálatai és hasznosítása tárgyában Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Beinschróth Mária
Alföldiné Petényi Zsuzsanna
13. A Magyar Posta Zrt. által jelenleg bérelt Fő tér 15. szám alatti helyiség jövőbeni hasznosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Alföldiné Petényi Zsuzsanna
14. A Szentendre Város Önkormányzat Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervének (SECAP) elkészítéséről és a Covenant of Mayors/Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége szervezethez való csatlakozásról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Szöllősy-Meggyes Ildikó
15. A 10175/1 hrsz-ú névtelen közút elnevezéséről Előterjesztés dr. Schramm Gábor
jegyző
Nagy-Ács Katalin
16. A változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Kiss Gabriella
17. A házi gyermekorvos feladat-ellátási szerződésének módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Bartha Enikő
18. Szentendre Város Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Remele Antónia
19. A Képviselő-testület által a Polgármesterre – népjóléti igazgatás területén – átruházott hatáskörben tett intézkedésekről a 2022. november 01. – 2023. február 01. közötti időszakban Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Kokovai Szilvia
20. Két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Fülöp Zsolt
21. Lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról Jelentés Fülöp Zsolt
polgármester
Kondacsné Nagy Ágnes
22. A külkapcsolati tanácsnok munkájáról 2022. december 1.–2023. március 15. között Beszámoló Helyes Imre Mihály
képviselő
Helyes Imre Mihály
23. A Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel kötött együttműködési megállapodásról Beszámoló Fülöp Zsolt
polgármester
Párth Szilvia
24. A Rezsinövelés miatti Operatív Törzs (ROT) tevékenységéről a 2023. február 14. és 2023. március 10. közötti időszakban Beszámoló Fülöp Zsolt
polgármester
Karas László
25. A képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének ellenőrzéséről Beszámoló Szűcs Katalin
PEB elnök
dr. Remele Antónia
26. A DMRV Duna Menti Regionális
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal
vízvezetési szolgalmi jog alapítására
vonatkozó megállapodás megkötéséről
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja
alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Tankó Zsuzsa
27. A Szentendre 1885 hrsz-ú, természetben a Bogdányi út 17. szám alatti, valamint a 1886 hrsz-ú, természetben a Dunakorzó 4. szám alatti ingatlanok visszavásárlásáról
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja
alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Alföldiné Petényi Zsuzsanna
28. Interpelláció, kérdés
29. Egyebek

Letölthető előterjesztések >>>