2022. november 10., 09:46
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 1 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.
Szentendre Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2022. november 16-án, szerdán 15:00-kor kezdődik a Városháza Dísztermében. Az ülést – a 2019 novemberében bevezetett gyakorlat szerint – az önkormányzat élőben közvetíti a város Facebook-oldalán.
NAPIREND
Cím Típusa Előterjesztő Előkészítő
1. Interpelláció, kérdés
2. A Rezsinövelés miatti Operatív Törzs (ROT) tevékenységéről a 2022. szeptember 27. és november 7. közötti időszakban Beszámoló Fülöp Zsolt
polgármester
Karas László
3. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Magyar Judit
alpolgármester
Novák Andrea

Pászti Anita

4. Folyószámlahitel szerződés kötéséről
A Mötv.46.§ (2) bekezdése c) pontja
alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Novák Andrea
5. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. folyószámlahitel szerződéséről
A Mötv.46.§ (2) bekezdése c) pontja
alapján zárt ülés rendelhető el!
 Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Kiss Ilona
6. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. tagi kölcsönéről
A Mötv.46.§ (2) bekezdése c) pontja
alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Kiss Ilona
7. A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság szervezeti és működési szabályzatának módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Bartha Enikő
Jámbor Ferenc
8. Szentendre Város Önkormányzat és a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) közötti együttműködésére a hazai energiaközösségek létrehozásában és fejlesztésében Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Karas László
9. Szentendre Brand Stratégia – 2022 elfogadásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Karas László
10. Szentendre város településfejlesztésével és településrendezésével összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Kiss Gabriella
11. A településkép védelméről szóló 1/2018. (I.22.) önkormányzati rendelet módosítása véleményezési szakaszának megindítása Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Kiss Gabriella
12. Szentendre 023/55 és 0306/6 hrsz-ú földrészletek belterületbe vonásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Kiss Gabriella
13. TSZT+SZÉSZ módosítására irányuló lakossági kérelem a külterületi 0169/15 hrsz-ú ingatlan megközelíthetőségének a biztosítása érdekében Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Kiss Gabriella
14. A változtatási tilalommal kapcsolatos lakossági kérelmekről, valamint a változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Kiss Gabriella
15. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2018. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Bartha Enikő
16. OPUS TIGÁZ Gázhálózat Zrt.-vel idegen tulajdonú ingatlan igénybevételéről szóló és vezetékjog alapítására vonatkozó megállapodásról
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Tankó Zsuzsa
Faragó István
17. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok (Láncfű utca 17., 4885 hrsz. és a Vasvári Pál utca 56., 3298 hrsz) értékesítésre való kijelöléséről Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Alföldiné Petényi Zsuzsanna
18. A Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesülettel kötendő területbérleti szerződésről
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja
alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Párth Szilvia
19. A Dunakanyar SE bérleti szerződés módosításáról
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Pilis Dániel
alpolgármester
Párth Szilvia
20. A Ferenczy Múzeumi Centrum és a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Bartha Enikő
21. A Szentendréért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
dr. Bartha Enikő
22. Szentendrei Járási Egészségterv – 2022. elfogadásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Karas László
23. A Szentendrei Szerb Önkormányzat kezdeményezésének támogatásáról Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Havasi Hajnalka
24. A Radnóti sétány forgalombiztonsági intézkedéséről Előterjesztés Fidesz-frakció Laárné Szaniszló Éva, Zakar Ágnes, Boda Anna Mária, Kiss Károlyné, Szabados András
25. Két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Fülöp Zsolt
26. A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról Jelentés Fülöp Zsolt
polgármester
Kondacsné
Nagy Ágnes
27. A Szentendre és Vidéke közéleti és kulturális lap szakmai-etikai kódexéről Tájékoztató Fülöp Zsolt
polgármester
Lakatos Judit
Karas László
28. Szentendre Város Mecénása Díj adományozásáról
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Király Enikő
29. Közérdekű célból történő lakásbérleti pályázatok eredményéről
Az Mötv. 46. § (2) bek. c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
Előterjesztés Fülöp Zsolt
polgármester
Alföldiné Petényi Zsuzsanna
30. Egyebek

Letölthető előterjesztések >>>