2019. november 14., 09:28
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 5 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A november 13-i testületi ülés elején tárgyalta a képviselő-testület az SZMSZ (Szervezeti és Működési Szabályzat) módosítását, melynek keretében megválasztották a testület mellett működő bizottságok és a munkacsoportok tagjait, és letették az esküt a Családvédelmi Munkacsoport tagjai.

Új struktúra

Még az előző, alakuló ülésen döntött a testület a bizottsági és munkacsoporti struktúra átalakításáról, mely szerint négy bizottság – Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság; Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság; Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság; Jóléti Bizottság –, és négy munkacsoportot – Közlekedési Munkacsoport, Környezetvédelmi Munkacsoport, Jóléti Munkacsoport, Kulturális Munkacsoport – alakult meg. A mostani ülésen megválasztották a bizottságok és a Családvédelmi munkacsoport tagjait, illetve pontosították a tanácsnokra, munkacsoportra és bizottságra vonatkozó rendelkezéseket.

Változás, hogy a korábbi két tanácsnokkal szemben ezentúl egy városfejlesztési tanácsnok lesz, akinek megválasztására a rendelet hatályba lépését követően lesz lehetőség. További változás, hogy csak a Jóléti Munkacsoport – melynek neve Családvédelmi Munkacsoportra változott – látja el a feladatait állandó jelleggel, a Közlekedési, Környezetvédelmi- és a Kulturális Munkacsoport csak eseti jelleggel kerül felállításra. Újdonság az is, hogy mostantól nem lesznek állandó külsős bizottsági tagok, hanem a projektekhez kérik fel az adott problémára szakosodott tanácsadókat, akiknek megbízatása a projekt végéig tart.

Pontosították a Kulturális, Oktatás és Civil Bizottság, valamint a Jóléti Bizottság feladat- és hatáskörét. A módosítás értelmében az ifjúsági ügyekkel a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság foglalkozik, a Jóléti Bizottság által ellátandó feladatok pedig kiegészülnek a családvédelemmel, a városi sportrendezvények támogatásával, valamint a bizottság jogosult dönteni a feladatkörébe tartozó ügyekben az önrészt nem igénylő pályázatokról.

Módosításra került az ülésrend, eszerint a képviselő-testületi ülésen a polgármestertől jobbra a jegyző, a polgármestertől balra Pilis Dániel alpolgármester foglal helyet, a képviselők pedig ABC szerint ülnek Pilis Dániel mellől kezdve.

A bizottságok és Családvédelmi Munkacsoport személyi összetétele:

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság

elnök: Magyar Judit, tagok: Szűcs Katalin, Helyes Imre Mihály, Hernádi Krisztina Nóra, Boda Anna Mária

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

elnök: Drávucz Zsolt, tagok: Szegedi István, Helyes Imre Mihály, Hernádi Krisztina Nóra, Kiss Károlyné

Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság

elnök: Lang András, tagok: Pál Gábor, Szűcs Katalin, Laárné Szaniszló Éva

Jóléti Bizottság

elnök: dr. Almási Csilla, tagok: Pál Gábort, Lang András, Zakar Ágnes

Családvédelmi Munkacsoport

elnök: Both Piroska, tagok: Kovács Miklósné, Bethlen Béláné, Merganz Jánosné