2016. október 5., 17:35
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 8 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A Zúzmara utcai lakosok kérésére lakossági fórumot tartottak a gondozási központban október 4-én a Református Gimnázium tetején lévő, a Magyar Telekom által működtetett adótorony áthelyezésének ügyében. Mint arról lapunkban már több alkalommal beszámoltunk, a bérleti szerződés 2013-ban lejárt, és a Református Egyházközség kezdeményezte a bázisállomás leszerelését. A bázistorony  létesítésének általános feltételeit meghatározó helyi építési szabályzat módosítását követően a testület jóváhagyta a szolgáltató által kezdeményezett  gondozási központ területének bérleti megállapodását.

A lakosok véleménye

A fórum a lakosok képviselőjének összefoglalásával kezdődött. Petter Krisztina elmondta, hogy a körzet lakói nyílt levélben tiltakoztak a döntés ellen, a június 16-i testületi ülésen pedig kérték a Telekommal megkötött szerződés felülvizsgálatát. Mindezek eredményeként ugyan elkezdődtek az egyeztető tárgyalások a Telekommal és a szakhatóságokkal, de csak információátadás történt, tovább nem jutottak. A tiltakozásuk fő oka, hogy körzetükben több egészségkárosító hatás is összeadódik: a 11-es út zaj- és szmogterhelése, a nagyfeszültségű vezetékek elektromágneses sugárzása, az adótorony közelsége. Szerinte a HÉSZ-módosítás során kommunikációs probléma volt, mert a lakók nem tudták, hogy érintettek benne. Kérte, hogy az önkormányzat bontsa fel a Telekommal kötött bérleti szerződést, és keressenek más helyszínt. Mint mondta, tisztában vannak azzal, hogy a szolgáltatónak ez nem érdeke, mert többletköltséget jelent, de az önkormányzat feladata a lakók érdekeinek képviselete.

 

Polgármesteri válasz

A lakosok felvetésére Verseghi-Nagy Miklós polgármester válaszolt. Elmondta, hogy a nemrégiben elhunyt körzeti képviselő, Tolonics Gyula helyett ő vállalta a lakók érdekképviseletét, ami azért bonyolult, mert többféle szempont összebékítéséről van szó, hiszen a szolgáltatás komoly lakossági érdek és egyben önkormányzati feladat. Már tárgyalt a Magyar Telekom és a Telenor képviselőivel alternatív helyszínen való elhelyezésről, illetve a telepítési tanulmánytervben feltérképezték, hogy hol lehetne kiváltani az adótornyot, és ebben 8-10 helyszín szerepelt. Kérte a Telekomot, hogy ne csak műszaki, hanem lakossági szempontból is vizsgálják meg a lehetséges helyszíneket. A HÉSZ-módosítással kapcsolatban elmondta, hogy az általános városi elveket mond ki, ami hosszú távra mondja ki a létesítés szabályait. Az előzetes telepítési tanulmányterv az, amely korábban konkrét területeket vizsgált. Ebből következett a szolgáltató által javasolt területi prioritás lista és a konkrét helyszíni javaslat – Sztaravodai út és 11. sz. főút közti terület csomópontjában felállítandó fatorony. A lakossági tiltakozás miatt ettől a konkrét helyszíntől a testület visszalépett. Az immáron csak általános irányelveket megfogalmazó HÉSZ visszavonását nem tervezik, hiszen az eljárás szabályainak megfelelően és a felettes szervek jóváhagyásával lett elfogadva.

Szerinte a Telekom műszaki szempontú érveivel csak úgy tud vitába szállni a lakóközösség, ha felkérnek egy független cellaszakértőt, akiben a lakók megbíznak, és aki esetleg tud ajánlani alternatív helyszín(eke)t. Újból ígéretet tett arra, hogy ha itt állítják fel az antennatornyot, akkor az önkormányzat saját költségén kiváltja a magasfeszültségű vezetéket földkábellel. Javasolta, hogy végezzenek méréseket a sugárzás mértékéről, esetleges egészségkárosító hatásairól, és közösen határozzák meg, hogy pontosan mire terjedjen ki a vizsgálat.

 

Összefoglalás

A lakosok közül többen is egyetértettek azzal, hogy felkérjenek egy független cellatervezőt, és kérték a polgármestert, hogy konzultáljon más települések polgármestereivel, hogy ott hogyan oldották meg az adótornyok külterületen való felállítását. Végül a felek megállapodtak a következő lépésekben: • a környezeti ártalmak mérése • a Telekom felkérése új helyszín keresésére • a lakók véleményének megjelenítése a HÉSZ-ben • független cellatervező felkérése • további egyeztetések a magasfeszültség kiváltásának műszaki tartalmáról.

A lakók végezetül elmondták, hogy továbbra is védtelenek érzik magukat a Telekommal szemben, megnyugtató megoldást számukra csak a szerződés felbontása jelentene. A polgármester tájékoztatta őket, hogy a Telekom még nem nyújtott be engedélyezési kérelmet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz, és egyelőre nem folytatják az építkezés előkészítését. S még egyszer hozzátette, hogy a város hajlandó anyagi- és energiaáldozatot vállalni a környezeti terhelések csökkentése érdekében.

forum1