2024. április 2., 12:14

A Bükkös-patak Vajda Lajos utcánál lévő hídja a 20. századi magyar modern képzőművészet kiemelkedő alkotójának – aki műveiben megannyi szentendrei ikonikus részletet, motívumot örökített meg – nevét fogja viselni. A képviselő-testület a legutóbbi ülésén egyhangúlag jóváhagyta a második közvélemény-kutatás többségi álláspontját.

Tavaly a Bükkös-patak két hídjának elnevezésére tett javaslatot a városrész néhány lakója. A városrész önkormányzati képviselője mintegy háromszáz patakparti, illetve a környéken élő lakos véleményét kérte ki az elnevezéssel kapcsolatban. A beérkezett válaszok alapján az Eötvös utcai híd esetében egyértelmű volt a lakosság álláspontja: a „Kocsigyár” elnevezést javasolták a legtöbben. A Vajda Lajos utcai hídnál azonban jelentősen eltértek az álláspontok: néhányan a Fehérvíz forrás, míg mások Vajda Lajos nevét javasolták.

Március 6. és 12. között újabb közvélemény-kutatást végzett az önkormányzat, mintegy 250 szórólapot juttattak el a környéken élők postaládájába és a Szentendre applikációban is lehetett szavazni. A második közvélemény-kutatás eredményeként az applikációban 47-en nyilvánítottak véleményt, 27-en Vajda Lajos nevet támogatták, míg 19 fő a Fehérvíz forrás elnevezést preferálta, 1 szavazó úgy vélte, hogy nincs szükség az elnevezésre.

A képviselő-testület elfogadva a többségi álláspontot jóváhagyta az elnevezést.

Köszönjük a szavazóknak, hogy részt vettek a véleménynyilvánításban, és segítették a patakparti közösséget érintő ügy megoldását.