2015. március 18., 22:30

Tájékoztató Szentendre közterületeire vonatkozó közös felelősségi szabályainkról

 Tisztelt Szentendreiek!

Ezen tájékoztató célja, hogy összegezze és tudatosítsa mindnyájunkban a város közterületeire, illetve a városi zöld környezetre vonatkozó közös felelősségi körünkbe eső szabályokat, tudnivalókat a város rendezettsége, tisztasága, az emberi környezet megóvása érdekében. A köztisztasági szabályokat részletekbe menően Szentendre Város Képviselő-testületének a város köztisztaságáról szóló 44/2008. (XII.17.) Önk. sz. rendelete határozza meg.

Az ingatlantulajdonosok köztisztasági kötelezettségei:

Minden ingatlan tulajdonosának felelőssége a telekhatár és az úttest széle közötti sáv állapota, rendezettsége, gondozottsága. Ezen munkákhoz tartozik a terület szemét- és gyom-mentesítése, a bokrok és a gyep nyírása, illetve a hó-eltakarítása (téli síkosság-mentesítés) is a járda felületén. A Város Téli Útüzemeltetési Szabályzata tartalmazza azon utakat, ahol a város munkagépekkel képes elvégezni a téli síkosság-mentesítést, az azon kívüli utcákban, az elzárt, meredek, nehezen megközelíthető utakon a gépi eszközökkel történő hó eltakarítás nem megoldható, így ott az utak járhatóvá tétele a lakosság feladata, kinek-kinek maga előtt az út közepéig terjedően.

A csapadékvíz zavartalan lefolyása érdekében az ingatlan mellett található nyílt árok és műtárgyainak (kapubejárók átereszei, ingatlanhoz tartozó összefolyók, csapadékvízgyűjtők) takarítása, növények vágása és az akadályt jelentő anyagok és más hulladék eltávolítása az ingatlantulajdonos feladata. A fent említett okok miatt, új gépjármű beálló létesítésénél áteresz kialakítása kötelező. A közterületen történő kapubeálló vagy más műtárgy kiépítéséhez engedélyt kell kérni az önkormányzattól.

Az ingatlan területén található növények kilógó ágainak, hajtásainak nyeséséről az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a járdán valamint a közúton történő zavartalan közlekedés érdekében.

A lakótelepeken található nagy kiterjedésű zöld felületek, a városban található közparkok, valamint a közterületen található fák kezelése ugyanakkor az Önkormányzat-, míg a lakótelepeken az épületekhez csatlakozó járdák tisztántartása a lakóközösség feladata.

Égetésre vonatkozó szabályok:

A háztartási hulladék elégetése szennyezi a környezetet és károsítja az egészségünket is, így a zöld javakat elsősorban helyben történő komposztálással kell hasznosítani és talajjavító anyagként felhasználni. Az évek óta sikeres helyi komposztálási program minden év tavaszán lehetővé teszi, hogy a szentendreiek ingyenesen juthassanak komposztládákhoz, hozzájárulva az égetés okozta károk csökkentéséhez és a természetes anyagok körforgásához.

Amennyiben komposztálásra nincsen lehetőség, égetni kizárólag saját ingatlanon belül, a szabadban kisebb mennyiségű kerti hulladékot szélmentes időben lehet, de csak november 1. és május 31. között és csak pénteken, más időpontban viszont tilos.

Zöldfelületi szabályok és a vizeink védelme:

A zöld környezet megóvása rendkívül fontos és nagy szakértelmet kívánó feladat, így a városban közhasználatú zöldfelületet létesíteni, azon beavatkozási munkálatokat folytatni, megszüntetni csak a zöld referens állásfoglalása alapján lehet, a fák kivágása (12 cm-nél kisebb törzsátmérőjű fa, valamint gyümölcsfa kivételével) pedig közterületen és magánterületen is engedélyköteles tevékenységnek számít.

A természetes vizek védelme érdekében fontos kiemelni, hogy vízmosásokba, patakok medrébe kihelyezett hulladék, beleértve a zöld hulladékot is(!), valamint az ásott kútba, élővízfolyásba történő szennyvíz vagy csapadékvíz bevezetése is nagymértékben veszélyezteti vizeink állapotát, így súlyos természetkárosításnak számít és tilos!

Hulladékelszállítás, szelektív gyűjtés és lomtalanítás

A rendszeres kommunális hulladékelszállítás mellett, az Önkormányzat az év kiemelt napjain lehetőséget nyújt az ingyenes lom- zöld hulladék- és építési hulladék begyűjtésére vagy átvételére, valamint környezetünk és városunk szépségének megóvása érdekében a Föld napja (április 22.) alkalmával várostakarítási, szemétszedési akciót is szervez.

Minden szentendrei ingatlantulajdonos (aki fizeti a hulladékszállítás díját) elhelyezhet korlátozott mennyiségben térítésmentesen lom hulladékot a hulladékudvarban. (Családi ház: 3 m3/év, üdülőingatlan 1,5 m3/év, társasház 0,5 m3/év). A családi házas övezetben az ingatlantulajdonosnak évente egy alkalommal van lehetősége 2 m3 lom hulladék elszállíttatására. A lakótelepeken, társasházakban lépcsőházanként 1 db 5m3-es konténert biztosítunk. (A konténer 24 órát lehet kint.)

A zöld hulladék elszállítására évente egy alkalommal az őszi időszakban, az időjáráshoz igazítva kerül sor három ütemben. A kerti zöldhulladék, valamint az árkok tisztítása során keletkezett hulladék elszállítása zsákokban, illetve darabolva történhet, így kell előkészíteni az elszállításra.

A Városi Szolgáltató Zrt. bevezette a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést Szentendre egész területén. (Papír, műanyag, fém, italkarton, melyeket minden esetben tisztán, a lehető legkisebbre összetömörítve, a műanyagpalackokat összenyomva, tejes, italos dobozokat összehajtogatva kell a szelektív-gyűjtőzsákba helyezni)

Az ingyenes lom- zöld hulladék- és építési hulladék begyűjtésére vagy átvételéről és módjáról a Városi Ügyfélszolgálati irodán, a honlapon valamint az újságból is tájékozódhatnak.

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
pén 08

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
pén 08

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.