2014. december 18., 00:56

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA – VÁROSI KERTEK EGYESÜLET „KÖZÖSSÉGI KERT SZENTENDRÉN” KONCEPCIÓ PÁLYÁZAT

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tájékoztató adatok

A pályázattal kapcsolatos határidők: A pályázat meghirdetése 2014. december 01.

A beküldés határideje: 2015. január 19, 24.00 óra

A pályaművek leadása: elektronikus úton és papír alapon

A pályázat zsűrizése 2015. január 26.-ig.

Eredményhirdetés: azonnal.

 1. A pályázat célja, hasznosítása

A közösségi kert alapításának célja a helyi, szomszédsági közösségek és kertek építése, fejlesztése, legfőképp az életminőség javítása, a környezet szebbé tétele. A közösségi kert az Önkormányzat, a lakosság és a közösségi kertet szervező és működtető Városi Kertek Egyesület együttműködése révén jön létre.

A pályázat célja a kert alapkoncepciójának, főbb elemeinek koncepció szintű megtervezése.

Szentendre Város Önkormányzata és a Városi Kertek Egyesület a kert megvalósítása során a koncepciótervben foglalt legjobb ötleteket kívánja felhasználni.

 1. A pályázaton való részvétel feltételei

A pályázaton várjuk a Szentendre arculatáért elhivatottságot érző tájépítészek, építészek, kertészmérnökök, megjelenéssel kapcsolatos elképzeléseit, kreatív ötleteit. Szívesen fogadjuk továbbá a téma iránt érdeklődő egyetemi hallgatók meglátásait is.

A pályázaton saját szellemi munkájával részt vehet minden olyan természetes személy, aki azzal, hogy a pályaművét benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadja, és akivel szemben kizáró ok nem áll fenn.

Kizáró okok:

Összeférhetetlen és nem vehet részt a pályázati eljárásban pályázóként a kiíró által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

 1. A pályázat lebonyolítása

3.1. A pályázati kiírás és mellékleteinek kiadása

A pályázaton való részvétel ingyenes, de a pályamunkák beküldése regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a kudett.krisztina@szentendre.hu e-mail címre küldött „Közösségi kert Szentendrén” tárgyú email küldésével lehet. A regisztráció után a válaszlevélben a pályázó megkapja a koncepció elkészítéséhez szükséges pályázati kiírást, térképeket, stb.

3.2. A pályázattal kapcsolatos kérdések feltevésének határideje és módja

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket írásban lehet feltenni a kiíró felé, 2014. december 23- ig e-mailen keresztül. A kérdéseket feltehetik: Szentendre Város Önkormányzat: kudett.krisztina@szentendre.hu

3.3. A pályaművek benyújtási határideje és módja

A koncepcióterveket elektronikus úton, PDF formátumban és papír alapon is be kell nyújtani. A képméret A2, álló, vagy fekvő lapméret. Max. 2 db tervlap.

A beküldés határideje: 2015. január 19, 24.00 óra

e-mail cím: kudett.krisztina@szentendre.hu

cím: Szentendre Város Önkormányzat (2000 Szentendre, Városház tér 3.)

3.4. A pályaművek díjazása

A koncepcióművek díjazására és megvételére bruttó 250.000 Ft áll rendelkezésre. A zsűri joga, hogy megfelelő számú és színvonalú pályamű beérkezése esetén a teljes összeget kiadja. A zsűri az első 3 helyezettet kívánja díjazni, az egy személynek kiadott összeg nem lehet kevesebb, mint 50 000 Ft.

3.5. A pályaművek elbírálása, eredményhirdetése

A pályázók azzal, hogy a pályaművüket benyújtották, a pályázati kiírás feltételeinek és a bírálóbizottság döntésének alávetik magukat. A Kiíró a győztes pályamű elkészítőjével, vagy Felek által közösen felkért tervezővel szerződést kíván kötni a kiviteli tervek elkészítésére, melyre további bruttó 300.000 Ft áll rendelkezésre.

A bírálóbizottság a bírálatból a határidő után benyújtott pályaműveket kizárja.

A bírálóbizottság – fentiek figyelembevételével – a pályaműveket legkésőbb 2015. január 26.-ig elbírálja és a Kiíró a pályázat eredményét. A Kiíró az eredményhirdetés időpontjáról és helyszínéről a pályázókat és érdeklődőket, a regisztráció alapján, illetve a www.szentendre.hu és a www.varosikertek.hu honlapon értesíti. Az eredményhirdetést követően a díjazottak névsorát a honlapon is közzéteszi.

3.6. A pályaművek bemutatása, felhasználása

A díjazott és megvételben részesített, valamint a nem nyert pályaművek kiállítás keretében bemutatásra kerülhetnek, mely helyéről és időpontjáról a pályázókat írásban a további érdeklődőket pedig a www.szentendre.hu honlapon értesítjük. A díjazásban részesített, illetve megvásárolt pályaművek a közlési jog tekintetében is a Kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja. A pályázó pályaműve benyújtásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben díjazást, illetve megvételt nyer, akkor az őt megillető valamennyi anyagi szerzői jogról, továbbá bármilyen más jogcímen támasztott, a szellemi alkotással kapcsolatos jogáról, valamint tulajdoni igényéről és bármilyen jogcímen támasztott kötelmi jog igényéről a Kiíró javára a pályázati díjazás, illetve megvétel fejében lemond.

3.7. A pályázat bírálóbizottsága

A bírálóbizottság szakmai titkára Kudett Krisztina zöld referens.

A bírálóbizottság tagjai:

 • Dr. Balogh Péter István, Budapesti Corvinus Egyetem, Kert- és Szabadtér Tervezési Tanszék
 • dr. Ferkai András egyetemi tanár, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
 • Pirk Ambrus, Kert- és Tájépítő mérnök
 • Kolozs János főmérnök, Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
 • Aba Lehel főépítész, Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal

3.8. Bírálati szempontok– Szentendrei helyspecifikusság, egyediség- Fenntarthatóság, működtethetőség- Kreativitás, egyediség, minta jelleg(A kert kiviteli költségeire bruttó 2.376.200 Ft áll rendelkezésre)

4.1. Kiadásra kerülő térképek, képek:– Közműtérkép,- Helyszíni fotók

4.2. AdatlapNévTelefonszám

5. A pályázat tartalmi és formai követelményei

A terület helyrajzi száma: 8634/87A leendő szentendrei közösségi kert mérete: 900-1000 négyzetméter.A kertben legyen megfelelő közösségi tér a kertgyűlések, kerti események, oktatási programok megtartására, emellett kerten kívüli közösségi tér is szükséges.A tervezett kert legyen biztonságos.A közösségi kert az alábbi elemekből fog állni: A benyújtandó munkarészek:- Maximum 3 db látványrajz/látványkép szabadon választott technikával

 • Műszaki leírás és a koncepció ismertetése (szöveges dokumentum, max. 3 oldal, 12-es betűméret, sorkizárt, másfeles sorköz stb.) – Igény esetén: magyarázó ábra, képi anyag, metszet stb.
 • 2 db poszter. A poszter mérete A2. A poszter tartalmazzon egy darab M=1:200 alaprajzot. A poszter tartalmazza a koncepció fontosabb elemeinek bemutatását.

Közösségi tér, kerítés, kapu, műszaki kapu, ágyások (kiemelt, vagy dombágyások), vízhálózat, közlekedő utak, járófelületek, közös fűszerkert, komposztálók, szerszámtároló, árnyékfelületek, Az egyes elemek koncepcióterv szinten kell megtervezni.

A koncepciópályázati anyagban a kert külső környezetének kialakítására is tegyenek vázlatos javaslatokat a kert környezetbe illesztésének céljával.

A kertben legyenek közös művelésű területek, például közös fűszerkert, virágos területek, közös művelésű területek.

A kertben 25-30 darab, max. 7-8 négyzetméteres ágyás kerüljön elhelyezésre (lehet több kisebb ágyásra is felbontani),

Elhelyezkedés: Püspökmajori lakótelep, Fehérvíz utcai lakóépület előtti zöldterület

Alapadatok:

Szakma: pl.: tájépítész, építész, ipar- képzőművész, esetleg Budapesti Corvinus Egyetemi hallgató (Tájépítészeti, Kertészettudományi kar), egyéb tevékenység megnevezése

E-mail

A pályázati anyaghoz csatolva, a pályázaton részt vevőktől a következő adatokat kérjük:

 • Pályázati kiírás részletes programja
 • Légi fotó, vagy Google kép a területről, bejelölve a lehetséges helyszínt.

 • a terület térképe, bejelölve a kert lehetséges helyszíne.

 • 4. A pályázati hirdetmény mellékletei

  • Közösségi és termelési funkció
 • Esztétikai és funkcionális megfelelés

 • Megvalósíthatóság

 • A fő bírálati szempontok az alábbiak (fontossági sorrend nélkül):

  A bírálóbizottság munkáját szakértőként segíti Verseghi-Nagy Miklós Szentendre polgármestere és dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármestere.

  « 2023. november » loading...
  h K s c p s v
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  sze 29

  P’Art Mozi – filmszínházi programok

  2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
  sze 29

  A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

  2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.