2019. december 6., 18:42
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 5 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Az új felállású önkormányzat december 5-én, este 6 órakor tartotta első közmeghallgatását a Városháza dísztermében. A közel háromórás eseményen a nagy számban megjelent lakók kérdéseire, észrevételeire Fülöp Zsolt polgármester válaszolt, az írásban feltett kérdésekre pedig 15 napon küldik el a válaszokat. A fórum az adventi koszorú első gyertyájának meggyújtásával kezdődött.

A polgármester bevezetőjében elmondta, hogy az új városvezetés programja négy fő elemből áll. Legfontosabb feladatuknak a SZÉSZ (Szentendre Építési Szabályzata) felülvizsgálatát tartják, a folyamat kb. egy évet vesz igénybe. Elindult a 11-es főút és a városi úthálózat felülvizsgálata is, a testület 15 millió Ft-ot megszavazott a számítógépes modellezésre, és hamarosan felállítják a munkacsoportokat is. Harmadik elem a közösségi tervezés általánossá tétele, mert szeretnék a lehető legtöbb esetben kikérni a helyi lakosok véleményét. Negyedik az építményadó felhasználásának új rendszerének kialakítása, hogy a befizetett összegeket az adott városrészben használják fel – az ehhez szükséges adatbázis összeállítása már elkezdődött.

Beszámolt arról, hogy megtörtént a hivatalos átadás-átvétel, de emellett az ügyeket is elkezdték átvenni, melyeknél a folyamatosságra törekednek, ezért például kérték Petricskó Zoltán volt alpolgármester, belvárosi képviselő segítségét a hamarosan induló belvárosi csapadékvízelvezetési projektben. A szennyvíz és a csapadékvíz szétválasztásának eredményeképpen a Postás strandnál nem kerül ezentúl szennyvíz a Dunába. Folytatják az előző ciklusban már előkészített beruházásokat, mint pl. a Duna korzó és a főtéri kereskedőház felújítása, a Templomdomb csapadékvízelvezetése és burkolatcseréje, melyre már elkészültek a tervek, és pályáznak a Népművészetek háza felújítására is. Szeretnék tovább vinni a már tervbe vett projekteket, mint például a Barcsay Múzeum és a Dunaparti Művelődési Ház felújítása, a parkoló bővítése a HÉV-állomásnál. A polgárrnester hangsúlyozta, hogy az évtizedek alatt felhalmozódott problémákat a lakosokkal folytatott folyamatos párbeszéddel kívánja megvalósítani az önkormányzat. Röviden kitért a kulturális élet területén tervezett változtatásokra is, melyek közül a legfontosabb, hogy kevesebb fesztivál lesz. Megemlítette, hogy tárgyalt Gyürk Dorottya korábbi kulturális alpolgármesterrel, aki felajánlotta segítségét a múzeumok felújításának érdekében.

A közmeghallgatáson elhangzott fontosabb kérések és kérdések:

 • segítsen abban a városvezetés, hogy a HÉV útvonala ne változzon, mert a hírek szerint a Tímár utcáig lehet majd vele közlekedni;
 • az önkormányzat ösztönözze a lakosokat a szelektív hulladékgyűjtésre való átállásra, mert sokan még mindig égetnek;
 • a fesztiválok hogyan változnak, megmarad-e Dumtsa Korzó rendezvény;
 • a Zrínyi utcában állandó problémát jelent az elöregedett vízvezetékrendszer, rendszeresek a csőtörések az utcában történő építkezés miatt;
 • tervezik-e több köztéri hulladékgyűjtő kihelyezését;
 • Szarvashegyen több utcában is szükség lenne a csapadékvízelvezetésre, útépítésre, a szennyvízcsatorna kiépítésére, a közvilágítás fejlesztésére. A vízelvezetést megígérte az önkormányzat, de nem történt meg, és az 1+1-es beruházás is elmaradt a kivitelező utolsó pillanatban való visszalépése miatt.
 • a Városi Szolgáltató jogerős bírósági ítéletet nem tart be, miszerint nem végezhet hulladékfeldolgozási tevékenységet lakóingatlan közelében;
 • a Római temető utcában vízelvezetésre, illetve járdaépítésre lenne szükség;
 • több közösségi helyszínt kellene kialakítani a civil társadalom erősítése érdekében, ahol lehetne beszélgetni, fórumokat, beszélgetéseket szervezni szakértők bevonásával;
 • legyen akadálymentes a Városháza és az Ügyfélszolgálat;
 • a Szentendre és Vidéke lap, valamint a városi honlap megújítására lenne szükség, hogy helyet kapjanak benne a civilek, és olyan témák, mint a környezetvédelem stb.;
 • legyen újra átjárható a Duna korzó;
 • változtassák meg a rendelet, hogy a Bercsényi utcai szórakozóhelyet ne kelljen 10-kor bezárni;
 • elvégzik-e az évente ígért felülvizsgálatot a 11-es főúton a kerékpárnyomfelfestés következményeinek vizsgálatára, és ha igen, azon részt vehetnek-e civilek;
 • a Pest Megyei Kormányhivatal meghirdette a P+R parkoló átadását, ezen részt vesz-e az önkormányzat, és lesz-e olyan vizsgálat, hogy miért került ilyen sokba, és lesz-e felelősségre vonás ez ügyben;
 • házszám-változtatásra kötelezték a lakókat, és nem volt lehetőség a fellebbezésre;
 • a Céh és a Rakodczay utcában a piaci ár töredékéért vettek meg egy korábbi raktárépületet, ahol felújítás után kereskedelmi szálláshely lesz, de a lakók ezt kifogásolják, mert a szűk utcában nincs lehetőség a parkolásra, engedély nélkül nyitottak ablakot az utcafrontra, leszedték a behajtani tilos táblát stb.;
 • kérték az Egres úton egy terület belterületbe vonását, amire korábban kaptak ígéretet, de a folyamatot később mégis leállították. A telkek tulajdonosai szentendreiek, és korrekt ajánlatot tettek az önkormányzatnak az infrastruktúrát érintő vállalásaikról;
 • a Bimbó utcában rossz a házszámozás, illetve rossz helyen vannak a forgalomcsillapítók: az utca közepén, nem pedig a két végén lenne rá szükség;
 • a Dézsma utcában a megállni tilos táblát le kellene venni;
 • a város környezetvédelmi programját bővíteni kellene környezet- és klímavédelmi programmá, és ne csak az anyagi kárpótlást tartalmazza pl. egy fakivágás esetén, hanem a biológiait is;
 • a Csillag közben zúzott kő leszórásával hozták helyre a gödröt, ehelyett végleges megoldás kellene;
 • a Barackvirág utcát az aszfaltozása után 30-as zónaként jelölték meg, de a zóna területe nincs lehatárolva, illetve kiírták-e a pályázatot a csapadékvíz elvezetésére a korábbi ígéret szerint;
 • a Sólyom utcában meg kellene oldani a hóeltakarítást;
 • a III-as parkolási zóna a nyolc óra helyett csak hat óráig legyen fizetős a helyieknek;
 • a Vörösgyűrű sétány felső szakasza javításra szorul, mert szinte járhatatlan, szükség lenne hóeltakarításra is, ami a rossz útviszonyok miatt jelenleg nem megoldható, a közvilágítás hiányos, amire azért van nagy szükség, mert vaddisznók is járnak a közelben, illetve a vörösgyűrűt (ami a som másik elnevezése) egybe kell írni, az utcatáblán külön írták;
 • zavaróak a hatalmas reklámfelületek a város határán;
 • több utcát kellene bevonni a hóeltakarításba, a szóráshoz kapott homok mennyisége nem elegendő;
 • Pipacs utcában drasztikusan megnőtt a forgalom, rengeteg a por, és itt nem portalanítottak;
 • van-e előrelépés az orosz laktanya ügyében;
 • a Szent István utcában csőtörés volt, a DMRV napokig nem tudta kezelni a problémát, a víz alámosta az utcát. Van-e az önkormányzatnak ráhatása a DMRV munkájára;
 • az épülő Ferences sportcsarnoknál hogyan oldják meg a parkolást;
 • Szentendre az adottságai miatt az ipari tevékenységből kevésbé tud bevételt szerezni, inkább egyetemet, főiskolát kellene idehozni;
 • igaz-e, hogy Trancparency International fogja átvilágítani a szerződéseket.

Válaszok a felvetett témákra:

 • a közlekedéssel kapcsolatban elhangzott, hogy az önkormányzat a térség többi polgármesterével közösen szeretne fellépni a fejlesztések érdekében, Pomáz és Budakalász polgármestereivel már voltak erről egyeztetések;
 • az új városvezetés tervezi, hogy a városi házirendet közérthetőbben, közvetlenül juttassák el a lakosoknak, és nyitottak az ötletekre, hogy lehet jobbá tenni a kommunikációt;
 • a fesztivállal kapcsolatban elhangzott, hogy kevesebb lesz a belvárosban, viszont több a városrészekben, lesznek pl. Püspökmajori, Izbégi, Pismányi stb. napok, melyek kifejezetten az ottani közösségnek szólnak;
 • a kulturális koncepció kidolgozása folyamatban van, egyelőre minden megy a régi módon, 2020 köztes év lesz, de 2021 már más karaktert kap. Várják az ötleteket, hogy a lakosok milyen programokat látnának szívesen;
 • a SZÉSZ-szel kapcsolatban: társasházat ezek után is lehet építeni, mert kell egy kis türelmi idő, különben kárpótlást kellene fizetni. Ezt ahhoz lehetne hasonlítani, hogy bár meghúzták a vészféket, a vonat megy tovább egy darabig;
 • először feltérképezik, hogy a meglévő szemetes edények jó helyen vannak-e, illetve várják a konkrét javaslatokat, hogy hova érdemes telepíteni még szemétgyűjtőket;
 • Szarvasheggyel kapcsolatban kivizsgálják, hogy miért hiúsult meg egy folyamatban lévő fejlesztés. Egy kimutatás szerint négy évvel ezelőtt 11 millió Ft adót fizettek be a szarvashegyiek, ez a biztos alap, amire számíthatnak az ott lakók, és az ő feladatuk a prioritás kialakítása;
 • a VSZ-nek maradéktalanul végre kell hajtani a bírósági ítéletet;
 • tervezik a Szentendre és Vidéke és a városi honlap átalakítását, cél, hogy ne egyoldalú kommunikáció, hanem párbeszéd legyen a szentendreiek és a városvezetés között. A lapnál új felelős szerkesztő lesz, és formailag is megújul;
 • a városvezetés fontosnak tartja a közösségi élet segítését, hogy minden városrészben legyen egy közösségi hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Jelenleg rendelkezésre áll a Városháza és a Városi Vendégház, csak időpontot kell egyeztetni;
 • a városvezetés támogatja, hogy a 11-es úti felülvizsgálaton minél többen részt vegyenek, a szerződések felülvizsgálata is elkezdődött. A rendőrkapitány hozzátette, hogy markáns változás nem volt a 11-es főúton a kerékpárnyom felfestését követően, aminek elsősorban az az oka, hogy a kerékpárosok nem használták az utat intenzíven;
 • a házszámváltozásra azért volt szükség, mert a számozás sok helyen kaotikus volt, ezt rendezni kellett. A jegyzővel átnézik, hogy a folyamat milyen problémákat okozott, a továbbiakban pedig ésszerű és rugalmas rendszert akarnak, nem mechanikus változtatásokat;
 • a Céh utcai építkezést a jegyző megvizsgálja, és intézkedik, ha szükséges. Később az érintett fél is szót kért, és elmondta, hogy a rendeletek betartásával újították fel a romos épületet, minőségi szálláshelyet hoztak létre, ami szerinte a lakók számára nem jár hátránnyal;
 • a városvezetés egyeztetni szeretne a külterületi tulajdonosokkal, hogy hogyan lehetne ezeket a területeket másképp hasznosítani, de amíg az infrastruktúra hiányos, addig nem támogatják a belterületbe vonást;
 • a földutak ideiglenes javítását nem folytatják, mert ezek nem végleges megoldások, csak az első esőzésig tartanak ki, a pénzt értelmesen szeretnék felhasználni;
 • hosszú távú terv a parkolás díjmentessé tétele a szentendreiek részére a III-as zónában, de előbb meg kell vizsgálni, hogy ez milyen bevételkiesést jelent. Mandula Gergely, a VSZ vezérigazgatója hozzátette, hogy a parkolásból befolyó összes bevétel az év végére kb. 190 millió Ft lesz, az összeg az önkormányzat számlájára érkezik;
 • a hóeltakarítást 2017-ben felülvizsgálták, és újabb 47 utcát vontak be. A döntés a képviselő-testület jogkörébe tartozik, általában műszaki okok miatt utasítják vissza. Az igényeket az ügyfélszolgálaton kell jelezni;
 • elindítják a reklámrendeletet felülvizsgálatát;
 • az orosz laktanya ügye több évtizede húzódik, a bíróság újra első fokon tárgyalja, jelenleg a magyar állam perli a tulajdonos alapítványt. A térség országgyűlési képviselőjével, Hadházy Sándorral keresik rá a megoldást, ami azért is sürgető, mert az ivóvízkészlet is veszélyben van az ottani szennyezés miatt. Korábban készült a terület kármentesítésére terv, amit a szakhatóságtól próbálnak bekérni;
 • a Pipacs utca környékét a Móricz gimnáziumnál lévő parkolókkal egységesen kívánják véglegesen rendezni, és legalább a terveket szeretnék elkészíteni 2020-ban;
 • nyilvánossá teszi a városvezetés, hogy a helyi építési szabályzatot milyen kritériumok mentén változtatják meg, például a jelenleg egymásba érő lakó-, ipari- és kereskedelmi övezetet újragondolják, illetve a külterületek problémáját is;
 • a DMRV állami felügyelet alá tartozik, már egyeztetett a vezérigazgatóval, aki tájékoztatta, hogy városunkban jelentős felújításra – a belvárosi szennyvízcsatorna szétválasztása kivételével – nem lehet számítani, a föld alatti vízvezetékeket csak szakaszosan tudják felújítani. Az önkormányzatnak csak azokat az utcákat érdemes felújítani, ahol a régi vezetékeket kicserélik;
 • az épülő tornacsarnok megfelelő számú parkolóhellyel rendelkezik, ami murvás lesz, de mindent elkövetnek azért, hogy aszfaltburkolatúak legyenek, ahogy azt eredetileg is tervezték. A belvárosnak ezen a részén újra kell gondolni a közlekedést, már zajlik a forgalomtechnikai vizsgálat, és elsődleges az itt lakók védelme. Felmerült a Református Gimnázium közelében lévő benzinkút megszüntetése is, helyette gyorsparkolót alakítanának ki;
 • a városvezetés már próbálkozott felsőoktatási intézmény idehozatalával, a szándék tehát megvan rá;
 • a Transparency International-lel arra szerződtek, hogy átlátható legyen a döntéshozatal és a közbeszerzés folyamata. Az átadás során hatalmas adatbázis keletezett, először is ezt szeretnék nyilvánosságra hozni.

A közmeghallgatás során Fülöp Zsolt polgármester több alkalommal is elmondta, hogy a várost új szemlélettel kívánják vezetni, többek között a pénzügyi lehetőségek konkretizálásával, átlátható gazdálkodással, a lehetőségek őszinte feltárásával. Kérte, hogy legyünk bizalommal egymáshoz, mert sok minden múlik a szemléleten, a hozzáállásunkon.

 

 

.