2013. december 28., 16:12
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 10 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Farkas Arnold Levente: A másik Júdás és Fenyvesi Orsolya: Tükrök állatai című köteteit mutatják be január 7-én, kedden, 18 órakor a Pest Megyei Könyvtár olvasótermében.
A szerzőkkel a JAK-füzetek aktuális sorozatszerkesztői, Sopotnik Zoltán és Orcsik Roland beszélgetnek.

Farkas Arnold Leventének és Fenyvesi Orsolyának a 2013-as könyvhétre jelent meg az első kötete a JAK+Prae.hu kiadónál.
A budapesti József Attila Kör (JAK) a nyolcvanas évektől adja ki és támogatja a tehetséges fiatal szerzőket, a fiatal irodalom egyik legrangosabb közössége.

A két szerzőről:

Farkas Arnold Levente A másik Júdás című első prózakötete fragmentumokból építkező, érett, izgalmas szöveg. Saját szövegéről nem állít kevesebbet, mint hogy a kötet minduntalan párbeszédet kezdeményez a Bibliával. Bátor. Farkas szerint az első két rész az Ószövetség parafrázisa, az utolsó kettő pedig Újszövetségé, ebben a nem mindennapi értelmezési tartományban zajlik a sűrű FAL_elolszöveg cselekménye, és adja meg a kereteit is a kötetnek.
Farkas Arnold Levente 1979. január 30-án született Nagyváradon. Érettségi után Debrecenben tanult magyart és filozófiát. Jelenleg a Szentendrei-szigeten él feleségével és lát gyermekével.

Fenyvesi Orsolya Tükrök állatai címet viselő, cipelő első verseskötete a meglepetések könyve. Szelíd érettsége mögül felsejlik a soha el nem felejthető gyerekkor szálkás hintája valamint a tudás precíz alkímiája is. Vékony könyv, komoly tekintet. Pontos.
Fenyvesi Orsolya 1986. július 23-án született Szekszárdon. 2004-ben érettségizett a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban, majd az ELTE Bölcsészettudományi Karának művészettörténet – filmelmélet és filmtörténet szakán tanult tovább. Végül 2012-ben diplomázott művészettörténetből. Szakdolgozata témája a fantasztikus művészet tudománytörténete és elmélete volt.
Művészettörténészként a kortárs művészettel foglalkozik, de kiemelten érdekli a középkori művészet, a művészetszociológia, a művészetpszichológia és a művészetelmélet.