2013. március 14., 12:03
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 11 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Rezsicsökkentés, szemétszállítási díj és lomtalanítás

Számos kérdés merült föl az elmúlt hetekben a rezsicsökkentéssel, a szemétszállítási díjjal és a lomtalanítással kapcsolatban. Ezekről az ügyekről Kroó József, a Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója adott tájékoztatást a Szentendrén élők számára.

Elsőként egy személyes kérdés: mire kapott megbízást a VSz Zrt, illetve ön? Mi a legfontosabb a munkája során?
Örömmel tapasztaltam, hogy Szentendrén nem csak szlogen a Zöld város kifejezés, hanem folyamatos, minden nap megélt és a városvezetés által is elvárt tényleges teljesítmény. A VSz Zrt. és én az ebben való együttműködésre kaptunk felkérést.  A parkok, a zöld felületek karbantartása, fejlesztése, a zöld hulladék elszállítása, a komposztálás, a szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése a legfontosabb feladatunk. Tudjuk, hogy például a szelektívgyűjtés többe kerül a városnak, mint a hagyományos gyűjtés, de ezt akkor is kiemelt ügyként és feladatként kezeljük, hiszen ennek fontosságát polgármester úr számtalanszor hangsúlyozta felénk az egyeztetéseken. A zöld város programnak szerencsére itt, Szentendrén már komoly, több évre visszanyúló előzményei vannak, így van már mire építenünk. A szomszédvár Budakalász lakójaként mondhatom, nagyon szimpatikus számomra, hogy itt az a városvezetés hozzáállása, hogy nem csak megépíteni kell valamit, hanem azt meg is kell őrizni. Ebből kiindulva például személyesen is fontosnak tartom, hogy a megújult Belvárost minden nap tisztán tudjuk tartani.
Én nagyon régóta járok Szentendrére, nem csak amióta itt dolgozom, így személyes véleményem az, hogy város az elmúlt öt-hat évben soha nem látott fejlődésen ment keresztül. Öröm ide jönni, hiszen a szemünk előtt épül, fejlődik, gyarapodik a település. A Malom, a Belváros megújítása, a Pajor-kúria, a mobilgát-építés, az uszodaépítés, a SZEI felújítása, mind-mind az elmúlt hat éve eredménye. Joggal lehet büszke most már minden szentendrei lakos a városára, és mindez leginkább annak köszönhető, hogy egy nagyon jó csapatot alkot a városvezetés.

A kormány döntött a rezsicsökkentésről. Ez hogyan érinti a szentendrei lakosságot? Mi, mennyivel és mikortól csökken?
A távhő termelés Szentendrén, sajnálatos módon elég súlyos terheket ró a lakosság azon részére, akik ily módon jutnak fűtéshez vagy meleg vízhez. Ennek a tehernek a csökkentésére több mód is létezik, melyek közül például a legalapvetőbb a radiátoron történő helyi szabályozás és költségosztók felszerelése. További 30-40% megtakarítást eredményeznek az energetikai korszerűsítési programok, mint például a „dunyha-terv” mely a házak hőszigetelését jelenti, és államilag, önkormányzatilag egyaránt támogatott.
A szentendrei lakosság ezekkel a lehetőségekkel eddig nem, vagy csak részben kívánt élni, bár az önkormányzat és a Városi Szolgáltató Zrt. vezetése egyaránt megadott és megad mindennemű támogatást, tájékoztatást és segítséget, hogy a fejlesztési beruházás előnyei és a megvalósíthatóság módja a lakossághoz elérjen.
Ennek az egyelőre hátrányosnak mondható helyzetnek köszönhetően a 2013. január 1-jén életbe lépett, kormány által megszavazott távhőszolgáltatás 10%-os csökkentése igen jelentős mértékben érinti a szolgáltatásban résztvevő 1416 háztartást.
A 10%-os csökkentés vonatkozik a távhő szolgáltatási alapdíjra, a melegvíz hődíjra és fűtési hődíjra. A jobb átláthatóság és követhetőség érdekében a számlaképet ennek a módosításnak megfelelően átformáltuk oly módon, hogy külön szerepeljenek a csökkenést érintő tételek és külön a továbbszámlázott, kedvezménnyel nem korrigált számlázandó tételek.
Továbbá a számla alján 2013. március 1-jétől feltüntetjük a 10%-nak köszönhető megtakarítást havi és göngyölített formában is, így a lakosság egyértelműen láthatja, milyen mértékű megtakarításra tesz szert a rezsicsökkentésnek köszönhetően.

A következő, már bejelentett rezsicsökkentés érinti-e a VSZ Zrt. szolgáltatásait? Ha igen, hogyan?
A kormány még nem döntött a hulladékszállításban a rezsicsökkentésről, egyelőre ez csak tervezet. Amennyiben megszületik a döntés, akkor a VSZ Zrt. természetesen érvényesíti a lakossági számlákban.

Emelkedett-e a szemétszállítási díj? Ha igen, mennyivel és miért?
Az új hulladéktörvény bevezette 2013. január 1-jétől a lerakási járulékot, melynek mértéke 3000 Ft/tonna. A Szentendréről beszállított háztartási hulladék mennyisége alapján ez 18 millió forint többletköltséget jelent a Városi Szolgáltatónak. A 4,2%-os díjemelés – amit a közszolgáltató legfeljebb alkalmazhat – a 2012. évi lakossági hulladékdíj várható árbevétele alapján számolva 11,36 millió forint többletbevételt eredményez. A fennmaradó több mint hatmillió forintos különbözet kigazdálkodása a közszolgáltatóra hárul, mivel a hulladéklerakó üzemeltetője a bevezetett lerakási járulékból nem vállal át semmit.
A hulladékszállítási ágazatban a Központi Statisztikai Hivatal által közölt adatok szerint az infláció mértéke 2012-ben 7,4% volt, ami azt jelenti, hogy a bevezetett lerakási járulék többletköltsége mellett a 4,2%-os díjemelés a 2013-ban felmerülő megnövekedett költségeinket sem fedezi. A lakossági hulladékdíjak emelését a közszolgáltató részéről az említett okok indokolták.

Mi a helyzet a szelektív hulladékgyűjtéssel? Hogyan zajlik ez most?
Február 11-től az egész településen bevezetésre került a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés. A rendszer bevezetésével a lakosságnak lehetősége nyílik arra, hogy a háztartásában keletkező hasznosítható hulladékát otthon, elkülönítve gyűjtse, majd a megadott napokon ingatlana elé kihelyezve átadja hasznosításra. Március elején a papír-, műanyag- és fém gyűjtőkonténerek áthelyezésre kerülnek a lakótelepi, társasházi övezetekbe, ugyanis ott továbbra is a gyűjtőszigetes rendszer működik.

Milyen hulladékfajtákat gyűjthetünk az új rendszer szerint szelektíven?
A házhoz menő gyűjtés a műanyag, fém csomagolási hulladék, Tetra-Pack dobozok (italosdoboz) és papírhulladék anyagfajtákra vonatkozik.
Szelektíven gyűjtendő továbbra is az üveghulladék, ennek gyűjtésére továbbra is a településen elhelyezett üveggyűjtő konténerek használhatók. A műanyag hulladékok, Tetra-Pack italos dobozok és fém csomagolási hulladékok számára nem biztosítunk külön gyűjtőedényt, viszont bármilyen áttetsző(!) zsákban kihelyezett, bármekkora mennyiségű szelektált hulladékot elszállítjuk.
Az átvett szelektív hulladék mennyisége nem függ a szerződésében szereplő mennyiségtől. Az áttetsző műanyag zsákba csak és kizárólag a fent említett hulladékokat lehet gyűjteni, amennyiben a zsákok mást is tartalmaznak, akkor a kihelyezett zsákot nem szállítjuk el.
A papírhulladékot kötegelve vagy papírdobozokba helyezve kell a ház elé kitenni. A papírhulladék gyűjtésének napján bármennyi papírhulladékot ki lehet helyezni, az elszállítási mennyiség nem függ a szerződésében szereplő mennyiségtől.
A szelektív hulladék begyűjtése négyhetente történik. Amennyiben a szállítási nap ünnepnapra esik, úgy a következő szállítás minden esetben az aktuális hét csütörtöki napja. Azokban az utcákban ahol a kommunális hulladékszállítás nem az ingatlanok elől történik, ott a megszokott hulladékgyűjtő helyekre kérjük a szelektív hulladék kihelyezését.

Miért szűnt meg a lomtalanítás? Mi van helyette?
A helyi hulladékkezelési rendeletünk lom hulladékra vonatkozó rendelkezése szerint azon ingatlantulajdonosok, akik díjhátralékkal nem rendelkeznek, háztartásonként évente egy alkalommal térítésmentesen maximum 2 köbméter lom elszállítását telefonon, e-mailen megrendelhetik a közszolgáltatótól. Ezzel a lépéssel sikerült megszüntetni a korábbi években kialakult gyakorlatot, ami lomtalanításkor a közterületeken tapasztalható áldatlan állapotokat jelentette. A zöld hulladékként elszállított lomhulladék mennyisége jelentősen emelkedett, részben amiatt, mert 2012-ben megnöveltük az ingatlanonként évente beszállítható hulladékmennyiségeket 3 köbméterre.

Hulladékudvar megnyitásáról és használatáról mit kell tudni?
A Városi Szolgáltató Zrt. Hulladékudvara 2012 évben – az év 310 napján – állt rendelkezésére a szentendrei, lakossági hulladékszállítási szerződéssel rendelkező előfizetőinknek a veszélyes és lom hulladékok térítésmentes átvételével.
A fő profilként működő veszélyes hulladék átvétel és a mennyiségi adatok is örvendetesen növekvő trendet mutatnak. A 2012-ben átvett 23 830 kg-nyi összes veszélyes hulladék mennyisége 10%-kal növekedett az előző évihez képest. Érdekes adat, hogy az esetenként leadott veszélyes hulladék mennyisége amellett növekedett, hogy az átvett tételek darabszáma negyedével csökkent. Ez vélhetően a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek átgondoltabb és költségtakarékosabb beszállítási szokásainak is köszönhető. A nem veszélyes hulladékok átvétele mind mennyiségben, mind tételszámban növekedett az elmúlt évben.

Kempf Károly Ignác

Februárban elindult a háztól történő szelektív hulladékgyűjtés 12 körzetben Szentendrén:

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer bevezetésével a lakosságnak lehetősége nyílik  arra, hogy a háztartásában keletkező hasznosítható hulladékát otthon, elkülönítve gyűjtse, majd a  megadott napokon ingatlana elé kihelyezve átadja hasznosításra. 2013. március elején a papír, műanyag és fém gyűjtőkonténerek áthelyezésre kerülnek a lakótelepi, társasházi övezetekbe, ugyanis ott továbbra is a gyűjtőszigetes rendszer működik.
A 12 körzet és az elszállítási naptár a VSZ Zrt. honlapján megtalálható.   http://www.vszzrt.hu/pdf/szht.pdf

2013-as évben változik az ünnepnapi hulladékszállítási rend!

A Városi Szolgáltató Zrt. a hulladékot ünnepnapokon is (a normál hétköznapi munkarendnek megfelelően) elszállítja.

A változással érintett napok:

Március 15.    (péntek)
Április 1.    (hétfő) – Húsvét
Május 1.    (szerda)
Május 20.    (hétfő) – Pünkösd
Augusztus 20.    (kedd)
Október 23.    (szerda)
November 1.    (péntek)
December 24.    (kedd)
December 25.     (szerda)
December 26.    (csütörtök)