2015. március 26., 22:08
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 9 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Az elmúlt konzultációkon tapasztalt létszám kétszerese jelent meg az általános iskolában szervezett fórumon, melyen Verseghi-Nagy Miklós polgármester és a körzet képviselője, Dombay Zsolt fogadta az érdeklődőket.

A polgármester prezentációjában az izbégi lakosoknak is elmondta a városfejlesztési irányelveket, a prioritásokat és nehézségeket. Felhívta a figyelmet az új parkolási rendszerre: azoknak a helyi lakosoknak, akinek nincs tartozásuk, áprilistól nem szükséges matricát igényelniük az adócsoporttól.

Dombay Zsolt beszámolt új kezdeményezéséről, az izbégi segítő kör kialakításáról, melynek célja a hatékonyabb kommunikáció, a közösség erősítése. Elmondta, hogy a körzetet tíz kisebb részre osztotta, s mindegyiknek van egy felelőse, aki képviseli az ott lakók érdekeit, továbbítja a felmerülő problémákat, és segít a megoldásukban. A segítőkkel rendszeresen tartanak megbeszéléseket, melyek nyitottak lesznek, bárki részt vehet rajtuk. A segítő körrel már el is kezdték a munkát: felújították és megtisztították a kőhegyi Petőfi-pihenő környékét, és rendbe tették a sportpálya utáni hidat a lakók segítségével. Következő terv a Mester utcai buszmegálló, illetve a csicserkói kopjás park rendbe tétele.

Dombay Zsolt három pontot jelölt meg prioritásnak. Az egyik legfontosabb feladat a zöld környezet rendben tartása, amely csak közös munkával, a lakosok és az önkormányzat összefogásával oldható meg. A másik a járdák, utak építése/karbantartása, a vízelvezetés megoldása, mivel ebből a szempontból Izbég talán a legelmaradottabb városrész. Elmondta, hogy a városi főmérnökkel végigjárták a területet, meghatározták a legveszélyesebb pontokat, a legsürgősebb tennivalókat. Fontos feladat még a buszvárók pótlása, illetve felújítása.

A kérdések többsége ezen a fórumon is az útfelújítást, a közlekedést és a köztisztaságot érintették.

Útfelújítás

A lakók szerint a Csapás utca szűk, egyirányúsítani kellene, az Anna utcában aszfaltozásra lenne szükség, a Puskin utca és környéke rossz állapotban van, a Vasvári Pál utca egy szakaszán nincs gázvezeték és csatorna, nem megoldott a vízelvezetés, nincs járda, nincs forgalomkorlátozás, az utca egyik oldala belterület, a másik külterület.

A polgármester elmondta, hogy a városvezetés nem tervezi új területek belterületbe vonását, mert a lakosság számának robbanásszerű növekedését az infrastrukturális fejlesztések nem tudták követni, és először itt kell magunkat utolérni.

Köztisztaság

A lakosok szerint ellenőrizni kellene, hogy minden háztartás fizet-e szemétdíjat, mert a köztéri szemetesek környéke tele van háztartási hulladékkal. Gond a szelektív hulladékgyűjtő szigetek állapota is. A Kisforrás-park méltatlan állapotban van, szívesen részt vennének a rendbetételében.

A polgármester elmondta, hogy fokozatosan szeretnék megszüntetni a hulladékgyűjtő szigeteket, és a szolgáltatást a házhoz menő gyűjtéssel felváltani. Akciótervet dolgoznak ki az illegális szemétlerakók ellen, a legproblémásabb helyeken pedig térfigyelő kamerát állítanak fel.

Közlekedés

A legnagyobb gond az iskola környékén van: az autók nem tudnak parkolni, bizonyos időszakokban káosz van. A lakók kérték, hogy a városvezetés tegyen valamit ennek megváltoztatására, mert a Mária utca tetején nemrégiben elütöttek egy kislányt, úgy, hogy tulajdonképpen senki sem volt hibás. Nagy szükség lenne a rendőri jelenlétre is.

Dombay Zsolt elmondta, hogy a rendőrségnek nincs kapacitása az állandó jelenlétre, ezért csak a rendőrök, polgárőrök és a lakosok összefogásával lehetséges a megoldás. Tervezik parkolóhelyek kialakítását a családsegítő feletti részen, illetve a Coop üzlet előtt, ahol az üzletvezető felajánlotta a segítségét.

Szóba került még a posta előtti szoborpark és a laktanya ügye, az égetési szabályok be nem tartása és a Dunakorzó állapota. Utóbbival kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy tervezik itt a forgalomkorlátozást. Távlati cél sétálóövezet kialakítása, mellyel nőne a korzó vonzereje, de ennek feltétele a parkolási lehetőségek bővítése.

113_15_KMH_PARBESZEDSZENTENDREERT_HIRDETES