2015. február 16., 09:03

Szentendre jövője szempontjából meghatározó jelentőségű, hogy készülőben van a város elkövetkező hosszú és középtávra szóló társadalmi, gazdasági, természeti és épített környezetére vonatkozó jövőképe. A településfejlesztési koncepció és a településfejlesztési stratégia megújulásánál a tervezésben résztvevők igyekeznek kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy olyan dokumentumok készüljenek, melyet valamennyi szentendrei magáénak érezhet. A tervezési folyamatokról Aba Lehet főépítészt kérdeztük.

Mi ez a kettősség? Miért készül egyszerre két külön dokumentum is?

Röviden talán úgy fogalmaznám meg, hogy a koncepció a város 2030-ig előre mutató fejlesztési céljait fogalmazza meg, a stratégia pedig azokat a konkrét lépéseket foglalja össze, amelyeket 2020-ig kell megtenni ezen irányvonal mentén a város fejlődése érdekében.

Szentendre legutóbbi városfejlesztési dokumentumán 2008 szerepel, így joggal vetődik fel a kérdés, hogy biztosan szükség van most újabb dokumentumokra?

Egyrészt a társadalmi-, gazdasági- és műszak környezet folyamatos változásai igénylik időszakonként a fejlesztési dokumentumokban megfogalmazottak újragondolását a változásokhoz való igazítását. Másrészt az ország települései számára az EU-s források felhasználásához elkerülhetetlen a városfejlesztési koncepciók és stratégiák időről-időre való megújítása, illetve összehangolása az EU elvárásaival. 2013. január elsejétől kormányrendelet is előírja az önkormányzatok számára a településfejlesztési dokumentumok és a településrendezési eszközök új rendszerben való elkészítésének tartalmát és rendjét. Az a város, amely nem rendelkezik záros határidőn belül a megfelelő dokumentumokkal, s nem tudja teljesíteni az említett elvárást, egyrészt nem hajthat végre érdemben fejlesztést, másrészt a következő finanszírozási ciklusban nagy valószínűséggel elesik a városfejlesztési forrásoktól.

Szentendre gazdaságában milyen további előnyöket jelenthet még egy jól elkészült anyag?

A városfejlesztési koncepció jelentősége a tervszerűségben, és a település fejlődését meghatározó folyamatok összehangolásában van. Ezek, valamint a településfejlesztési stratégia hiányában manapság igencsak nehezen képzelhető el egy város hatékony fejlesztése, amely egyébként csak spontán fejlődésű, vagy véletlenszerű lehet.

Milyen eszközei, lehetőségei vannak Szentendrének jelenleg, amikkel érdemben irányt mutathat a fejlődésének, avagy gerjesztheti azt?

Én azt gondolom, hogy a korábban már megkezdődött gazdasági konszolidáció előrehaladtával a városnak egyre szélesebb eszközrendszer áll majd a rendelkezésére a településfejlesztés tekintetében. A gazdaság fejlesztésének területén fő célként emelném ki a városon belüli újabb munkahelyek létesítését, az adottságokra építő innovatív és kreatív jellegű termelő/ szolgáltató tevékenységek fejlesztésével. Ezek nélkül nehéz lesz elérnünk a fiatalság megtartását, a város gazdasági szerkezetének átalakulását, a megfelelő méretű helyi vállalkozások gyarapodását, melyek a város gazdasági potenciáljának növekedését eredményezik. Ezek pedig elengedhetetlenek ahhoz, hogy Szentendre valóban fenntartható gazdálkodású településsé váljon.

Sokak szerint a korábbi koncepciók sem hasznosultak igazából, illetve nem igazán váltak elfogadottá és támogathatóvá mindenki részéről. Mitől lesz, vagy lehetne most másképp?

Véleményem szerint nem a korábbi koncepciókkal volt a baj, hanem a megvalósításhoz szükséges eszközök és források hiányoztak mögülük. Hiába ugyanis a kotta, meg a képzett zenészek, ha a zenekarnak nincs elég hangszere, vagy ha a közönség más zenét szeretne hallgatni, mint a meghirdetett program. Ahhoz, hogy a munka ezúttal jobban sikerüljön, egyrészt igyekszünk reális célokat megfogalmazni és fókuszáltan tervezni, másrészt pedig széles szakmai és társadalmi konszenzuson nyugvó fejlesztési anyagokat elkészíteni. Ez utóbbi keretében több mint 50 helyben élő és/vagy dolgozó szakembert kértünk fel a tervezői műhelycsoportokban való részvételre, valamint február második felétől folyamatos online tájékoztatást is nyújtunk majd a tervezés előrehaladásáról a szentendreihirek.hu weboldalon az érdeklődők számára.

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
szo 02

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
szo 02

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.