2013. április 4., 11:33
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 11 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A Gondozási Központ Szentendre 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.

Iskola-egészségügyi Szolgálata

                       

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

iskolaorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szentendre város általános iskolái

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet szerinti iskolaorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Kjt. alapján

                       

Pályázati feltételek: Egyetem, csecsemő-gyermekgyógyász, belgyógyász vagy háziorvosi szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: iskola-egészségtan, ifjúságvédelem szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz és motivációs levél, diploma másolata.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013.augusztus 26.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 30.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2013. szeptember 03.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecskésné Sipos Andrea nyújt, a 06/26-311-964-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMO-R/120-2/2013, valamint a munkakör megnevezését: iskolaorvos.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázók közül kiválasztottakat egy személyes beszélgetésre behívja az intézményvezető, ahol a csoportvezető iskolaorvos és a Járási Tiszti Főorvos is jelen lesz. Az Ő javaslatukra az intézményvezető dönt.