2013. február 19., 22:53
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 11 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.
Az Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskola Egyesület pályázatot hirdet a fenntartásában működő „AGY Tanoda” Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Szentendre, Jókai u. 3.) igazgatói munkakörének betöltésére

Az igazgató feladata: a közoktatási törvényben meghatározott intézményvezetői feladatkörökön felül, a tanulók magas szintű nyelvi és tanórán kívüli művészeti oktatásának fejlesztése, irányítása és ellenőrzése; alternatív pedagógiai módszerek kutatása és alkalmazhatóságuk vizsgálata; az iskolaalapító céljai intézményen belüli megvalósulásának a biztosítása és felügyelete; eljárás azokban az ügyekben, amelyeknek az intézését a fenntartó az igazgatóra delegálja.

Juttatások: megegyezés szerint, a Munka Törvénykönyvének, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a magasabb vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései figyelembevételével.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettség és szakképzettség,
 • pedagógus szakvizsga,
 • legalább 10 év szakmai gyakorlat,
 • legalább középfokú angol nyelvtudás,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a részletes életutat bemutató, fényképes szakmai önéletrajzot,
 • motivációs levelet,
 • a főiskolai, egyetemi végzettséget, illetve egyéb végzettséget igazoló okiratok másolatát,
 • nyilatkozatot a pályázó büntetlen előéletéről és a vezetői munkakör ellátására alkalmas egészségügyi állapotáról,
 • a pályázó hozzájárulását ahhoz, hogy szakmai önéletrajzát, illetve a megpályázott intézmény vezetésére vonatkozó koncepcióját az elbírálásnál közreműködő testületek megismerhetik.

A kiválasztásnál előnyt jelent:

 • intézményvezetői, szakmai munkaközösség-vezetői gyakorlat,
 • pályázatíró vagy projektmenedzseri jártasság,
 • angol nyelvtanári végzettség, angol nyelvvizsga,
 • az oktatáshoz kötődő, projekt-szemléletben végrehajtott szakmai, intézményi vagy programfejlesztési feladat vezetése, abban való részvétel.

Elvárt kompetenciák:

 • Magas szintű tárgyalóképesség,
 • Jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készség,
 • Kiváló problémamegoldó képesség,
 • Terhelhetőség, éles helyzetekben megbízható helytállás,
 • Párhuzamos gondolkodás,
 • Feladatok fontosságuknak megfelelő kezelése,
 • Precizitás
 • Önálló és proaktív munkavégzés
 • Konfliktuskezelés,
 • Elkötelezettség,
 • Szakmai felkészültség,
 • Nyitottság, kreativitás,
 • Rendszerszemlélet,
 • Innovativitás.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 1.

A pályázatot 1 eredeti és 3 másolati példányban, az Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskola Egyesület (Szentendre, Jókai u. 3.) titkárságán, a pályázóra való utalás nélküli, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Intézményvezetői pályázat, AGY Tanoda”.

A határidőre benyújtott pályázatok elbírálása két fordulóban történik:

 • A pályázatok beérkezésétől számított 15 napon belül, az Elnökség írásban értesíti azokat a jelentkezőket, akiket személyesen is meghallgat.
 • A meghallgatáson sikeresen szereplő pályázókat az Elnökség az intézmény vezetésére vonatkozó, valamint a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseik – 30 napon belüli – írásbeli előterjesztésére kéri fel. Az Elnökség – a nevelőtestület vezetési programmal összefüggő szakmai véleményének a figyelembevételével – dönt és legkésőbb 2013. június 1-ig hirdeti ki a pályázat eredményét. Az Elnökség fenntartja a jogot, hogy megfelelő jelölt hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és a megbízott igazgató személyéről ennek fényében döntsön.

A pályázó adatait a pályázat elbírálásában részt vevő személyek és testületek a jogszabályi előírások szerint, bizalmasan kezelik. A jelen kiírás értelmezésével kapcsolatban további felvilágosítást Dr. Várnay Szabolcs, az „AGY” Iskola Egyesület Elnöke ad a +3620/925-4129-es telefonszámon.

Az intézményről, sajátosságairól, speciális szolgáltatásairól bővebb információk honlapunkon olvashatók: www.agytanoda.hu