2018. szeptember 26., 20:40

Igazgatási előadó, anyakönyvvezető munkatársat keres a Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal. 

A „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet igazgatási előadó, anyakönyvvezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2017 Pócsmegyer, Hunyadi út 6.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

4.Hatósági-, 9. Szociális -, és 25. Anyakönyvi feladatkör (1. melléklet)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Teljeskörű anyakönyvi feladatok ellátása EAK program használatával, házasságkötések lebonyolítása, lakcím-nyilvántartás kezelése, hagyatéki ügyintézés, kereskedelmi hatósági ügyek intézése, a Népjóléti Bizottság működésének adminisztratív segítése, jegyzőkönyvvezetés a bizottság ülésein, döntéseinek végrehajtása, választások alkalmával NVR és VÁKIR rendszer kezelése, névjegyzéki kérelmek elbírálása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) helyi önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, anyakönyvi szakvizsga,
 • anyakönyvi igazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola,
 • hasonló munkakörben eltöltött szakmai tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • választási irodai tapasztalat (NVR, VÁKIR rendszer ismerete) – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • ASP program ismerete – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs és szervezői készség,
 • Kiváló szintű empatikus készség,
 • Kiváló szintű nagyfokú önállóság,
 • Kiváló szintű pontosság, precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • – 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz
 • – Végzettséget igazoló okmányok másolatai
 • – 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről szóló igazolás
 • – a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • – motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zákányné dr. Szőke Tímea nyújt, a 0626814842 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2017 Pócsmegyer, Hunyadi út 6. ). Kérjük a borítékon

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PM/694- 1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási előadó, anyakönyvvezető.

 • Elektronikus úton Zákányné dr. Szőke Tímea részére a jegyzo@pocsmegyer.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Zákányné dr. Szőke Tímea, Pest megye, 2017 Pócsmegyer, Hunyadi út 6. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatását követően a pályázat elbírálásáról a polgármester véleményezésével a jegyző dönt. A pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.pocsmegyer.hu – 2018. szeptember 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pocsmegyer.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás

« 2023. szeptember » loading...
h K s c p s v
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
csü 21

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
csü 21

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.
csü 21

Mozdulj, Szentendre!

szeptember 2. - szeptember 30.