2013. január 17., 14:15
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 11 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Helyi Választási Bizottság 1/2013. (1.10.) számú határozatával Szentendre 4. számú egyéni Választókerületében az időközi önkormányzati képviselőválasztás időpontját 2013. március 24-re vasárnapra tűzte ki.

Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 11.§-nak értelmében a Választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet utcanevet, házszámot és helyrajzi számot megváltoztatni.

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Szentendre 4. számú választókerületében az időközi egyéni önkormányzati képviselő választása során választójogosultsággal rendelkező választópolgárok névjegyzékét a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalban (Városház tér 3., földszint 4. irodában) február 7-től február 11-ig  8.00-tól 16.00-ig tekinthetik meg. A névjegyzék közszemlére tételének időtartama alatt van lehetőségük a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez kifogást benyújtani, a névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés, vagy a névjegyzékbe történő felvétel okán. A kifogásról a HVI vezetője legkésőbb annak beérkezését követő napon dönt. Amennyiben a kifogásnak helyt ad, úgy a névjegyzék módosításra kerül a kifogásban foglaltak szerint. A kifogás elutasítása esetén, a kifogást a HVI vezetője továbbítja a Szentendrei Járásbírósághoz elbírálás céljából, amely a kifogás beérkezésétől számított 2 napon belül meghozza döntését.

Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy legkésőbb február 8-ig postai kézbesítés útján kapják meg az időközi egyéni önkormányzati képviselő választásra szóló értesítőt. Amennyiben a fenti időpontig nem érkezik meg, feltétlenül keressék fel a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalt (Városház tér 3., földszint 4. iroda) ahol munkaidőben tájékozódhatnak arról, hogy szerepelnek-e a névjegyzékben, és amennyiben nem, lehetőség van kifogást benyújtani.

Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy CSAK február 7. és február 11. között van mód arra, hogy bármilyen okból a névjegyzékre fel nem vett választópolgár jogorvoslatot kérjen.

 

A 2013. március 24-i időközi egyéni képviselő választáshoz szükséges érvényes ajánlások számáról:

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 5/2010. (VII. 16.) KIM rendelet 6. § (1) bekezdés g) pontjában biztosított hatáskörömben eljárva, március 24-i időközi egyéni önkormányzati képviselő választásán jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát január 30-án teszem közzé Szentendre Város honlapján. Amennyiben az érvényes ajánlással kapcsolatban bővebb információkat szeretnének megtudni, úgy a Választási Információs Szolgálathoz fordulhatnak segítségért az alábbi elérhetőségeken:

dr. Molnár Ildikó HVI vezetője, 26/ 503-365

Bartha Enikő HVI vezető helyettese, 26/ 503-324

dr. Ligetfalvi Kinga HVI vezető helyettese, 26/503-348

Szentendre Város hivatalos honlapján, a www.szentendre.hu-n, a Közigazgatási honlap részben a Városháza címszó alatt külön mappát nyitunk „ldőközi Választás 2013” címmel, amely alatt fontos tudnivalókat, információkat találhatnak a választással kapcsolatban.

 

Dr. Molnár Ildikó

címzetes főjegyző

HVI vezetője