2012. december 7., 08:44
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 11 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Az önkormányzati kezelésű utakon a VSZ zRt. végzi a hóeltakarítást 4 munkagéppel. A cég hóügyeletet tart fenn, probléma esetén az alábbi telefonszámon kérhetnek információkat, segítséget: (20) 320-7216

A VÁROSI UTAK TAKARÍTÁSÁNAK SORRENDJE VÁROSRÉSZENKÉNT

Részletek a város Téli útüzemeltetési tervéből:

Téli üzemeltetés szolgáltatási szintjei 

A helyi utaknak az egyes szolgáltatási osztályba történő sorolása

  1. Szolgáltatási osztály: belterületi kiépített I. rendű főutak, melyek jelentős forgalmat bonyolítanak, valamint a tömegközlekedési útvonalak.
  2. Szolgáltatási osztály: Belterületi kiépített II. rendű főutak, melyek közepes forgalmat bonyolítanak le.
  3. Szolgáltatási osztály: Bel-, és külterületi kiépített mellékutak, melyek kis forgalmat bonyolítanak le.  
  4. Szolgáltatási osztály: Kiépített és nem kiépített utak, melyek vonalvezetése és keresztszelvényének kialakítása miatt jelentős korlátozó kötöttségeket jelent az üzemeltetés biztosításában, de járhatóságának biztosítása, hálózati szerepe miatt fontos.
  5. Szolgáltatási osztály: Önmentesítő érdesítő anyaggal ellátott utak.

Önkormányzati utak védekezési rendszerbe történő beosztása

Folyamatos és teljes védekezés útvonala:

A síkosság elleni védekezés, a teljes úton azonnal – érdesítő anyaggal, egyéb technológiával – megtörténik. A hó-eltakarításnál prioritást élvez. Ide tartoznak az I. és II. szolgáltatási osztályba sorolt utak.

Részleges védekezés útvonala:

A síkosság elleni védekezés nem rendszeres és nem terjed ki a teljes úthosszra, csak az ívekre, az emelkedőkre és egyéb veszélyes szakaszokra. Hó-eltakarításra csak a kiemelt utak levédése után kerül sor. Ide tartoznak a III. szolgáltatási osztályba sorolt utak.

Eseti védekezés útvonala:

Olyan utak, ahol síkosság elleni védekezés nincs, a hó-eltakarítás csak a „teljes” és a „részleges” védekezési útvonalak hó-eltakarítása után ütemezhető olyan mértékig, hogy az út téli felszereltségű gépjárművel járható legyen.

Síkosság elleni védekezés szolgáltatási szintjei (átlagos téli időjárási viszonyok esetén)

Szolgáltatási Osztály Szórási munka megkezdése Szórási munka befejezése
I. 0,5 -1,0 óra 2,0 – 4,0 óra
II. 1,5 – 2,0 óra 4,0 – 6,0 óra
III. 3,0 – 4,0 óra 6,0 – 24 óra

Átlagos téli időjárásnak tekinthető, ha a hőmérséklet -8 C, vagy annál magasabb és a szél erőssége kisebb, mint 30 km/ óra.

Alacsonyabb hőmérséklet vagy nagyobb szélsebesség, továbbá ónos eső esetén a védekezési időszükséglet növelhető.

Hóeltakarítás  szolgáltatási szintjei

A lehullott hóréteget a burkolatról hóekézéssel kell eltávolítani.

Az L szolgáltatási osztályba sorolt utaknál, ha a hóréteg laza vastagsága eléri a 3 – 5 cm-t, a hóekézést meg kell kezdeni. A hóesés megszűnése után 10-15 cmleesett hó mennyiség esetén a hó letakarítását 3 órán belül el kell végezni.

A II. szolgáltatási osztályba sorolt utaknál, ha a hóréteg laza vastagsága eléri az 5 – 8 cm-t a hóekézést meg kell kezdeni. A hóesés megszűnése után 10 -15 cmleesett hó mennyiség esetén a hó letakarítását 6 órán belül el kell végezni.

A III. szolgáltatási osztályba sorolt utaknál ha a hóréteg laza vastagsága eléri a 8 – 10 cm-t a hóekézést meg kell kezdeni. A hóesés megszűnése után a hó eltakarítását 24 órán belül el kell végezni.

A IV. szolgáltatási osztályba sorolt utaknál az I-II-III szolgáltatási osztályra előírt feladatok elvégzését követően kell a téli felszereltségű gépjárművekkel történő járhatóságot biztosítani.

Rendkívüli időjárás esetén, ha az elhárítási munkák hatástalannak bizonyulnak, az elhárítási és útvonal-biztosítási munkákat csak különleges esetekre (élet és vagyonvédelem, közellátás biztosítása) kell korlátozni. Rendkívüli helyzet elrendelése a Polgármester hatásköre.