2011. november 26., 12:26
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 12 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Sok kérdés érkezett emailben és a Facebookon is a belváros rehabilitáció és a rendelőfelújítás kapcsán. Most igyekszünk minden információt megosztani, amit a jelen és a közeljövő városfejlesztéseiről tudni lehet.

2011. november 24-én ülésezett a szentendrei beruházásokért felelős Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. tulajdonosi bizottsága. Az ülésen a következő tájékoztatás hangzott el a városban folyó munkákról és a jövőre várható fejlesztésekről:

BELVÁROS REHABILITÁCIÓ

 • Az Apor-hídnál kialakításra kerül egy csapadékvíz átemelő – mely az eredeti tervekben nem szerepelt – abból a célból, hogy nagy mennyiségű csapadék esetén közvetlenül a patakba kerüljön a víz, megakadályozva a korábbi években az összegyűlő nagy mennyiségű víz által okozott problémákat a hídnál . A támogatási szerződés szerint a beruházások módosított befejezési határideje 2011. december 31. volt, de az átemelő szivattyú engedélyezése miatt a szerződés 2011. március 31-ig történő módosítása előkészületben van, mivel a vízügyi előírások miatt a patak árterületén az építkezést csak tavasszal lehet folytatni.
 • A belváros rehabilitációban érintett épületek – Fő tér 12., MűvészetMalom, Tourinform Iroda –  műszaki átadása 2011. október 28-án megkezdődött, hibajavítások a műszaki ellenőr tájékoztatása alapján jó ütemben haladnak, várhatóan december elején a rész-műszaki átadások megtörténnek.
 • Közterületeken folyó munkák hibafelvétele, a javítások folyamatosan történnek, időjárás függvényében – vannak olyan munkafázisok, melyek csak fagymentes időszakban folyhatnak – a munkák 2-3 hetet igénybe vehetnek még, utána ez a projektrész lezárhatóvá válik. Teljes egészében a műszaki átadásokat az új elektromos mérők beszerelése után, a gépészeti berendezések beszabályozásával és a hibajavítások végeztével lehet lezárni.
 • Templomdombi támfal elkészült, hibajavítások folyamatban vannak.
 • Zöldterületi munkák elkészültek. Bükkös-patak part lelátó – ami még nem zavarja a leendő átemelő építését – készül.

SZEI FELÚJÍTÁS

 • Az épület átadása 2011. augusztus 29-én ünnepélyes keretek közt megtörtént, azonban az orvosi eszközökre, az informatikai rendszerre és a bútorokra vonatkozó közbeszerzési eljárást megtámadták, ezért az eszközbeszerzés a 2011. augusztus 31-i határidőig nem történt meg.
 • Támogatási Szerződés szerinti új szerződéses határidő: 2011. december 31. volt, melynek az eszközbeszerzési eljárás elhúzódása miatt 2012. március 31-ig történő módosítása folyamatban van.
 • Eszközbeszerzésre a korábbi becslésekkel szemben – az eredeti tervektől eltérő fizetési konstrukció, a forint árfolyam változás és a közbeszerzés három részre bontása miatt – jóval magasabb árakon érkeztek ajánlatok, melyek meghaladták a képviselő-testület korábbi határozatában szereplő összeget, mely 60 millió Ft idei, 240 millió Ft. 60 havi részletben történő fizetésről szólt. Ezért a megismételt eljárást eredménytelenné nyilvánították, most előkészítés előtt áll egy sürgősséggel megismételt meghívásos, tárgyalásos közbeszerzési eljárás.
 • Beruházással kapcsolatos elmaradt munkák nincsenek, az üzemszerű működéshez szükséges folyamatos hibajavítások (finom beszabályozások, hibás alkatrészek cseréi, stb.) történnek.

DUNAKORZÓ GÁTÉPÍTÉS

 • A gátépítéssel kapcsolatban elindultak a közbeszerzési eljárások, melyek lehetővé teszik a jövő évben az építkezés elkezdését és remélhetőleg befejezését. A közbeszerzési eljárások jelenlegi állása:
 • PR és kommunikáció eljárás: a korábbi kiírásnál magasabb ajánlati árak miatt megismételt eljárásban az ajánlatadás megtörtént, hiánypótlás kiküldésre került, eredményhirdetés egy-két héten belül várható
 • Műszaki ellenőrzést végző mérnök kiválasztására szolgáló eljárás: Közbeszerzési döntőbizottság elutasította a második helyezett (OVIBER-FŐBER) kérelmét, ezáltal a kihirdetett nyertes (Óbuda-Újlak Kft.) a szerződést megkötheti, melynek előkészítése folyamatban van.
 • Mobil árvízvédelmi fal eljárás: a Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntése alapján az eljárás eredményes és érvényes, az eljárás anyagit felülvizsgálatra a felügyeletet biztosító közreműködő szervezet felé megküldésre került, a minőségbiztosítási tanúsítvány napokon belül várható. Ez után, amennyiben a képviselő-testület is úgy dönt, az eljárás eredményeképpen a szerződés megköthető a nyertes (IBS) ajánlattevővel.
 • Földgát megvalósítására vonatkozó eljárás: pontosítási igény merült fel az eljárással kapcsolatban, ezért a módosított eljárás anyaga elkészült, műszaki és közbeszerzési szempontok felülvizsgálata miatt beküldésre került a közreműködő szervezet részére. Visszaérkezés után a Bíráló Bizottsági ülés elé terjeszthetők az ismételt ajánlati anyagok. Idei közbeszerzési kiírás esetén biztosra vehető, hogy a gátépítés jövő áprilistól elindulhat.
 • A gátépítés mellett a város pályázott a korábban győztesnek hirdetett Puhl Antal-féle tervek alapján a Dunakorzó teljes felújítására kiemelt Európai Uniós projekt keretében, mellyel teljessé válhatott volna a belváros felújítása. Sajnos a kormánydöntés értelmében a budai Várkert Bazár nyerte el a támogatást, míg a szentendrei pályázat az előkelő második helyen végzett, így a projekt nem valósulhat meg a gátépítéssel párhuzamosan.

  Link: http://ujszechenyiterv.gov.hu/az_uj_szechenyi_terv_forrasaibol_ujul_meg_a_varbazar

PANNÓNIA CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

 • 2011. november 22-én a kétéves garanciális bejárások megtörténtek, a hibák kijavításra kerültek, a további hibajavítások a szavatosság körébe tartoznak. 2011. novemberi EU ellenőrzés során számos dokumentum átadásra került, melynek ellenőrzése folyamatban van.