2015. február 24., 15:54

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Köztársasági Elnöke a bírósági ülnökök választását 2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja közötti időtartamra tűzte ki.

A bíróságok számára rendkívül fontos, hogy – az Alaptörvényben rögzített társasbíráskodás elvének megfelelően – az ítélkezés menetében megfelelő számú ülnököt tudjanak foglalkoztatni.

Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei, a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit pedig elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

Ülnöknek az a 30. évét betöltött, de 70. életévét el nem érő magyar állampolgár válaszható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztásra jogosult képviselő-testület részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét.

A jelöléshez szükséges nyomtatványok, a bírósági ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató letöltető Szentendre Város honlapjáról (www.szentendre.hu).

A jelöléseket 2015. március 30-ig lehet eljuttatni a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Szervezési Irodájára.

Szentendrei Járásbíróság ülnökeit Szentendre Város Képviselő-testülete és a szentendrei nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg.

A munkaviszonyban, kormánytisztviselői, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban, a fegyveres szerveknél és a Magyar Honvédségnél szolgálati viszonyban, vagy foglalkoztatásra irányuló más jogviszonyban álló ülnököt ülnöki működésének időtartamára a távolléti díja illeti meg.

A jogviszonyban nem álló, vagy az ülnöki működése idejére munkabérben (díjazásban) nem részesülő ülnököt tiszteletdíj illeti meg. A tiszteletdíj mértéke az ülnök működésének minden napjára a bírói illetményalap egy munkanapra eső összegének a 25 százaléka.

Várjuk mindazon személyek jelölését, akikről a jelölők úgy érzik, alkalmasak e fontos feladat ellátására, illetve akiknek munkaidő beosztása az ülnöki tevékenység ellátását lehetővé teszi, és a fenti feltételeknek megfelelnek. Tekintettel arra, hogy a Szentendrei Járásbíráság fiatalkorúak büntetőügyeiben is eljár, ezért várjuk pedagógusok jelentkezését is.

 

Az ülnökválasztással kapcsolatban a következő telefonszámon és e-mail címen lehet érdeklődni: Bartha Enikő, Önkormányzati és Szervezési Iroda vezető, 26/785-035, bartha.eniko@szentendre.hu.

Szentendre, 2015. február 20.

Verseghi-Nagy Miklós

polgármester

« 2023. szeptember » loading...
h K s c p s v
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
ked 26

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
ked 26

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.
ked 26

Mozdulj, Szentendre!

szeptember 2. - szeptember 30.