2020. február 20., 12:11
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 4 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Indulhat a szentendrei építési szabályzat felülvizsgálata és módosítása, valamint az egészségügyi intézmények rendelőinek eszközpark-fejlesztése is. Erről is döntöttek a képviselők a Városházán a februári testületi ülésükön. Emellett több pályázat, szerződés és kinevezés ügyében is határoztak. A legnagyobb vita a tervezett kerékpáros híd kérdésében alakult ki.

Két ügyben is sürgősségi tájékoztatást adott a képviselőknek Fülöp Zsolt polgármester a testületi ülés elején. Eszerint megkezdődnek az úgynevezett közösségi tervezéssel kapcsolatos eljárások, amelyre korábban már 15 millió forintot elkülönítettek az idei évi költségvetés terhére. Ahogy azt a TESZ képviselői az Ábrányi Emil Városvédő, Városszépítő és Városfejlesztő Programban is megfogalmazták, a jövőben a városrészekben lakó polgárokkal együtt fogják eldönteni, hogy melyek legyenek a városrészi költségvetésből történő fejlesztések és azok milyen ütemezésben valósuljanak meg. A közösségi tervezés folyamatainak lebonyolításához a megfelelő szakembert, illetve az ezzel foglalkozó céget vagy szervezetet egy meghívásos pályázaton fogják kiválasztani még ebben a hónapban.

A másik sürgősségi ügy a Szentendrei Teátrum 2020 évi finanszírozása volt. A színháztörvény decemberi módosítása szerint ugyanis az önkormányzati fenntartású színházak nem jogosultak automatikusan állami támogatásra, hanem minden esztendőben jelentkezniük kell a minisztérium szakmai pályázataira. Mivel tavaly óta megszűnt az előadóművészi szervezetek TAO-támogatása is, kétségessé váltak a Teátrum tervezett pályázati bevételei. Az önkormányzat ezért kezdeményezi, hogy március végéig kössenek megállapodást az Emberi Erőforrások Minisztériumával arról, hogy az állammal közösen működtetik a Szentendrei Teátrumot. Enélkül ugyanis az önkormányzatnak egyedül kellene finanszírozni a nyári színház teljes költségvetését, ami a tervezett jegyár-bevételeket leszámítva éves szinten több mint 26 millió forint kiadást jelent. A testület felhatalmazta a Teátrum ügyvezetőjét és a jegyzői irodát a közös működtetésről szóló minisztériumi megállapodás előkészítésére.

Személyi ügyek és pályázatok

A képviselők zárt ajtók mögött hallgattak meg két jelentkezőt a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére pályázók közül. Végül szavazategyenlőség miatt a pályázatot eredménytelennek nyilvánították.

Határozat született arról, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján pályázatot írnak ki a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár igazgatói posztjára, mivel az eddigi intézményvezető megbízatása július 31-én lejár. A pályázatokat március végéig várják, az elbírálást egy szakértői bizottság végzi majd, amelyben az önkormányzat tagjai mellett a Közalkalmazotti Tanács és a Magyar Könyvtárosok Egyesületének egy-egy képviselője is részt vesz. A megyei könyvtárigazgató 5 évre szóló kinevezéséhez a jelenlegi jogszabályok szerint a kultúráért felelős miniszter előzetes egyetértése is szükséges.

A testület külkapcsolati tanácsnoknak megválasztotta Helyes Imre képviselőt. A jövőben az ő feladata lesz figyelemmel kísérni Szentendre már meglévő testvérvárosi és egyéb külföldi kapcsolatainak alakulását, valamint sok más mellett a feladatkörébe tartozik majd a különféle európai uniós pályázati lehetőségek feltárásának elősegítése is. A külkapcsolati tanácsnok a képviselői alapdíj 90 százalékának megfelelő tiszteletdíjért végzi munkáját.

Az önkormányzat tagjai egyperces néma csönddel, felállva emlékeztek meg a január 26-án, életének 71. évében elhunyt Horváth Győzőről. A városért végzett tevékenységének elismeréseként az egykori képviselőt az önkormányzat a saját halottjának tekinti.

Vita a hídról és a népszavazásról

A képviselő-testület még decemberben kérte fel a polgármestert, hogy az EuroVelo6 kerékpáros útvonal fejlesztése során Szentendre és Szigetmonostor közé tervezett biciklis-gyalogos híd helyszínéről kezdeményezzen széles körű társadalmi egyezetetést, és a döntési folyamatba vonja be a lakosságot is.

Ennek megfelelően Szentendre vezetése úgy döntött, hogy a városképet alapvetően befolyásoló hídról 2020. február 17. és március 2. között véleménynyilvánító voksolást hirdet meg a szentendrei polgárok számára. Az erről szóló határozati javaslat is rögzítette, hogy ez nem egy ügydöntő helyi népszavazás, de az eredménye mintegy véleményezi a tervezett hídhelyeket, illetve kifejezheti azt is, hogy Szentendre egyáltalán nem akar hidat.

A tervezés során ugyanis különböző hídhelyszíneket vizsgáltak meg. Jelenleg csak a Határcsárdánál létesítendő híd rendelkezik érvényes környezetvédelmi engedéllyel, de a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. további két helyet is lehetségesnek tart Szentendre belvárosának északi részén, a Pásztor rév, illetve a Rév utca térségében, míg a belváros és a Duna korzó forgalmát kevésbé terhelő déli hídhelyszín vizsgálatától elzárkózik, arra hivatkozással, hogy ennek a helyszínnek a választása a projekt tervezett ütemtervét veszélyeztetné, és végső soron az uniós forrás elvesztését okozná. A városvezetés szerint viszont a NIF Zrt. figyelmen kívül hagyja azt, hogy az Európát átszelő kerékpárút-hálózat meg nem épült szakaszainak megvalósítására további források lehetnek a következő uniós költségvetési ciklusban is. Így a Szentendrét a szigettel összekapcsoló kerékpáros híd beruházásra akár nagyobb összegű támogatással is lehet számolni, mint amennyit erre a célra a kormány most szánni kíván.

A fideszes képviselők ezzel szemben az ülésen egy olyan határozatot szerettek volna elfogadtatni, amiben a korábbi önkormányzat 2014. április 17-én hozott döntését megerősítve a híd megépítését a Rév utcai helyszínen támogatják, vagy ha ez nem megvalósítható, akkor a Határcsárdánál. A vita során a kormánypárti Zakar Ágnes ezt még egy olyan módosító javaslattal is kiegészítette volna, hogy a véleménynyilvánító helyett rendezzenek inkább ügydöntő népszavazást a kérdésben, még akkor is, ha ezt a jogszabályi feltételek miatt csak hónapok múlva lehetne megtartani.

A képviselők döntő többsége azonban sem ezt, sem a fideszes határozati javaslatot nem támogatta. A polgármester és a TESZ-es képviselők 9 szavazattal (Almási Csilla képviselő igazoltan hiányzott az ülésről) jóváhagyták az eredeti előterjesztést, ami a véleménynyilvánító szavazás ügymenetét és költségeit is rögzíti. A szavazás végeredményét az önkormányzat március 4-i rendkívüli ülésén hirdetik majd ki.

 SZÉSZ-módosítás és adóbeszámoló

Elindult a Szentendrei Építési Szabályzat módosítását célzó felülvizsgálat első üteme. Ez a rendelet szövegét érinti, így például megváltozhat az egy telken elhelyezhető lakások számáról és a személygépkocsik elhelyezéséről szóló előírás is. A következő évre áthúzódó második ütemben foglalkoznak majd az építési övezetek besorolásaival. Mivel a SZÉSZ módosítása és az ahhoz előírt dokumentáció elkészítése településtervezési tevékenységnek minősül, ezért azt csak arra jogosult tervező végezheti. Kiválasztása a városi főépítész bevonásával zajlik, a tervezési díj az előzetes becslések szerint nem éri el a közbeszerzési értékhatárt.

A Szamárhegyen tapasztalt parkolási problémákról és megváltozott büntetési szokásokról érkezett panaszok miatt a képviselő-testület úgy döntött, hogy egy március 31-ig tartó felkészülési időszak részeként kezdeményezi a védett övezetekben lakók teljes körű tájékoztatását a védett övezetekbe történő behajtás rendjével kapcsolatos szabályokról, valamint a behajtási hozzájárulások igénylésének menetéről.

A képviselők elfogadták az önkormányzat tavalyi adóbeszámolóját. Eszerint a város összes adó- és adójellegű bevétele 2,713 milliárd forint volt 2019-ben, ami 90 millióval több mint az előző évben. Ebből 2 milliárd forint a helyi iparűzési adóból származott, 491 millió forintot tett ki az építményadó-bevétel, és nagyobb tételt jelent még a bevételek között a gépjárműadóból befolyt 116 millió forint.

A testületi ülésen a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. beszámolójából az is kiderült, hogy a hulladékgazdálkodási ágazat a tavaly előtti 65 millió után tavaly már 80 millió forint veszteséget okozott a cégnek, közvetve pedig a városnak.

Javulhat az orvosi rendelők felszereltsége

Megkezdődhet az új orvostechnikai és informatikai eszközök beszerzése abból a 180 millió forintból, amelynek 90 százalékát tavaly nyerte el a SZEI az Egészséges Budapestért Program pályázatán. A 10 százalékos önrészt biztosító önkormányzat az eljárások lezárásáról szóló döntést átruházta az állami Közbeszerzési Bizottságra.

Megszüntette az eddigi társulást a szentendrei és a pilisszentlászlói önkormányzat, és új megállapodást kötnek a Gondozási Központtal arról, hogy a városi intézmény szolgáltatásait azonos feltételekkel veheti igénybe mindkét fél. A Pest Megyei Kormányhivatal tavaly október előtti átfogó ellenőrzésének megállapításai alapján a térítési díjakról szóló rendeletben szabályozták a Gondozási Központban külön eljárás keretében biztosítható, illetve külön eljárás nélkül nyújtott ellátásokat.

Döntöttek arról is, hogy az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja idén 3 százalékkal nő. Nem változnak viszont a temetői díjak. 2019-ben az inflációval emelkedtek egyes tételek árai, idén az üzemeltető nem kezdeményezte a kegyeleti szolgáltatások díjainak módosítását.

Forrás: SzeVi.hu