2012. április 21., 11:07
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 12 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Elkezdődtek a hibajavítások a belváros rehabilitáció építkezésein. A közterületeken folyó munkák mellett az épületeken belül is dolgoznak, valamint készül az átemelő is a Bükkös pataknál, hogy ne okozzanak gondot a jövőben az özönvízszerű esők. A hibajavítási munkálatok végeztével lezárulhat a beruházás és megkezdődhet a műszaki átadás-átvétel folyamata. A projekt befejezésének végső határideje 2012. június 30.

Természetesen – mint ahogy minden ilyen volumenű beruházásnál – vannak vitatott hibák, melyekkel kapcsolatban még folynak az egyeztetések a kivitelezővel. Elkészültek a részletes hibalisták mind az épületekre, mind a közterületekre vonatkozóan. Alább részletek láthatók a közterületi hibalistából – nem szerepel benne a templomdombi támfallal és a tabakosok keresztje, a patakparti sétány és a MűvészetMalom körüli terület listája – a kivitelező válaszaival (dőlt betűkkel) és a hibajavítás tervezett ütemezésével:

Általános hibák

 • A burkolatokon jelentős felületű habarcsszennyezés található az összes projektelem tekintetében

A fugázáskor keletkezett habarcsfátyol a burkolat felületéről a használat során kopik le, véleményünk szerint nem hiba.

 • A fugázás minden elkészült felületen probléma, a fugaanyag károsodott, hiányos

 • A dekorbeton felületek csúszásmentesítése még nem kezdődött meg, gyakoriak rajtuk az élcsorbulások, a fugázás mindenhol kipereg

 

A megjelentek bejárták a tárgyi beruházás munkaterületét, és felmérték az elkészült munkák állapotát. A bejárás során az alábbi hiányosságokat tapasztalták:

 1. A Kucsera u. Bükkös part kereszteződésében lefektetett vízelnyelő rács körül az útburkolat nincs helyreállítva. A vízelvezetés még mindig Ø 110 mm-es cső, szemben a terven szereplő 160 mm-el.

Az útburkolatot helyreállítjuk: 2012.04.16 – 2012.04.20

 1. A Bükkös part- Kossuth utcai híd – Dumtsa u. közötti területen a kockakő burkolat fugázása nem megfelelő, kipereg. Ez érvényes a Jókai utcai burkolat fugázására is.

  Első ütem: 2012.04.17 – 2012.04.20 (Jókai u. lezárva)

  Második ütem: 2012.04.23 – 2012.04.26 (Bükkös híd lezárva)

 1. Az evangélikus templomnál a járdára való akadálymentes feljárást még javítani kell.

A terveknek megfelelő a kialakítás, a terveken nem szerepel teljes akadálymentesítés.

 1. Az 1. sz. látókő elhelyezése csúnya, nem illeszkedik a burkolatba, túl sok a betonozás a kő körül. Ez a megállapítás érvényes az összes látókő elhelyezésére.

Elkészült.

 1. Az evangélikus templom melletti pihenőterület térburkolása után, a burkolat melletti parkos rész sittes, le lett taposva, a helyreállítás hiányzik.

Elkészült.

 1. A Kossuth utcai hídnál a Kossuth utca és Paprikabíró utca felőli oldalon nagyon meredek a lejtés a járdában és hullámos is a burkolat, az akadálymentes közlekedésnek nem felel meg. Ugyanitt a burkolatcsere után a kilátszó híd mellvéd alja csúnya, eldolgozatlan. Ugyanitt rozsdás oszlopcsonk áll ki a burkolatból.

Az aszfaltburkolat hullámosságának és a mellvéd oldalfelületének javítása elkészült. Az oszlopcsonk visszavágása elkészült.

 1. A hídba beépített acél elemek rozsdásodnak, nincs az acél elemek felülete megfelelő védelemmel ellátva. A híd végeken a járda szegélykövének és az acél elemeknek a találkozása megoldatlan, balesetveszélyes.

A szegélykő és az acél elemek találkozásánál a csomópontot átalakítása 2012.04.26-án készül, az acél elem felületképzése elkészült

 1. A híd Duna felőli oldalán a járda aszfaltja több helyen szabályosan megrepedt, vagy a szabályosan kiképzett dilatációs hézag hiányzik, vagy aszfaltozási probléma merült fel.

Elkészült

 1. A Bükkös patak medrébe kivitelezett színpadi nézőtér elemei nem terv szerint készültek, az függőleges és vízszintes dekor beton elemek csak sarok érintőlegesen találkoznak, alattuk az előírt vasbeton hiányos.

2012.04.23-27.

 1. A Jókai utca elején elhelyezett víznyelőre az 1. pont megállapításai érvényesek. Ráadásul itt az út szélén levő iránytörés balesetveszélyes, igazítani kell rajta.

A szegélykövek vonalának iránytörés javítása elkészült.

Jókai utca víznyelő körüli útburkolat javítása 2012.04.17-2012.04.20

 1. A kihelyezett fix, forgalomterelő pollerek  anyaga mészkő, teli zárvánnyal üreggel, ezek nem alkalmasak kültéri felhasználásra.  A Dumtsa utca elején már kidöntöttek két darabot, az elhelyezésük és méretük felülvizsgálandó. Célszerűen a felső lapot és a felső kb 5 cm-es sávot kitölteném javítóanyaggal. (Még meg lehet csinálni mert nem koszolódott el túlzottan)

A pollerek a konszignációnak megfelelően, budakalászi mészkőből készültek, megrendelés előtt mintadarab került elfogadásra; beépítésük szintén a terveken meghatározott acél tüskékkel történt. A jelzett probléma nem kivitelezési, hanem használat közben keletkezett, kérjük javítását karbantartás keretében megoldani szíveskedjenek

 1. A Dumtsa u. 22. alatti épület Jókai utcai homlokzata mentén habarcsos a kockakő burkolat.

A burkolat takarítása 2012.04.20

 1. A Jókai utca 2. sz. alatti házra felszerelt falikar nem világít.

03.06-án küldött bejelentése után tájékoztattuk az ELMŰ-t a falikarral kapcsolatos problémáról.

 1. A Dumtsa utcai csobogó  dekor beton fala elrepedt. A telepített ülőpad dekor beton felülete tele van légbuborékos üregekkel, nem felel meg a látszóbeton követelményeinek.

2012.04.23-27.

 1. A Turinform kapu mellett és mindkét szinterezett virágtartónál burkolat megsűlyedt

Elkészült.

 1. Dumtsa u. 22. előtt a Dumtsa utcában meg kell emelni a gázcsap szekrény fedelét, a csatorna fedlapot, ki kell javítani a megsüllyedt kockakő burkolatot, és meg kell szüntetni a kockakő burkolat túlzott egyenetlenségét.

Elkészült

 1. A dekor beton felülete habarcsos, a fugázása pereg ki, nem megfelelő. Az elemek sarka letöredezett.

2012.04.23-27.

 1. A szinterezett lemez virágtartók festése lepattogzott

Elkészült

 1. Úgy a lerakott csatorna fedlapok, mint a Dumtsa utcai folyóka acél elemei rozsdásodnak!

Lásd gyártói válaszlevél

 1. Az ülőpad melletti nagykockakő burkolatban sok a kiálló kő él és sarok, botlás, és balesetveszélyes.

Konkrétabb meghatározás hiányában a felületet megvizsgáljuk, indokolt esetben a burkolatot javítjuk 2012.04.16-2012.04.20

 1. A Dumtsa u. 20. sz. előtt, a közép folyóka mellett a burkolat megsüllyedt.

Elkészült

 1. A Dumtsa utcában is gond van a kockakő burkolatok fugázásával, pereg ki a fugázó anyag.

2012.04.16-2012.04.20

 1. Az utcaburkolatba süllyeszthető dugaljak fedlapjaiból több helyen hiányzik a kockakő, a fugázáson is javítani kell.

Elkészült

 1. A kihelyezett virágtartók acéllemezeinek mázolása már válik le.

Elkészült

 1. Dumtsa Jenő 18. sz előtt is süllyedés tapasztalható.

Elkészült

 1. A Csokibolt előtti süllyesztés és dekor beton nem terv szerint készült. A kockakő burkolat és dekor beton találkozása nincs egy szintben, a találkozásnál a fuga túl széles,  javítani kell. A gödörben a folyókát nem lehet takarítani, rossz helyre került, mögötte üreg van, a függőleges fal nem ér le a padlóig. A dekor beton elemek sérültek, a lejtésük nem megfelelő a gödörben.

2012.04.23-27.

 1. A Dumtsa utca egy részén nem működik a térvilágítás, az ELMÜ jelzése szerint a csokibolt előtti részen kábelszakadás van. Pontos bemérés után valószínűleg bontani kell a dekor betont a helyreállítás érdekében.

A kábelszakadás tényéről bontás közben nem kaptunk értesítést, és a helyszínen sem tapasztaltuk, így azt sajnos kivitelezési hiba bejelentéseként értelmezni nem tudjuk. Az ELMŰ vizsgálata után –amennyiben szükséges- társaságunk szívesen segít a dekorbeton gyártójával felvenni a kapcsolatot, illetve ad árajánlatot a burkolat bontására és újbóli fektetésére

 1. A csokibolt épületének homlokzati helyreállítását be kell fejezni.(a térvilágítási helyreállítás után)

A térvilágítás helyreállításról folyamatban van az egyeztetés az ELMŰ-vel

 1. A Dumtsa u. – Batthyány u. találkozásánál az útburkolat csatlakozásánál feljöttek a burkolókövek, javítani kell, gondos tömörítéssel.

Elkészült

 1. A Dumtsa u. 12. sz. előtt a bejáratnál, a kábelfektetés után megsüllyedt a burkolat, helyre kell állítani.

Elkészült

 1. Ugyanitt az utcára kilógó pince aknájába befolyik a víz, egy rozsdás lemez takarja, mely könnyen felvehető, nem megnyugtató az állapot. Az akna szélén a burkolatot emelni kell illetve a függőereszt elfordítani.

A tervek nem rendelkeztek az említett aknáról, így a kivitelezés terv szerinti, hibaként a hiányzó fedlap nem értékelhető

 1. Dumtsa u. 5. sz. – az épület lábazatát helyre kell állítani, mely a burkolási munkák során sérült meg.

Elkészült

 1. A Barcsay múzeum bejáratánál ugyanaz a helyzet, mint a 28. pontban, illetve köztéri szemetes mellett is burkolatjavítás szükséges.

Elkészült

 1. A napernyő talpak elhelyezése elcsúszott, főleg a Lola fagyizó előtt nem megfelelő.

A napernyő talpak elhelyezése a kiviteli terveknek és a 11.08.05-én átadott fedvénytervnek megfelelő

 1. A Barcsay múzeum előtti dekor beton fugázása szintén kipereg, az egyik elem sarka letört.

2012.04.23-27.

 1. A dekor beton elemek nem alkalmasak kültéri járófelületnek. A gyakorlat bebizonyította, hogy nagyon csúszós a felületük, balesetveszélyesek. Ezzel kapcsolatban számos lakossági panasz érkezett. A felületüket csúszásmentesíteni szükséges.

A felület pontos kialakításának egyeztetése folyamatban van, a végleges minta és felületi struktúra elfogadása után tudjuk meghatározni a csúszásmentesítés időpontját.

 1. A Dumtsa Jenő utca és Péter-Pál utca kereszteződésében az egyik mészkő poller már félbetörött a nem megfelelő anyagminőség miatt.

Ld.: 11. pont

 1. Ugyanitt kialakult egy forgalomlassító küszöb, és a Péter-Pál utcában levő gödör vízelvezetése nem megoldott. Egy víznyelő kialakítása és annak a vízelvezetése szükséges.

Nem kivitelezési probléma

 1. Dumtsa – Batthány u csatlakozásának rampája középen javítandó

Elkészült

 1. A 3. számú látókő hiányzik.

Elkészült

 1. A Péter-Pál utcában levő Vajda Lajos stúdió előtti támfalra elhelyezett acél oszlopok már rozsdásodnak. Egy Tungsram- Schréder termék esetében ez megengedhetetlen!

A felületkezelés 2012.04.23-án készül

 1. A Vajda Lajos stúdió melletti sikátorból kivezető esővíz vezeték jelenleg a talajba vezeti  a csapadékvizet, áztatva az épület pincéjét.

Nem kivitelezői hiba

 1. A Dumtsa utcában, az OTP bank előtti nagykockakő burkolat nem megfelelő, túl nagyok a fugák. A kiskockakő burkolat is megsüllyedt.

Elkészült

 1. A Fő téren a karácsonyfa tartó mellett a térburkolat megsüllyedt.

Elkészült

 1. A Fő téren is kábelszakadás van.

A kábelszakadás tényéről bontás közben nem kaptunk értesítést, és a helyszínen sem tapasztaltuk, így azt sajnos kivitelezési hiba bejelentéseként értelmezni nem tudjuk.

 1. A Fő tér-Futó utca sarkán, az ajándékbolt felőli sarkon a kerékvető ki lett mozdítva a helyéről, helyre kell állítani.

A kerékvető állapota a kivitelezés megkezdése előtt készített állapotfelvételi fotókon látottakkal megegyező, kérjük azt karbantartás keretében szíveskedjenek javítani

 1. A Fő téren a  Futó utca vonalában levő akna fedlap kiáll a burkolatból.

Elkészült

 1. A Fő téren a Kmetty Múzeum előtt egy kockakő hiányzik, beton van helyette. A gázcsap szekrények fedlapjai – legalább két helyen – balesetveszélyesek.

A kockakövek pótlása elkészült. A gázcsap fedlapja hiányzik, ez nem kivitelezési probléma, maga a keret megfelelő szinten van

 1. A Fő tér és Városház tér találkozásánál az aszfalt burkolat helyreállítása helyett furcsa cakkokban betonoztak, annak felülete is lépésnyomokat visel. Ez a helyreállítás nem megfelelő. A járda melletti víznyelő eltömődött, ki kell takarítani.

Mindkét bejelentésre igaz, hogy nem a Belváros rehabilitációjához kapcsolódó probléma, hiszen a Városház téren lévő magánépítkezés munkaterülete volt

 1. A CIB bank előtt elhelyezett süllyedő poller körüli helyreállítás nem megfelelő. A CIB bank előtti térburkolat szintén nem megfelelő, 3-4 cm széles fugákkal rakták le a kockakövet.

A poller körüli burkolatot javítása elkészült

 1. A 6. sz. látókő rossz helyen van. Elhelyezése igénytelen.

A látókő elhelyezése a terveknek megfelelő, elhelyezésének  javítása elkészült

 1. A Fő téren  a K&H Bank előtt elhelyezett padok elhelyezése nem megfelelő, a középső kilóg a sorból.

A padok elhelyezése terv szerinti

 1. A fugázás, bár itt műgyantás fugázó anyaggal történt nem megfelelő. A kezdetben 5 cm. mélynek ígért, majd 3, később 2 cm mélységgel megfelelőnek mondott fugák több helyen 4-5 mm vastagok, és felfagytak.

2012.04.19-20.

 1. A Bogdányi utca elején a kockakő burkolat kilazult, jön fel, balesetveszélyes.

Elkészült

 1. A Szerb templom esővíz levezető csatornája az esővizet a talajba, a burkolat alá vezeti.

Elkészült

 1. Az egész utcában probléma van a fugázással, van ahol már kipergett a fugázó anyag és mély a rés a kockakövek között, van ahol most pereg ki, van ahol műgyantás fugázó anyagot alkalmaztak, ott összekenték a kockaköveket, a pár mm vastag fugázó anyag felfagyott és kézzel felszedhető, vagy feljön magától.

Elkészült

 1. A Centrum fagyizónál ki kell javítani a munkálatok alatt megsérült lábazatot.

2012.04.23-27.

 1. Ugyanitt a kialakult terasz korlátjának  rögzítése nem megfelelő, a rögzítések rozsdásak, az oldal rögzítés hiányzik. Jelen állapotban balesetveszélyes. A dekor beton itt is csúszik.

A korlát visszahegesztése elkészült, bár a helyszínen készült fotók alapján megállapítható, hogy nem kivitelezői hiba miatt vált el a korlát, hanem egyszerűen valaki levágta.

 1. Az Alkotmány utca elején sem sikerült a süllyedő poller elhelyezése utáni burkolat helyreállítás, egyenetlen. A fugázás sem megfelelő, az esővíz kimosta a kockakövek közül.

Elkészült

 1. A volt Ferenczy Múzeum bejáratának lépcsője eltörött javítása szükséges. A lépcső mellett egy kiálló dudor van az utcaburkolatban.

A múzeum bejárata nem volt munkaterület, javítása így nem feladatunk. A burkolatban lévő „dudor” az ELMŰ burkolat-visszajavítása.

 1. A Bogdányi utca Lázár cár tér felőli végénél a fix mészkő pollereket már kidöntötték.

Ld. 11. pont

 1. A Malom utca burkolata újra lett rakva, de a minősége nem megfelelő,  a felület gidres-gödrös, a kockakövek közötti fugák túl szélesek, nincs megfelelően tömörítve a felület, már kilazultak kockakövek. Hiányzik a Malom számára itt kijelölt mozgássérült parkoló vízszintes felülete, és a kijelölés. Az utca lejtése miatt csak habarcsos fugázás lehetséges.

A fugázási javítás elkészült.

 1. Művész étterem lábazata alatt végig hézag van víz befolyik a pincébe. Hiányzik a kifugázás.

A fugázási javítás elkészült.