2024. január 4., 16:33

A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal hatósági referensi munkakörbe munkatársat keres. Az álláspályázat benyújtásának határideje 2024.01.28.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 • A jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárás lefolytatása, ellenérdekű fél nyilatkozatának bekérése, felek által előterjesztett bizonyítékok mérlegelése, szükség szerint helyszíni szemle tartása, határozat előkészítése, végrehajtása, jogorvoslati kérelem esetén az iratanyag felterjesztése, kijelölés esetén az ehhez kapcsolódó feladatok ellátása.
 • A jegyző állatvédelmi hatósági jogkörébe tartozó állatvédelmi panaszok kivizsgálása, hatósági eljárások lefolytatása, helyszíni szemle tartása, határozat előkészítése, végrehajtása, az állattartás általános szabályainak ellenőrzése, kötelezés, kedvtelésből tartott állatok tartási szabályainak ellenőrzése, kötelezés, állatvédelmi bírság kiszabása.
 • Ügyfélfogadás során az ügyfelek tájékoztatása jogaikról, kötelezettségeikről.
 • Ebösszeírással kapcsolatos feladatok elvégzése. Méhészeti nyilvántartás vezetése.
 • A belterületi kárt okozó vadak elejtési tevékenységének koordinálása, külterületi vadkár esetén
 • szakértő kirendelése, a vadászokkal és a rendőrséggel kapcsolattartás.

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

 • Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Szentendre

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

 • Próbaidő: 6 hónap.
 • Heti 1 nap home office, amelyhez a technikai feltételek (laptop, telefon) biztosítottak.
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzat, illetve a helyi költségvetési rendelet 63 000,- Ft-os illetményalapot megállapító rendelkezései az irányadók (a későbbiekben ettől eltérhet).

Feltételek, előnyök:
Pályázati feltételek: Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), vagy felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi szakképzettség; vagy más területen szerzett végzettség és közszolgálati, jogi szakképesítés
 • Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 3

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés: Közszolgálati végzettség, közigazgatási vizsga

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 melléklete alapján
 • Adatkezelési nyilatkozat
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.01.28. 23:55

A pályázat elbírálásának módja:

 • A pályázat benyújtásának módja: Szili Mónika részére az allas@ph.szentendre.hu e-mail címen keresztül. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.01.31. 16:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kozszolgallas.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.02.01.