2013. szeptember 26., 14:59
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 11 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület szervezésében új ismeretterjesztő előadássorozat indul Szentendrén, a V8 Uszoda konferenciatermében.

A 2011-től működő Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület több fontos társadalmi célt tűzött ki maga elé: magyar katonasírok és hadi emlékhelyek felkutatása, rendbetétele, gondozása; síremlékek, emlékművek emelése, karbantartása; hadiesemények során eltűnt személyek felkutatása; hadiesemények helyszíneinek történeti és helyi kutatása, a kapcsolódó ismeretek terjesztése, a tevékenység bemutatása; a működés területén kulturális rendezvények, helytörténeti-hadtörténeti kiállítások, találkozók, ifjúsági táborok szervezése; a történelmi Magyarország területén a történelemre épülő idegenforgalmi fejlesztések előmozdítása; együttműködés a hazai és nemzetközi intézményesített és önszerveződő hadisírgondozó, kulturális és hagyományőrző szervezetekkel; nyomtatott és elektronikus kiadványok szerkesztése, kiadása.
Annak ellenére, hogy Bácskában is folytattak már kutatásokat, az Egyesület fő tevékenysége Kárpátaljára irányul. 2006 óta, mint baráti társaság, 2012 óta pedig már mint civilszervezet, a Tarac és a Tisza folyók völgyében térképezi fel a magyar katonasírokat, hogy ezek beazonosításra kerüljenek, állapotuk ne romoljon tovább. A kutatások során a tagok Kerekhegy (Okrugla), Taracköz (Tereszva), Kökényes (Ternove), Aknaszlatina (Solotvino), Rahó (Rahiv), Tiszabogdány (Bogdan), Tiszaborkút (Kvaszi) és Kőrösmező településeken, valamint a környékükön eltemetett II. világháborús, és részben I. világháborús honvédek sírjait azonosították be, Taracközben, Tiszaborkúton és Kőrösmezőn pedig megkezdték az ott lévő temetők katonai parcelláinak rendbetételét. Az elmúlt hét év során igen jó kapcsolatot alakítottak ki a helyiekkel, ezen belül pedig a szórvány magyarsággal.
Az Egyesület 2013-tól már a Honvédelmi Minisztériummal együttműködve és annak megbízásából – a tárca ez irányú tevékenységének részbeni átvállalásával – végzi Kárpátalja técsői és rahói járásaiban, továbbá az egykori Galícia (Ukrajna – Ivano-Frankivszi terület) egyes részeiben a magyar katonai sírok felkutatását.
A szentendrei székhelyű szervezetnek jelenleg tizenöt tagja van, elnöke Hangácsi István nyugállományú honvéd mérnök alezredes.

HADTÖRTÉNETI ESTÉK a Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközpontban

A rendezvények 18.00 óraikor kezdődnek, bárki által látogathatóak és ingyenesek.
Szeptember 26. csütörtök, 18.00
A Don-kanyar. Hatos Gyula – Kele Andor – Debreceni Mihály „Ott a messzi Donnál…” c. 50 perces dokumentumfilmjének vetítése, beszélgetés az alkotókkal. Meghívott vendégek: Illésfalvi Péter hadtörténész, dr. Lippai Péter honvéd ezredes.

Október 24. csütörtök, 18.00
Az Árpád vonal. Dr. Szabó József János hadtörténész előadása.

November 28. csütörtök, 18.00
Budapest ostroma 1944-45. Dr. Ungvári Krisztián történész előadása.

Január 23. csütörtök, 18.00
Magyar hadifoglyok a II. világháborúban és azt követően. Dr. Bognár Zalán történész előadása.

Február 27. csütörtök, 18.00
Doberdó. „Akik jártak Doberdónál” c. 50 perces dokumentumfilm vetítése, beszélgetés az alkotókkal. Meghívott vendégek: Pintér Tamás történész, Rózsafi János és Stencinger Norbert kutatók, Kele Andor operatőr.