2020. március 1., 07:59

Március 2-től előreláthatólag május 15-ig ellenőrzést tart a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. a csatornahálózaton, melynek során füstöléses eljárással az ingatlanokon belüli csapadékvíz elhelyezés szabályszerűségét vizsgálják. Az ellenőrzés célja a csapadékvíz közcsatornába történő illegális bevezetésének felderítése, a város egyes területein előforduló szennyvíz kiöntések, és az ebből adódó problémák jelentős mértékű csökkentése, illetve megszüntetése.

A munkálatok a fenti időszakban hétfőtől péntekig 8:00-16:00 között zajlanak. A füstgenerátor miatt a munkálatok kisebb zaj- és füsthatással továbbá eseti jelleggel rövid ideig tartó forgalomkorlátozással járnak.

Az alkalmazott füstadalék nem tartalmaz veszélyesnek minősülő anyagot, vagy a koncentrációja nem éri el a vonatkozó jogszabályban meghatározott mértéket. A keveréknek nincs egyéb ismert egészség- vagy környezetkárosító hatása. A FÜSTFOLYADÉKRÓL BŐVEBBEN EZEN A LINKEN OLVASHAT.

A füstöléses eljáráskor digitális, helymeghatározásra alkalmas fénykép készül azokról az ingatlanokról, amelyek csapadékvíz bevezetését a szennyvízcsatornába az eljárás igazolja. Erről azon ingatlanok tulajdonosai, akik az eljárás alkalmával nem tartózkodnak az ingatlanukon hivatalos értesítést kapnak, melyben felszólítják az illegális bekötés megszűntetésére.

Az eljárás alkalmával az ingatlanukon tartózkodó ingatlan tulajdonosokkal, vagy meghatalmazottjukkal a helyszínen megtörténik a jegyzőkönyv felvétele. Az eljárás eredményeként feltárt hivatalos csatornabekötéssel nem rendelkező illegális csatornarákötés is rögzítésre kerül a jegyzőkönyv felvétele során. A jegyzőkönyvben az ellenőrzést végzők rögzítik az ingatlan tulajdonos, vagy írásbeli meghatalmazottja közreműködésével a fogyasztási helyre vonatkozó fontosabb adatokat és az ellenőrzés megállapításait, amelyeket a jegyzőkönyvhöz csatolt fényképpel is dokumentálnak.

Amennyiben az ellenőrzés során szennyvízcsatornába történő csapadékvíz bevezetést állapítanak meg, úgy DMRV ZRT. az alábbiak szerint fog eljárni: a helyszínen jegyzőkönyvet vesz fel, majd felszólítást küld a jogellenes állapot megszüntetésére. A felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül, ha megtörténik az illegális rákötés megszüntetése, és ezt a felhasználó a társaság felé bejelenti, akkor annak visszaellenőrzését követően az ügyet lezárják. Amennyiben a szabálytalan állapotot 30 napon belül nem szünteti meg, illetve a felszólító levélre nem reagál, úgy ismételt visszaellenőrzést követően kötbér kivetésére kerül sor. (50.000.- Ft) Az előzőekben ismertetett eljárás addig ismétlődik, amíg a jogellenes állapot megszűntetésre nem kerül.

A helyszíni ellenőrzéskor a fogyasztót semminemű költség nem terheli!

Kérjük Önöket, hogy a lakásokban a bűzzárak (szifonok) feltöltött állapotáról, működőképességéről gondoskodni szíveskedjenek!

A kép forrása: www.budakalasz.hu

« 2023. szeptember » loading...
h K s c p s v
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
pén 22

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
pén 22

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.
pén 22

Mozdulj, Szentendre!

szeptember 2. - szeptember 30.