2015. július 16., 07:56
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 9 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Lakossági fórumot tartottak július 9-én a Városháza dísztermében a Duna-korzó komplex építészeti és tájrendezési átalakítási terveinek és a hozzá kapcsolódó forgalomtechnikai változások megvitatására, Farkas László közlekedési mérnök (FŐMTERV), Dajka Péter építész (Puhl és Dajka Építész Iroda), Aba Lehel főépítész, Petricskó Zoltán alpolgármester és Pintér Ádám közlekedési tanácsnok részvételével.
forum1-399x299

A fórum elején dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester ismertette a több évre visszanyúló előzményeket. A folyamat egy ötletpályázattal indult 2005-ben, amelynek eredményeképpen dolgoztak ki terveket a Duna-korzó töltés nélküli átépítésére, melyet sokan támogattak, de talán még többen elleneztek. Végül az eredmény mindenkit meggyőzött, mert a mobilgát 2013-ban kitűnőre vizsgázott. A korzó átépítése viszont még nem fejeződött be: a teljes átalakítás, a szépészeti feladatok elvégzése még hátravan. A városvezetés bízik abban, hogy sikerül állami forrást szerezni a korzó rehabilitációjára, melynek célja a korzó turisztika vonzerejének növelése egy olyan közösségi tér kialakításával, amely korszerűsége és modernsége mellett jól illik Szentendre sajátos hangulatához, s amelyre méltán lehetünk büszkék az idelátogatók előtt is.

Prezentációk

Farkas László előadásában elmondta, hogy a 2005-ös tervezési koncepció célja az volt, hogy szorosabb legyen a város és a Duna közötti kapcsolat, a Dunára való rálátást ne akadályozza a töltés. A 2007-ben meghirdetett tervpályázatot a Puhl és Dajka Építész iroda nyerte meg, az ő terveik alapján készült el a mobilgátas kialakítás. 2009-ben alakították ki a jelenleg is érvényben lévő belvárosi közlekedési rendet, amely már a Duna megnyitására lett integrálva.

A cél, hogy a korzó valóban korzó legyen, tehát a gyalogosok vegyék birtokba (az autók a korzó két végén, a Bolgár és a Rév utcánál tudnak parkolni). Ez a változás összhangban van a 2015-ös integrált településfejlesztési stratégia és a településfejlesztési koncepció tervezetével, amelyek határozottan kiállnak az óváros gyalogos területté alakítása és a járműforgalom kitiltása mellett. A korzón természetesen vezetne egy út, melyet a kommunális járművek, az engedéllyel rendelkezők használhatnak. A tervek szerint az EuroVelo kerékpárút is áthalad majd a korzón, de a gyalogosoktól elkülönítve.

Dajka Péter elmondta, hogy a korzó a Jókai és a Rév utca között teljes felületen építészeti rendezés alá kerül, az átalakítás érinti a burkolat, a növények, a kiülők, a szobrok, csobogók megtervezését. A tervekben nincsenek ún. attrakciók, mert a két fő attrakció – a belváros és a Duna – adott, ezért a meglévő adottságokat szeretnék kiemelni, élvezhetőbbé tenni.

A koncepció fontos része, hogy a Dunára merőleges utcák teljesen lefutnak a vízig, amit majd a burkolat is jelez. Sok pihenőöblöt, épített padsort terveztek, mellyel a korzó régi hangulatát szeretnék visszacsempészni. A Lázár cár térre terméskő burkolatot, a sétányra rusztikusabb térkőburkolatot terveztek. A fasor már a tervek szerint lett elültetve, a későbbiekben szakszerű nyírással ernyős koronát alakítanak ki.

A lakosok kérdései

Egy felvetés szerint évről évre nőnek a parkolási gondok, melyre parkolóház megépítése lenne a megoldás. Elhangzott, hogy hiba a korzót teljesen elzárni a forgalomtól. Egy másik hozzászóló szerint a jelenlegi belvárosi közlekedés rossz, mert csak nagy kerülővel lehet a 11-esre kijutni. Volt, aki elementáris igényként jelölte meg, hogy a Duna megközelíthető legyen. Javasolta a kenusok számára kikötőhely létesítését, esetleg víziszínpad, vízimalom felállítását. Szerinte a Lázár cár tér az ortodox valláshoz kötődik, ezért javasolta, hogy oda – számukra szakrális – tölgyfákat ültessenek. Végül szót emelt az ún. Gomba fennmaradása érdekében, amely bár szerinte sem illik a területbe, de a közösség befogadta, megkedvelte.

A tervezők válaszai

A tervezők is egyetértettek abban, hogy a végső megoldás a parkolóház építése lenne, de ez egyelőre távlati terv. Szerintük értékesebbe válik a korzó, ha sétálóutca lesz. Aba Lehel főépítész elmondta, hogy elsősorban a város arculatáról van szó, ami alapvetően meghatározza az identitását. A minőségi átalakítás következtében és a Korzó változatos térhasználatának köszönhetően komoly felértékelődés következhet be, ami a szolgáltatások, üzletek színvonalát is tovább emelheti. Dajka Péter elmondta, hogy a beruházás teljes, előre kalkulált bekerülési költsége 1,3 milliárd forint. A belvárosi két kikötőhely használati joga a Maharté, ezért a város csak abban az esetben tud oda bármit is tervezni, ha a jelenlegi tulajdonos az egyikről lemond.

A fórumon szóba került még a Bogdányi utcai csapadékvíz elvezetése is. Petricskó Zoltán elmondta, hogy a tanulmánytervek már elkészültek, jelenleg is folynak a tárgyalások a DMRV-vel, és a belvárosi vízelvezetést a korzó fejlesztésétől függetlenül szeretnék megvalósítani.