2017. március 13., 11:48

Szigetmonostor Község Önkormányzata pályázatot hirdet települési főépítész munkakör megbízási szerződés keretében történő betöltésére

A megbízási szerződés időtartama:

Határozatlan idejű szerződés

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

2015 Szigetmonostor, Fő u. 26.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A főépítészeti tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 10. §-ban foglaltak szerint.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Egyetem, építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség; településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékű végzettség,
• Főépítészi vizsga vagy az az alóli mentesülés, vagy főépítészi vizsga nélkül, tekintettel a főépítészeti tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdésére, hogy a főépítészi feladatkör főépítészi vizsga nélkül legfeljebb a jogviszony kezdetétől számított hat hónapig látható el
• Legalább 5 éves szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• részletes szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget, szakképzettséget és szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok
• főépítészi vizsga meglétét igazoló okirat másolata vagy a vizsga alóli mentesülésre vonatkozó okirat, vagy annak vállalására vonatkozó nyilatkozat, hogy a foglalkoztatásra irányuló jogviszony kezdetétől számított 6 hónapon belül főépítészi vizsgát tesz
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

Megbízási díj: Megállapodás szerint.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. május 2.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31. (péntek) 12.00 óra

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Zsolt polgármester nyújt, a 06-70-70-456-9479, a 06-26-393-512 (108.mellék), valamint a 06-26-593-064 (108. mellék) telefonszámokon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen, a megjelölt határidőre történő beérkezéssel, Szigetmonostor Község Önkormányzatának Polgármestere részére történő megküldésével (2015 Szigetmonostor, Fő u. 26.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 304-2/2017., valamint a munkakör megnevezését: Szigetmonostor települési főépítész.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok – tartalmi és formai – szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.szigetmonostor.hu: 2017. március 8.
községi hirdetők: 2017. március 8.
Szigetmonostor, 2017. március 8.
Molnár Zsolt
polgármester

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
hét 04

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
hét 04

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.