2017. december 12., 17:17
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 7 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Filmforgatás lesz a belvárosban 2017. december 12-13. között. A Pr Filmszervíz Kft. második alkalommal jelentkezett forgatási igénnyel városunkban, mert a National Geographic Picasso életéről szóló Génius című antológiasorozatának második részét forgatják.

A filmezés közterület-használatát a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mtv.) és a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló 302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet szabályozza többek között. A jogszabályok megtalálhatók a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. Filmforgatási Helyszínek Irodájának honlapján: http://www.locationoffice.hu/

A közterület-használatára a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. hatósági szerződésben állapodik meg a filmes céggel. A hatósági szerződés a települési képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé. Azonban, ha az önkormányzat határidőben (haladéktalanul, vagy egyeztetés esetén a következő munkanapon) nem ad választ, akkor a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni, és a filmezés megtartható. A közterület-használat díját a törvény állapítja meg.

A szerződés és a kérelemben megküldött anyagok nem tartalmazzák azokat a fontos részleteket, amelyek a helyben élők, kereskedők, közlekedők életét jelentősen érinthetik, és elegendő idő sem állt rendelkezésre ezek alapos egyeztetésére. A Képviselő-testület figyelembe vette a lakók és kereskedők ellenérzését is az utóbbi időben megszaporodó, és a lakóknak több alkalommal is gondot okozó filmezésekkel szemben (közlekedés, zaj-, fényhatások), novemberben a helyi közterület-használati rendeletet úgy módosította, hogy a belvárosban nem hagyható jóvá filmforgatás céljára történő közterület-használat, mely közterület kizárólagos használatú lezárásával jár. Különös méltánylást érdemlő esetben a tilalom alól a Kulturális és Turisztikai Bizottság adhat felmentést.

Különös méltánylást érdemlő eset lehet, amennyiben a kérelmező előzetesen írásban megegyezik a lezárással érintett ingatlanok használóival, továbbá amennyiben a filmforgatás jelentős közérdeket szolgál, vagy kiemelkedő jelentőségű film forgatása céljából kérik a jóváhagyást.

A Pr Filmszervíz Kft. második alkalommal jelentkezett forgatási igénnyel városunkban. Egyes forgatási helyszíneken nemcsak közterületeinken, hanem épületeken belül is zajlik filmfelvétel, és az épületből kifelé látható az utca egy-egy részlete. A Kulturális és Turisztikai Bizottság döntése alapján a szerződéskötéshez az önkormányzat a hozzájárulást megküldte.

A filmezés során a közútkezelői és a szerződésben foglalt feltételeket be kell tartania. A forgatással érintett terület lakosságát szórólapokkal tájékoztatni kell 36 órával a forgatás előtt, és az érintett területen található kereskedők írásos hozzájárulását a forgatás megkezdése előtt az Önkormányzat részére be kell nyújtani.

A Péter-Pál utca, az Igatovity Jakov utca forgalmát 3-5 percre meg lehet állítani. A Péter-Pál utcából a Kucsera Ferenc utca felé biztosítani kell a gépjármű forgalmat. A Kanonok utcában a filmes darus jármű mellett fél pályán biztosítani kell a gépjármű forgalmat.  Kérjük a gépjárművezetők türelmét és fokozott figyelmét a balesetek elkerülése érdekében!

 

A filmesek a fizető parkolók egy részét is használják:

2017. XII. 9.- 16. között: Péter Pál utca, Jakov I. utca és Kucsera Ferenc utca közötti szakaszán található 4 darab fizető parkolóhely.

XII. 9-10-én,  valamint  2017. XII. 14-16. között: Kucsera Ferenc utca, Péter Pál utcai kereszteződésétől számított 4 darab fizető parkolóhely

XII. 10-12. között: Bajcsy Zs. utcában 4 darab parkolóhely, a Kanonok utcában 7 darab parkolóhely.

XII. 11- 13. között: Kucsera Ferenc utcában található fizető parkolóhelyek.

XII. 11-14. között: Duna-korzóról nyíló Parkoló Paletta egész területe és a Martinovics utcában az Arzén utca és Pásztor köz között található fizető parkoló

 

Kérjük a lakosság szíves türelmét és együttműködésüket a forgatás ideje alatt!

 

 

Szentendre Város Önkormányzata