2015. március 6., 08:26
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 9 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzatnak – a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó – helyi rendelete megalkotása előtt a bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviseleti szervezetének véleményét ki kell kérnie. A rendelet-tervezetről a helyben szokásos módon hirdetményt kell közzétenni, amelyben határidő kitűzésével fel kell hívni az érdekképviseleteket véleményük közlésére.

Ezúton hívjuk fel a T. Érdekképviseleti Szervezetek figyelmét, hogy Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i testületi ülésén tárgyalja az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről 2/2011. (I.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetét, melyet ezúton teszünk közzé, és kérjük, hogy véleményüket legkésőbb 2015. március 9-ig írásban közöljék.
Szentendre, 2015. március 3.

dr. Gerendás Gábor
jegyző