2018. január 18., 12:00
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 6 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Közös érdekünk, hogy a településünkkel határos, fokozottan látogatott erdőterületek tiszták legyenek, közjóléti berendezései megfelelő szolgáltatást nyújtsanak, a belterületek ne jelentsenek vonzást a vadon élő állatok számára. 

Illegális hulladék

Egyre növekvő mértékű a lakossági hulladék elhelyezése a lakott területek melletti erdőkben. A Pilisi Parkerdő évente több mint 10 000 m³-nyi hulladék elszállítását végzi önerőből, 50-60 millió forint költséggel. Az erdészeti szakemberek kérik a lakosság tudatosabb közösségi magatartását!

 

Zöldhulladék

A kertes házaknál keletkező zöldhulladék is jelentős hányadban az erdőterületeken helyezi el a lakosság, melyet a Parkerdő munkatársai szállíttatnak el lehetőségeik szerint. Sokan úgy gondolják, a természetben lebomló anyagokat nyugodtan elhelyezhetik az erdőkben, utak szélén, holott a zöldhulladék elhelyezése éppúgy illegális és büntetést von maga után, mint a kommunális hulladék lerakása. A zöldhulladék lerakása komoly veszélyt jelent az erdőkre, gyepterületekre, mert nyáron fokozottan tűzveszélyes, illetve jelentős természetvédelmi kockázatot is jelent. A zöldhulladék lerakása elősegíti az ún. inváziós növényfajok – bálványfa, parlagfű, japán keserűfű – terjedését, melyek az őshonos fajok rovására terjeszkednek, visszaszorításuk nagy erőfeszítést igényel.

 

Fakitermelések

Az éves fakitermelés munkafolyamata időben hosszan elnyúló tevékenység. A ledöntött törzsek és a koronarész feldolgozása után meg kell szervezni a faanyag elszállítását az időjárás függvényében. A munkák során elkerülhetetlen, hogy az igénybevett utakon sáros nyomok keletkeznek. Az úthibák javítására a fakitermelés fázisainak befejezése után kerülhet sor, jellemzően a tavaszi időszakban, illetve száraz útviszonyok esetén. A Pilisi Parkerdő kéri az erdőlátogatók, kirándulók megértését és türelmét a fakitermeléssel érintett erdőterületeken!

 

Belterületi vaddisznók

A Pilis Parkerdő éves szinten több bejelentést kap a belterületeken kertekbe bejáró vaddisznókról. A jelenség az erdőkkel határos területeken fordul elő leggyakrabban, ahol az elmúlt évtizedekhez képest sok a felhagyott kert, telek, járatlan bozótosok vannak, vagy a kerítések elhanyagoltak. Ezek, illetve az előzőekben említett hulladék-elhelyezési problémák miatt a belterületek egyre vonzóbbak a vadállatok számára.

A Pilisi Parkerdő Zrt. egész éven át folyamatos etetéssel igyekszik a vaddisznót az erdők belsőbb, lakott területektől távol eső részein tartani. Az etetés mellett folyamatos itatást is végeznek, továbbá dagonyázó helyeket üzemeltetnek.

A vaddisznó befogása bonyolult szakmai feladat, amely előkészítést igényel. A Pilisi Parkerdő Zrt. egész évben folyamatosan végez vaddisznó befogást az arra alkalmas erdőterületeken.

A lakosságnak a lakott területen előforduló vaddisznók visszaszorításában az ingatlanokat határoló kerítések vadbiztossá tételével, az elhanyagolt telkeken, illetve közterületen lévő bozótosok felszámolásával, elhanyagolt, gazdátlan területek lekaszálásával, ideiglenes és állandó etetési tevékenység megszüntetésével, a zöld hulladék szakszerű kezelésével tudnak segíteni.

Külterületeken a vaddisznó létszámapasztásának mértékét a vadászati hatóság határozza meg, illetve annak elvégzését ellenőrzi. A települések közigazgatási belterülete nem képezi részét a vadászterületnek, ezért lakott területen a vadgazdálkodónak nincs jogosultsága vadászati tevékenység végzésére. A jelenlegi szabályozás a település belterületén történő vad elejtéséhez a szükséges engedélyt a területileg illetékes rendőrhatóság jogosult kiállítani.

A legproblémásabb területek önkormányzatai mérlegelve a kialakult helyzetet, mezőőrt, vagy állatok befogására specializálódott vállalkozót alkalmaznak, aki rendelkezik a rendőrség által kiadott engedéllyel, így a fegyverét is használhatja a település közigazgatási belterületén.

 

Belterületi rókák

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felhívása szerint, amennyiben olyan rókát vagy vadállatot látnak, amely hagyja magát néhány lépésre megközelíteni vagy támadó magatartást mutat, a helyileg illetékes állategészségügyi hatóságnál, illetve a NÉBIH zöldszámán +36 80 263 244 tehetik meg a szükséges bejelentést.