2022. február 11., 13:11
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 2 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Akár életet is menthet az izolációs fólia, amely az időjárás szélsőséges hőhatásaitól óvja meg az embert, hőségben a túlhevüléstől, hidegben a kihűléstől. A MagNet Bank felajánlásának köszönhetően a Magyar Vöröskereszt szentendrei Utcai Gondozó Szolgálata 200 izolációs fóliát vehetett át a napokban. 

Az utcán élő hajléktalanok ellátását, gondozását Szentendre, Budakalász és Pomáz területén a Magyar Vöröskereszt szentendrei Utcai Gondozó Szolgálat végzi. Munkájukhoz komoly segítséget jelent a Magnet Magyar Közösségi Bank adománya, a kétszáz izolációs fólia.

A kétoldalas műanyag hőszigetelő fólia véd a hidegtől, melegtől, széltől, nedvességtől, megakadályozza a test esetleges túlhevülését vagy kihűlését, extrém esetben akár életet is menthet. Az arany színű réteg kívül használva a kihűlés ellen, míg az ezüst színű réteg kívül használva a túlmelegedés ellen nyújt védelmet. A fólia alapfelszerelés az elsősegélynyújtó csomagokban, a szakmai mentési készletben, az utcai gondozó szolgálatok autóiban, de számos más, segítő területen is használják.

Az emberek alapvetően az évszaknak megfelelően öltöznek, lakóhelyük kellő biztonságot nyújt számukra, étel- és folyadékfogyasztásuk biztosított. A hajléktalanok azonban szinte az egész napot, gyakran az éjszakákat is rossz körülmények között töltik. Öltözékük hiányos, étkezésük és folyadékellátásuk nem megfelelő minőségű, mennyiségű. Többen szenvedélybetegek, megromlott egészségi és mentális állapotuk miatt fokozottan kitettek a változó időjárási körülményeknek – vázolja a helyzetet Tóth Piroska intézményvezető, a Magyar Vöröskereszt szentendrei Utcai Gondozó Szolgálatának munkatársa. Mint mondja, a Szolgálat biztosítja a megelőzéshez használt védőfelszereléseket hajléktalan klienseik részére mind a megelőzési, mind az aktív időszakban, valamint a „Vörös kód” érvényessége alatt. A takaró, a melegen tartó izolációs fólia, a védőital, a meleg ruha a Pest megyei Szervezet által biztosítva folyamatosan a rászorulók rendelkezésére áll.

Az időjárási viszonyok változása bárkire nézve veszélyeket rejthet

A szakember arra figyelmeztet, hogy az időjárási viszonyok változása, a hideg és meleg bárkire nézve veszélyeket rejthet, amelyekre időben fel kell készülni. A „Vörös kód” az Emberi Erőforrások Minisztériumának felhívására minden év telén a -10 Celsius fok, vagy annál alacsonyabb hőmérséklet, illetve nyáron a +27 Celsius fok, vagy a feletti, több napon át mért átlaghőmérséklet alapján kerül kiadásra.

Az ellátási területeinkre kiadott figyelmeztetés időtartama alatt, ahogy az ellátási rendszer más tagjai, vöröskeresztesként mi is óvjuk az utcán tartózkodókat és hajléktalanokat az életet és testi épséget veszélyeztető helyzetektől – fogalmaz az intézményvezető. Ebben az időszakban még fokozottabban ellenőrizzük területeinket – teszi hozzá. Az adományként átvett 200 darab izolációs fólia ebben a folyamatos védelmi biztosításban jelent nagy segítséget. Használatával az időjárási tényezők emberi szervezetre gyakorolt negatív hatásai kivédhetők, használata életmentő jelentőséggel bír. A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete nevében köszönöm a felajánlott adományt, amelyet a helyi és megyei Utcai Gondozó Szolgálatok használnak a kliens és lakossági ellátások során.

Zsebben elfér és életet menthet

A felajánlás a bank beruházási és üzemeltetési vezetőjének, Vidák Zoltánnak a kezdeményezése, aki jártában-keltében úgy tapasztalta, Szentendrén is vannak, akik hasznát vennék a védőeszköznek. A MagNet Bank fiókjaiban bárki által hozzáférhető a zsebre rakható, kicsire hajtogatott izolációs fólia; arra biztatják az ügyfeleket, hogy vigyenek magukkal belőle, és adják át az útjukba kerülő rászorulóknak. Mint Vidák Zoltán elmondta, maga is mindig tart az autóban egyet-egyet, hogy kéznél legyen, ha valakinek szüksége van rá. A Lang András képviselő közvetítésével célba ért kezdeményezés nyomán a Szentendrén és környékén dolgozó Utcai Gondozó Szolgálat révén még több rászorulóhoz jut el az izolációs fólia.

A Szolgálat feladata az ellátatlan, az utcán életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban krízishelyzetben, életmentés, megelőzés, integrálás céljából. Oly módon, hogy önállóságuk tiszteletben tartásával emberhez méltó környezetben élhessenek, legyen lehetőségük önerőből visszakerülni a társadalomba.

A szolgáltatás részeként jogszabályban is előírt tevékenységek a tanácsadás, esetkezelés, gondozás, szállítás, megkeresés. Kiemelt feladat olyan hajléktalan emberek és csoportok felkutatása, gondozása, akik lakhatásukat pl. romos, elhagyatott épületekben, nehezen megközelíthető területeken oldják meg, illetve még éjszakáikat is közterületen töltik. Ők jellemzően bizalmatlanok a szakellátás intézményrendszerével szemben.

Irodai szolgáltatások hajléktalanoknak – kedden és pénteken

A Szolgálat  irodájában keddi és pénteki napokon ügyfélfogadást biztosít hajléktalanok, valamint a hozzájuk forduló lakosság részére. Az iroda szolgáltatásai: iratpótlás, segítő beszélgetés, társadalombiztosítási és ellátási kérelmek, tanácsadás, adat- és ellátotti jogvédelem, szállás, férőhely ügyintézés, munkahely keresés, adománygyűjtés és -osztás, pandémiával összefüggő oltásszervezés, védőfelszerelés biztosítása, postai, szociális ügyintézés, térítésmentes jogorvoslati segítség elérése, bejelentések fogadása.

Esetkezeléseink során törekszünk a kliens igényének megfelelően segíteni a hajléktalan létből történő kiemelkedésben, szállás, munkahely felkutatással, orvosi segítség szervezésével. Lehetőségünk van bevonni őket rehabilitációs alkohol- és drogelvonó szolgáltatásokba, vagy támogatott lakhatási programokba, amelyek lehetőséget biztosítanak az önálló életvitel megteremtésére – mondja Tóth Piroska intézményvezető. Sajnos nem minden kliens együttműködő, sokszor, kedvezőtlen esetben, a döntésükkel szemben tehetetlenek vagyunk. Az Utcai Gondozó Szolgálat nem hatóság, a szolgáltatást a hajléktalan ember elutasíthatja. Ezekben az esetekben is – nem tolakodóan – figyelemmel kísérjük a hajléktalan személy felbukkanási helyeit, biztosítva a segítő szándékot a későbbiekben.

A Szolgálat nyomon követi kliensei aktuális egészségi állapotát, és kapcsolatban áll a körzetben dolgozó orvosokkal, valamint a hajléktalanszálló orvosával. A kliens számára előírt orvosi ellenőrzésekre, kontrollokra előjegyzési időpontot kérnek, ezzel is biztosítva a tényleges orvoslátogatást, annak megvalósulását pedig ellenőrzik. Látás- illetve mozgáskorlátozottak részére rendszeres szállítást és kíséretet biztosítanak.

Sajnálatos tény, hogy a hajléktalanok megromlott egészségi állapota miatt egyre több plusz feladat hárul az utcai szociális munkásokra. A kliensek egészségi állapotromlása nem egy alkalommal már együtt jár valamilyen ápolási ellátási igénnyel is. Ilyenkor a Szolgálat munkatársai igyekeznek megfelelő ellátó intézményt felkutatni. Az elhelyezést gyakran több hónapos várakozás előzi meg, de külön előírt orvosi vizsgálatok is nehezítik a továbblépést. Önálló jövedelem hiányában még nehezebb a helyzet, például a gyógyszer kiváltása is probléma.

Járványügyi védekezés az utcán

Az Utcai Gondozó Szolgálat területbejárása során a kliensek részére rendszeresen ad át adományként készétel konzervet, ruházatot, illetve járványügyi védőfelszerelést.

A Szolgálat alapvető feladatai közé tartozik a járványügyi védekezés: a hatóságokkal együttműködve közel két éve segítik a mintavételezést a diszpécser szolgálatokban, illetve a PCR mintavételi szűrőegységeknél, önkéntesekkel és kollégákkal karöltve.

A szentendrei hajléktalanszállón lakók az intézmény szolgáltatásaként higiénés lehetőségeket, okmány ügyintézést, egészségügyi ellátási jogosultságot, ruházat biztosítását, napi háromszori étkezést kapnak. A szálló és a szolgálat közös teammunkában végzi a gondozottak ellátását, akik éjszaka az intézményben, napközben általában az utcán tartózkodnak.

A szakemberek tapasztalatai szerint a városban élő hajléktalanokat a helyi lakosság is napi rendszerességgel segíti adományokkal (élelmiszer, főtt étel, pénz formájában). Ehhez alkalmazkodva a hajléktalanok szinte állandóan a város frekventált, forgalmas helyein tartózkodnak csoportokba szerveződve, várakozva a jó szándékú emberek adományaira. Amennyire örömteli a segítségnyújtás felajánlása, sajnos, annyiban lassítja is a gondozás folyamatát, szinte „bebetonozzák” a hajléktalanokat ebbe az életmódba – figyelmeztet a szakember.

A szentendrei Utcai Gondozó Szolgálat feladatát egy szociális munkás és egy szociális segítő munkatárs látja el. A napi munka előre tervezetten zajlik, kivételt képez, ha bejelentést kapnak, amikor haladéktalanul ki kell vonulni és intézkedni kell. Nyári időszakban május 1-től október 31-ig, téli időszakban november 1-től április 30-ig tart a különböző, évszakoktól is függő feladatellátás.

Munkánk alapja az aktualizált nyári és téli szociális térkép (ki hol tartózkodik az adott településen), az útvonalterv (adott szolgálati nap útvonala), a látogatási terv (a hét mely napján kihez, mikor megyünk), mindhárom településre kidolgozva – ismerteti munkájuk hátterét Tóth Piroska.

A terület bejárása a hegyes, dombos, nehéz terepviszonyok miatt gyalog és szolgálati gépjárművel is történik. A kliensekkel napi-heti rendszerességgel találkoznak a hajléktalanszállón, közterületen, vagy az irodában előre megbeszélt időpontban.

Nem helyettük, velük

Az esetkezelés alapja az egyénre szabottan kidolgozott, egyéni gondozási tervben megjelölt megvalósítandó cél, együttműködve a klienssel. A kérések és igények eltérőek, sokszor csak iratpótlásban kérnek segítséget, de előfordul, hogy szállásra, ruha- és ételadományra, oltási vagy más egészségügyi ellátásra van szükségük, amelyekben igyekszünk a lehető leghatékonyabban segíteni – fogalmaz az intézményvezető.

Az esetkezelések során a „nem helyettük, hanem velük” elv érvényesül. Klienseink átlagéletkora egyre magasabb, sokan mentális és szenvedélybetegségben szenvednek, például tavaly 7 fő vett részt sikeresen alkohol-elvonókúrán.

A Szolgálat folyamatos támogató kapcsolatban áll a helyi segítő- és hatósági szervekkel: az önkormányzatokkal, a szakellátó intézményekkel, az ellátott jogi képviselőkkel, a Családsegítő Szolgálatokkal, a kormányzati szervekkel, a Polgárőrség és a Rendőrség kollégáival, az egészségügyi ellátó központokkal, szakmai ellátási szervekkel, a Menhely Alapítvánnyal.

Az utcai szociális ellátás során a téli krízisidőszak minden év november 1-től április 30-ig tart. Ebben az időszakban is kiemelt feladat a hajléktalanokkal történő rendszeres kapcsolattartás, ellenőrzés. A téli időszak kezdete előtt népszerűsítik a hajléktalanszállók szolgáltatásait, elérhetőségét, a szabad férőhelyek számát. A szálló 20 férfi és 2 nő befogadását teszi lehetővé, ez a létszám a téli krízisidőszakban további 6 fővel bővíthető.

A létszám a téli krízisidőszakban tovább nő

Szentendrén 2021/22 telén 41 férfi és 7 női hajléktalant tartanak nyilván. Ezen felül mintegy tíz hajléktalanként élő férfi és két nő is a szakemberek látókörében van, akik minden együttműködést megtagadnak. Közülük körülbelül öten egyébként lakás- vagy háztulajdonosok. Összességében, mindhárom település hajléktalan létszámát figyelembe véve, a téli időszakban hetente mintegy 60-70 fő ellátottal tartják a kapcsolatot. A gondozási munka hetente egyszer kiegészül az Élelmiszerbank adományával mintegy 50-65 fő részére.

Tóth Piroska, a Magyar Vöröskereszt Szentendre Utcai Gondozó Szolgálata intézményvezetője adománygyűjtésen

A Vöröskereszt minden év decemberében országos adománykampányt szervez, amelyben a helyi nagy áruházak vesznek részt: az elmúlt két évben az Auchannal együttműködve tartós élelmiszert, higiénés szereket gyűjtenek, Budakalászon például legutóbb 1676,5 kg adományt kaptak.

Mit tegyen, ha segítségre szoruló embert lát? A legfontosabb üzenet: Ne menjen el szó nélkül mellette, ne hagyja magára!

A Menhely Diszpécserszolgálat a nap 24 órájában hívható és segítséget nyújt az alábbi esetekben: életveszély, vagy annak gyanúja áll fenn (pl. kihűlés); a hajléktalan konkrét segítséget kér; az ismerőseit, barátait, családját szeretné megtalálni; a hajléktalan ember több napja szokatlan viselkedést tanúsít (pl. egész nap fekszik).

A telefonon történő bejelentéskor az alábbiakra fordítson figyelmet:

  • helyszín, pontos cím, vagy megközelítéshez külön szóbeli segítség,
  • mit tapasztalt (földön fekszik, erős fájdalomra panaszkodik stb.),
  • neme, kora, esetleg a neve,
  • ha megszólította, milyen segítségre van szüksége,
  • ha a helyszínen tud maradni, az Ön neve, telefonszáma.

Milyen esetekben hívjon mentőt?

  • ha életveszély, vagy annak gyanúja áll fenn: eszméletvesztés, súlyos vérzés stb.;
  • baleseti sérülés, vagy más riasztó tünet tapasztalható pl. fulladásérzés, végtagbénulás stb.;
  • ha olyan magatartászavart észlel, mely során a beteg a saját, vagy más életét is veszélyezteti.

Menhely Diszpécserszolgálat a nap 24 órájában hívható: 06-1-338-4186 1-es mellék

Központi segélyhívószám: 112 

A diszpécser központtal a szentendrei Utcai Gondozó Szolgálat kapcsolatban áll, így hétköznapokon, ha a Menhely Diszpécserszolgálathoz bejelentés érkezik, arról azonnal értesülnek és intézkednek. Minden esetben visszajelzést kap a diszpécser, illetve a szolgálati naplóban írásban is dokumentálják az eseményt. Munkaszüneti és ünnepnapokon, valamint hétvégén a Menhely Diszpécserszolgálat saját krízisszolgálatával intézkedik.