2015. február 3., 20:48

Az ebtartók nagy része a tavalyi évben nem jelentette be kutyáját az ebnyilvántartásba, holott ezt jogszabály írja elő Szentendrén is. Az önkormányzat 2015. március 2-ig meghosszabbította a határidőt, így most ezt pótolhatják mindazok, akik eddig elmulasztották.

Tájékoztató a 2014. évi kötelező ebösszeírás folytatásáról

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat eb-rendészeti feladataik elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal eb-összeírást végez.

Az Ávt. 42/B § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat az eb-összeírás alapján az Ávt. 42/A § (4) bekezdésében meghatározott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint eb-rendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Megállapításra került, hogy a Szentendrén ebet tartó kutyatulajdonosok nagy száma a tavalyi évben elmulasztotta bejelenteni kutyáját az ebnyilvántartásba, ezért Szentendre Város Önkormányzata 2015. március 2. határidőig újabb lehetőséget biztosít az ebek nyilvántartásba történő bejelentésére.

Azt az eb tulajdonost, aki az eb bejelentését ismét elmulasztja és a mulasztást hatósági ellenőrzés felfedi, a hatóság az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. mellékletének d) pontja alapján ebenként 30.000 – 90.000 forintig terjedő állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezi, melytől a hatóság eltekinteni nem tud.

Jogszabályváltozás miatt 2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebeket magán állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért az ebösszeíráshoz összeállított „Ebösszeíró adatlap” beszerzése az ebtulajdonosok / ebtartók kötelessége.

Az „Ebösszeíró Adatlap” beszerezhető:

– a Városi Ügyfélszolgálaton (2000 Szentendre, Dunakorzó 18.),

– a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal portáján (2000 Szentendre, Városház tér 3.),

valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.szentendre.hu/Ügyintézés/Ebnyilvántartás).

Több eb esetén ebenként külön – külön kell az adatlapot az eb oltási könyve, kisállat útlevele, törzskönyve alapján kitölteni.

Az „Ebösszeíró adatlap” kitöltésével kapcsolatban a 26/785-122-es telefonszámon kaphatnak tájékoztatást hétfőn és szerdán 13.00-16.00 óra között.

Kérem, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” teljes körűen szíveskedjenek kitölteni, aláírni, és az ebösszeírási időszak végéig, azaz legkésőbb 2015. március 2. napjáig visszajuttatni:

személyesen a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatára (2000 Szentendre, Dunakorzó 18.), vagy

– személyesen a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójába (2000 Szentendre, Városház tér 3.), vagy

– postai úton ajánlott küldeményként a 2000 Szentendre, Városház tér 3. címre.

Az Ávt. 42/B. § (5) bekezdése szerint az eb tulajdonosa és az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az Ávt. 42/A § (4) bekezdésében meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb-összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban bejelenteni. Az ebtartásban bekövetkezett változás (az eb elveszett, elhullott, más ebtartartóhoz került) bejelentésére szolgáló változás bejelentő adatlap, valamint az új eb tartásának bejelentésére szolgáló adatlap folyamatosan beszerezhető lesz a Városi Ügyfélszolgálaton (2000 Szentendre, Dunakorzó 18.), a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal portáján (2000 Szentendre, Városház tér 3.), valamint letölthető lesz a honlapról is (https://www.szentendre.hu/magyar/ugyintezes/ebnyilvantartas).

Együttműködésüket köszönöm!

Tisztelettel: Gerendás Gábor jegyző

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
sze 06

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
sze 06

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.