2015. február 17., 21:46

Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás

 Szentendre Város Önkormányzata a társasházak energetikai korszerűsítését elősegítendő ösztönző támogatást kíván nyújtani az energiahatékonyságot megvalósító felújítást tervező társasházak részére.

Az ösztönző támogatás két komponensre igényelhető:

 1. Energetikai korszerűsítés előkészítésének támogatása
 2. Energetikai korszerűsítés megvalósításának fejlesztési támogatása

Egy társasház egy kérelmet nyújthat be, ugyanazon fejlesztési helyszín nem szerepelhet mindkét komponensben.

A.Rendelkezésre álló forrás
A Dunyha program keretében rendelkezésre álló összeg 10.000.000 Ft.

 B.Támogatást igénylők köre
I.komponens esetében kérelmet nyújthat be minden szentendrei társasház, lakásszövetkezet, aki a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett Otthon Melege „Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” megnevezésű pályázaton indulni kíván, és nem részesül más önkormányzati, Európai Uniós támogatásban.

Gazdálkodási formakód: 692, 593.

II.komponens esetében kérelmet nyújthat be minden, a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. által üzemeltetett távfűtéses szentendrei társasház, lakásszövetkezet, aki energia-megtakarítást eredményező korszerűsítést, felújítást végez társasházán, melynek eredményeként legalább C minősítési osztályt ér el és nem részesül más, önkormányzati, Európai Uniós illetve hazai támogatásban.

Gazdálkodási formakód: 692, 593.

 C. Támogatási kérelem tartalma

 Támogatható tevékenységek köre
I.komponens: az ösztönző támogatás igénybe vehető az Otthon Melege pályázat előkészítését, elkészítését célzó feladatokra
– az épület/ dilatációval határolt épületrész a beruházás megvalósítását megelőző (kiinduló) állapotára vonatkozó hitelesített tanúsító programhasználatával készített hitelesített energetikai tanúsítvány elkészítésére
– a beruházás megvalósítását követő (tervezett) állapotot rögzítő hitelesített tanúsító program használatával készített nem hitelesített elő-tanúsítvány elkészítésére
– az energetikai tanúsítványokban foglaltakkal egybehangzóan készült megvalósítási műszaki leírás elkészítésére
– a tervezett kivitelezési munkákat tartalmazó előzetes költségvetés elkészítésére
– fejlesztés előtti állapotra illetve a tervezett fejlesztési állapotra vonatkozóan készített statikai nyilatkozat elkészítésére az épület állékonyságáról;
– a megújuló energiafelhasználás kialakítása és növelése esetén a primer energiaszolgáltatói vélemény elkészítésére;
– az Otthon Melege pályázat összeállítására, elkészítésére.

II.komponens: az ösztönző támogatás igénybe vehető az energetikai megtakarítást eredményező felújítás kivitelezési költségeire.

 D.Pénzügyi feltételek

 Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke

 1. komponens: Energetikai korszerűsítés lőkészítésének támogatása

5-15 lakásos társasháznál maximum 14.000 Ft/lakás
16-30 lakásos társasháznál maximum 10.000 Ft/lakás
31-45 lakásos társasháznál maximum 7.000 Ft/lakás
46-60 lakásos társasháznál maximum 5.000 Ft/lakás
61 – lakásos társasháznál maximum 4.000 Ft/lakás

A teljes támogatási összeg a Támogatás kifizetése fejezetben foglalt feltételek teljesülése esetén illeti meg a kérelmet benyújtót.

Azon társasházak, akik az elkészült dokumentáció ismeretében nem indulnak az energetikai pályázaton csak az első 1/3 ösztönző támogatási összegre jogosultak. Azok a társasházak, akik az Otthon Melege pályázatot a közgyűlés pozitív döntése ellenére önhibájukból nem nyújtottak be vagy a pályázat nem került befogadásra, a második 1/3 ösztönző támogatásra jogosultak, a további költségeket a társasház saját forrásból köteles fedezni.
A teljes támogatási összeg kifizetése a Támogatás kifizetése fejezetben foglalt a) -c) feltételek teljesülése esetén történhet meg.

 II. komponens: Energetikai korszerűsítés megvalósításának fejlesztési támogatása
Legfeljebb a beruházás közgyűlés által elfogadott költségvetésének 10%-a.

 Támogatás kifizetése

 1. komponens: Energetikai korszerűsítés előkészítésének támogatása

Az ösztönző támogatás három egyenlő részletben kerülhet kifizetésre a Társasház részére, az alábbi feltételek teljesülése esetén:

 a) Támogatási összeg 1/3-a

 • A Társasház döntése arról, hogy az Otthon Melege állami pályázathoz megkívánt, a társasház fűtéskorszerűsítési pályázati dokumentációját teljes körűen elkészíti és megrendeli; hitelesített közgyűlési határozat(ok)ról szóló jegyzőkönyvi kivonat(ok), amely alátámasztja a pályázaton való részvételi szándékot
 • Vállalkozási/megbízási szerződés(ek) másolata a C/I- ben részletezett támogatható tevékenységekre ;
  • Számla/ részszámla(k) másolata.

 b) Támogatási összeg második 1/3-a

 • Társasház döntése az Otthon Melege energetikai pályázaton történő indulásról
 • a pályázaton való részvételre vonatkozó hitelesített közgyűlési

határozat(ok)ról szóló jegyzőkönyvi kivonat(ok), mely alátámasztja, hogy az összes tulajdoni hányadnak több, mint 51 %-ával rendelkező tulajdonostársak a pályázaton való részvételt,

pályázati döntés előkészítő anyagok:

 • az épület/ dilatációval határolt épületrész a beruházás megvalósítását megelőző (kiinduló) állapotára vonatkozó hitelesített tanúsító programhasználatával készített
  hitelesített energetikai tanúsítvány;
 • a beruházás megvalósítását követő (tervezett) állapotot rögzítő hitelesített tanúsító program használatával készített nem hitelesített elő-tanúsítvány;
 • elő-tanúsítványhoz kapcsolódóan az épületnél/ dilatációval határolt épületrésznél alkalmazható reális fejlesztési javaslatok ismertetése, kiválasztási szempontok ismertetése;

 • az energetikai tanúsítványokban foglaltakkal egybehangzóan készült megvalósítási műszaki leírás;

 • a tervezett kivitelezési munkákat tartalmazó előzetes költségvetés;

 • a hitelintézet által kiadott kötelező érvényű finanszírozási ajánlat a saját forrás biztosítására: hitelígérvény;

 • fejlesztés előtti állapotra illetve a tervezett fejlesztési állapotra vonatkozóan készített statikai nyilatkozat az épület állékonyságáról;

 • a megújuló energiafelhasználás kialakítása és növelése esetén a primer energiaszolgáltatói vélemény.

 • számla/ részszámla(k) másolata.

 •  c) Támogatási összeg harmadik 1/3-a

  • Befogadott energetikai pályázat igazolása.
  • Benyújtott pályázati dokumentáció.
  • Számla/ részszámla(k) másolata.

  Az ösztönző támogatás a), b), c) pont szerinti részletek  kifizethetőek a pontok szerinti feltételek teljesülése esetén és a Társasház nevére szóló, a vállalkozási/megbízási szerződéssel megegyező tartamú számlá(k) hitelesített másolata ellenében.

  A támogatás a támogatási szerződés megkötését és a feltételek teljesülését követően kerül kiutalásra, a felhasználásról pedig a Társasház köteles elszámolást készíteni az Otthon Melege pályázat benyújtását követő 30 napon belül.

   II. komponens: Energetikai korszerűsítés megvalósításának fejlesztési támogatása

  A fejlesztési támogatás kifizetésének feltételei:

  • az energetikai épület-felújítás költségvetésének benyújtása,
 • a Társasház és a kivitelező között megkötött érvényes szerződés másolata,
 • legalább a támogatás összegét elérő számla másolata.

 •  

  A támogatás a támogatási szerződés megkötését és a feltételek teljesülését követően egy összegben kerül kiutalásra, a felhasználásról pedig a Társasház köteles elszámolást készíteni a beruházás építési naplójának lezárását követő 30 napon belül.

   E. Kiválasztási kritériumok

  A kérelmek elbírálása folyamatos, jelen felhívásban közzétett jogosultsági és egyéb feltételek alapján automatikusan történik a keret kimerüléséig, a kérelmek beérkezésének sorrendjében.

   F. Kérelem benyújtása

  A kérelem kizárólag magyar nyelven, a dokumentumok csatolásával nyújtható be.

  A pályázati adatlap 1 eredeti példányban, minden más dokumentum 1 eredeti vagy hiteles másolati példányban nyújtandó be.

   G Pályázati dokumentumok

   

  1. Pályázati adatlap mely tartalmazza a pályázó adatait, a kért támogatás összegét és a tervezett kivitelezési munkák megnevezését.

   Adatlap letöltése

  1. Csatolmányok:

   I.komponens

  • A Társasház hitelesített közgyűlési határozat(ok)ról szóló jegyzőkönyvi kivonat(ok), mely alátámasztja a pályázaton való részvételi szándékot.
  • Árajánlat vagy vállalkozási/megbízási szerződés(ek) másolata a C/I- ben részletezett támogatható tevékenységekre.
  • Nyilatkozat az érintett lakóépületben található lakások számáról.

   II. komponens

  • Az energetikai épület-felújítás költségvetésének benyújtása,
  • a Társasház és a kivitelező között megkötött érvényes szerződés másolata.

   

  1. A kérelmet a Társasház képviselője a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési Iroda részére „Dunyha program” megnevezéssel nyújthatja be zárt borítékban az alábbi címre:

   

  Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
  Városfejlesztési Iroda
  Szentendre
  Városház tér 3.
  2000

  További felvilágosítás kérhető a +36 20 943-8372 telefonszámon, valamint

  dunyhaprogram@szentendre.hu e-mail címen.

  « 2023. december » loading...
  h K s c p s v
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  vas 03

  P’Art Mozi – filmszínházi programok

  2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
  vas 03

  A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

  2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.